Kriisiajan lainvalmistelua verrataan talouden nousukauden lainvalmisteluun

Sipilän hallitus aloitti tilanteessa jossa talouden nousu oli alkanut jo edellisen hallituksen aikana. Sipilän hallitus pääsi siis harrastamaan kokoomuksen ja perussuomalaisten kanssa leikkauspolitiikkaa, jonka tavoite oli siirtää leikkauksista saadut budjetit veronalennuksiin. Ja jotta kaikki ymmärtäisivät mitä nämä leikkaukset ovat niin ne koskettavat lähes aina ja poikkeuksetta terveydenhoitoa, koulutusta, toimeentuloa eli siis yksinkertaistettuna kansalaisille tarjottavia palveluita jotka katetaan veroilla. Verojen laskeminen taas yleisesti koskettaa yritysveroja, omaisuusveroja, perintöveroja ja yleisesti ottaen niitä veromuotoja joita kannetaan suurituloisilta. Kaikki varmasti muistaa Sipilän puheet talouden heikosta tilanteesta ja siitä miten nyt on pakko leikata ja leikata. 

Rinteen hallitus aloitti sinänsä hyvästä tilanteesta, että talous oli kasvussa ja näkymät hyvät. Rinteen hallituksen ensimmäisiä toimia toki oli purkaa Sipilän hallituksen toimimattomia lakeja kuten aloittaa taksiuudistuksen uudistus, aktiivimalli leikkurin poisto ja huolehtia siitä, että heikoimmassa asemassa saavat tukea. Marinin hallituksen alun rikkoi miltei heti koronakriisi ja aiheutti kriisitilanteen jota elämme edelleen ja jota tulemme tavalla tai toisella elämään vielä ainakin kahden seuraavan hallituskauden ajan. 

On totta, että Sipilän hallituksen lainvalmistelu oli luokatonta. Sipilän hallituksella sen aiheutti sote. Sote-paketissa oli niin suuria yksityistämiseen tähtääviä lakimuutoksia, että mikään muu hallitus ei niitä olisi hyväksynyt. Kokoomus totta kai on yksityistämisen kannalla ja perussuomalaiset ei laajasti edes ymmärrä mistä lakipaketeissa on kyse. Sipilän hallituksella oli siis valtava kiire ja sen takia perustuslakivaliokunnan rajoja venytettiin koko ajan. Loppujen lopuksi tulos oli se, että sote kaatui ja niin kaatui myös Sipilän hallitus. Tästä jäi pahat arvet kokoomukselle ja Sipilän keskustalaisille. 

Marinin hallitus on saanut jo läpi läpi oppivelvollisuuden laajennuksen joka on ensimmäisiä rakenteellisia uudistuksia kymmeniin vuosiin Suomessa. Lisäksi hoivatakuu vanhustenhoivaan saatiin läpi. Eli lainvalmistelu on onnistunutta ja laajamittaista.  

Nyt kriisin keskellä Marinin hallitus esitti perustuslakivaliokunnalle lakia jolla olisi puututtu ihmisten liikkumiseen. Jos tuo laki olisi mennyt läpi olisin ollut pettynyt perustuslakivaliokuntaan koska lakiesitys ei ollut riittävän tarkka, eikä sitä voinut olla. Se mitä tällä saavutettiin oli se, että seuraavana valmiuslaki on helpompi saada voimaan näiltä osin jos tilanne sitä vielä edellyttää. Nyt esitetty laki olisi auttanut siinä, että koko maahan olisi saatu voimaan tiettyjä rajoituksia ja tämä olisi luonut selkeän signaalin ja helpottanut alueellista työtä. 

Kuten jo mainitsin sai kokoomus ja keskustan Sipiläläiset arvet huonosta lainvalmistelusta ja hallituksen kaatumisesta. Se näkyy nyt kun kriisitilanteessa laaditun lakiesityksen takia hyökkäys on valtava ja jälleen kriisinhoito jää puoluepolitiikan jalkoihin. 

Kuntavaalien siirto oli epäedullinen päätös

Kaikki varmasti ymmärtää syyn kuntavaalien siirrolle mutta se on eri asia pitää sitä oikeana päätöksenä demokratian ja hallinnon toimivuuden kannalta. Kuntavaalien siirtäminen tehdään siis sen takia, että tautitilanne osassa maata on hälyttävä eli pyritään ehkäisemään taudin leviäminen. Toinen syy on järjestämisen käytännöt eli miten varmistutaan siitä, että yhtäläinen äänioikeus toteutuu esimerkiksi karanteenissa tai sairastaessa.  

Äänioikeus ja vaalit on demokratian ydin. Tässä tilanteessa vaalien siirtoa voi tulkita todella raskaana epäonnistumisena valmisteluissa, koska aikaa on ollut ja mahdolliset eri tilanteet kaikkien tiedossa. Lisäksi siirto kesäkuulle ei edes tarjoa varmaa aikaikkunaa sille, että tautitilanne on varmasti vakaa. 

Itse tulkitsen tätä OM:n (oikeusministeriö) raskaaksi virheeksi ja tekemättä jättämiseksi ellei uusia tietoja paljastu. Toki, kuten jo mainitsin, kaikki ymmärtää syyn. Se on varautuminen tulevaan pahenevaan tautitilanteeseen joka voi olla todella paha kuukauden kuluttua. 

Itse tässä eniten kritisoin sitä, että aikaa olisi ollut vaikka on kiire mutta aina on kiire. Vaalit ja äänioikeus tulee mennä kaiken edelle ja uskon, että turvallisia keinoja olisi pystytty löytämään äänen antamiseen ja sen keräämiseen. Uskoisin, että OM on tehnyt päätöksen täysin pykälien ja lakien mukaan ja olen samaa mieltä, että niitä tulee myös kriisitilanteissa noudattamaan ja sen takia varautuminen olisi ollut erinomaisen tärkeää. 

No, näillä mennään ja pulinat pois. Toivottavasti tästä tulee perinpohjaiset ja ymmärrettävät selitykset jonka tajuaa ilman lakikoulutusta, koska tätä tullaan käyttämään populistisena lyömäaseena demokratian rapauttamiseen. Itse katson hallintoa niin, että siellä tehdään pohditut ja faktoihin perustellut ratkaisut joihin tulee luottaa koska kaikkea tietoa ja käsitystä ei itsellä ole. Nyt sitten tehdään töitä sen eteen, että vaalit todella toteutuu kesäkuussa. Se tästä puuttuisi, että kesäkuussa tilanne on vielä huono vaalien järjestämisen kannalta. 

Polttoaineen hinta vaalipopulismina 

Polttoainevero on niin sanottu senttivero joka siis tarkoittaa sitä, että se ei ole prosentti vaan arvo. Tämä taas tarkoittaa sitä, että kun inflaatio vähentää rahan arvoa pitää veroa kasvattaa jotta sen arvo säilyy. Toinen vaihtoehto on leikata jostain palvelusta tai nostaa jotain muuta veroa. Tässä on syy miksi jokainen hallitus, koostumuksesta riippumatta, on nostanut polttoainevero ja tulee myös sitä nostamaan. 

Perussuomalaiset ovat hakeneet kuntavaalien alla vaalipopulistisia aiheita joilla keskustelua saisi ohjattua suuntaan jossa keskitytään ongelmaan ratkaisun sijaan. Maahanmuutto on ollut ennätyksellisen alhaisella määrällä joten se ei oikein kiinnosta ketään ja näin ollen pitää keksiä jotain muuta. Se jokin muu näyttäisi olevan sitten polttoaineen hinta joka jollakin tapaa koskettaa jokaista Suomalaista ja on yleisesti helppo aihe käydä keskustelua jossa ei tarvitse esittää tarkkaa ratkaisua ja jossa kansalainen tuntee menettävänsä jotain. Se juuri on populistisen keskustelun ydin, kuulijalle tulee syntyä käsitys, että hän menettää jotain tai jokin uhkaa häntä. 

Polttoaineen hinnoista ja niihin liittyvistä asioista tulee keskustella faktoilla ja ilman ideologiaa. On selvä, että tämän hetkisellä mallilla emme pysty laskemaan kustannuksia. Lisäksi meidän tulee vastata ilmasto- ja ympäristötavoitteisiin, joka osaltaan siis tarkoittaa fossiilisista energiamuodoista luopumista asteittain. Näitä arvoja on myös perussuomalaiset kannattanut Sipilän hallituksessa ja nyt sanon, että se koskettaa myös ihan tätä tämän hetken perussuomalaisia. Soinin selän taakse ei ihan joka asiassa voi livahtaa piileskelemään, vaikka se yllättävän hyvin on toiminut tähän asti. 

Perussuomalaiset kannattivat Sipilän hallituksen ohjelmaa energia- ja ilmastostrategiaa vuoteen 2030 (vns 7 2016) joka siis sisältää sekoitevelvoitteen ja ne seikat joita Marinin hallitus nyt toteuttaa. Ja ne ovat hyviä mutta tässä ongelmana on se, että nyt perussuomalaiset on kääntyneet päätöksiään ja järkevää kehitystä vastaan poliittisista syistä koska haluavat puhutella vaalikansaa valheellisesti halvan bensan avulla kehityksen sijaan.

Kehityksen joka johtaa paitsi kestävään kehitykseen myös liikkumis- ja kuljetuskustannusten vähenemiseen. 

Tavoitteen puolesta perussuomalaisissa äänestivät: 

Kike Elomaa
Teuvo Hakkarainen 
Olli Immonen 
Toimi Kankaanniemi 
Rami Lehto 
Leena Meri 
Jani Mäkelä 
Mika Niikko 
Jari Ronkainen 
Sami Savio 
Ville Tavio 
Ville Vähämäki 

Poliittinen vitonen sekoitevelvoite

Polttoaineen hinnat nousee aina keskusteluun vaalien lähestyessä ja nyt on nostettu sekoitevelvote, jolla populistista politiikkaa tehdään. Palataan siihen hetken päästä mutta jotta ymmärtää tulevaisuuden tulee katsoa historiaan. 

Autojen energianlähteenä voisi olla ollut sähkö jo pitkään jos kehitys olisi kulkenut toisella tapaa. Nimittäin ensimmäisiä autoja valmistettiin sähkötoimisiksi mutta toki siinä oli suuria haasteita akkujen ja monen muun asian kanssa. Koska autojen kehitys oli kokonaisuudessaan alussa. Monet innovaatiot tai keksinnöt, kuten niitä tuohon aikaan kutsuttiin, muutti sähköautojen historiaa. Keksittiin sytystulppa ja polttomoottori mutta ensimmäiset polttomoottoritkin toimivat biopolttoaineilla kunnes kuvaan astui bensiini. Bensiini osaltaan taas liittyi siihen, että lamppuöljyn käyttö väheni koko ajan ja öljy-yhtiöt hakivat uutta liiketoimintaa. Bensiini oli halpaa ja sitä oli saatavilla sen ajan käsityksen mukaan ikuisesti.

Teknologinen kehitys on siis aina kymmenien vuosien mittaista ja siihen liittyy paitsi valtava määrä teknologisia innovaatiota myös politiikka ja liiketoiminta. 

Politiikalla voimme ohjata liiketoimintaa kohtaamaan ongelmia niin, että vaikutukset ovat yhteiskunnallisesti ja ympäristön kannalta kestäviä.

Sitä teemme nyt ja kehitys tulee kestämään kymmeniä vuosia, eikä kehitys lopu koskaan vaan joka viikko tehdään innovaatiota ja kehitystä tuotteisiin ja valmistukseen. 

Tämän hetken tilanne on siis yhden aikakauden päättymisen pakko. Pakko koska ympäristömme ei kestä enää fossiilisten lähteiden käyttöä. Pakko koska tarvitsemme yhä enemmän sähköä ja sähkö on miltei tärkein hyödyke tasa-arvon ja hyvinvoinnin tuottamisessa myös kolmansiin maihin. Pakko koska liiketoiminta ja tulot ovat keskittyneet yhä enemmän ja hinnat nousevat hallitsemattomasti. 

Tämän hetken tilannetta käytetään poliittisena lyömäaseena joka on paitsi oksettavaa myös erittäin lyhytnäköistä yhteiskuntamme kannalta. Sekoitevelvote sovittiin Sipilän hallituksen aikana jolloin hallituksessa oli Keskusta, kokoomus ja perussuomalaiset. Sekoitevelvote on siis näin ollen myös opposition kannalta hyväksytty. 

Sekoitevelvote on vain lyhyt välivaihe jonka avulla saadaan vähennettyä fossiilisten polttoaineiden tarvetta ja aikaa innovaatioiden kehittämiseen. On selvä, että biopolttonesteen osalta tullaan tekemään monia innovaatiota jotka laskevat tuotteiden hintoja ja tekee Suomestakin vähemmän riippuvaisia tuontienergiasta. Nyt huudettu hinnankorotus perustuu tämän hetken tilanteeseen ja hintoihin. Julkisuudessa puhutaan avoimesta 70 sentin korotuksesta hintaan mutta unohdetaan mainita, että tämä arvio katsoo aina vuoteen 2030 eli hintojen kasvu ilman tuotteiden kehittymistä jota tulee tapahtumaan. Suomessa jokaisen hallituksen on pakko nostaa polttoaineiden hintoja tai sitten leikata jostain tai sitten nostaa jotain muuta veroa. Se johtuu siitä, että polttoaineiden verotus on niin sanottu senttivero joka taas tarkoittaa sitä, että veroa pitää nostaa jotta sen arvo säilyy. 

Suomessa Neste tekee jo todella kannattavaa liiketoimintaa uusiutuvilla polttoaineilla ja menestys jatkuu. Nesteen tekemästä voitollisesta tuloksesta iso osa tulee nimenomaan uusiutuvista polttoaineista. 

Uusiutuvat polttoaineet siis luovat Suomeen työtä, vientiä ja hyvinvointia. Kuten tekee koko niin sanottu vihreä siirtymä jonka tavoite on vähitellen uudistaa tuotanto ja kulutus kestäväksi. Siihen tarvitaan valtavasti innovaatioita, tuotteita ja palveluita. Suomelle tämä on valtava mahdollisuus uuteen liiketoimintaan. 

Mitä sitten tulevaisuudessa on liikenteen osalta? 

Kukaan ei osaa tietysti vielä kaikkea sanoa mutta varmana voi pitää sitä, että tulevaisuudessa me tuotamme yhä enemmän autojen tarvitseman energian Suomessa. Tulevaisuudessa ajoneuvot kulkevat sähköllä, kaasulla, vedyllä ja moni vielä pitkään biopolttoaineelle. Tulevaisuudessa emme omista autoja vaan yhä enemmän siirrymme käyttämään sopimusmallia jossa maksamme kuukausihintaa johon kuuluu kaikki tai miltei kaikki sopimuskauden kustannukset. 

Kun katsotaan vielä pidemmälle niin tilaamme autonomisesti toimivan auton tarpeidemme mukaan ovemme eteen joka vie meidät sinne mihin haluamme samalla kun keskitymme vaikka työntekoon takapenkillä. 

Nyt on tärkeää, että keskitymme yhdessä erottamaan populismin joka estää kehitystä vain puoluepolitiikan takia, eikä hätäillä. Kukaan ei tule viemään autoa pihasta  ja voit polkaista isolohkon pihasta käyntiin vielä pitkään jos niin haluat.

Katso poliittinen vitonen tästä linkistä.

Marinin hallitukselta nollatoleranssi kiusaamiselle, häirinnälle ja väkivallalle varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa.

Ilmiö on kaikille valitettavan tuttu ja lähes kaikki tuntevat jonkun jota on kiusattu koulussa tai oppilaitoksessa. Kiusaaminen on saanut yhä huolestuttavampi muotoja ja jopa suoranaista väkivaltaa on nähty aivan liikaa. Lasten ja nuorten koko opiskelupolun turvallisuus tulee taata aina varhaiskasvatuksesta ylempiin asteisiin. Kiusaaminen ilmiönä on haasteellinen ja sen pois kitkeminen vaatii useita eri tyyppisiä toimia, joista jotkut ovat nopeavaikutteisia ja joidenkin vaikutukset näkyvät vasta vuosien päästä. Työ kiusaamisen kitkemiseksi tulee olla määrätietoista, jatkuvaa ja tinkimätöntä. Marinin hallitus tarttuu tämän erittäin ikävän ja tuhoisan ilmiön taltuttamiseen toimenpideohjelmalla, joka sisältää 14 eri toimenpidettä, jotka yhdessä luovat keinot ja tarjoavat työkaluja niin kasvattajille, opettajille eri asteissa, kohteeksi joutuneille ja heidän huoltajilleen, sekä viranomaisille.

Kiusaaminen, häirintä ja väkivalta on usein oire jostakin ja useissa tapauksista kiusaaja on myös itse avun tarpeessa. Kyseessä voi olla ongelma joka on lähtöisin kodista, joka purkautuu koulussa kiusaamisen muodossa. Marinin hallituksen keinoissa on siis huomioitu tarve lisätä yhteisöllisyyttä, oikea-aikaista puuttumista ja valistusta. Valitettavasti nämä ei kaikkien kohdalla riitä ja tarvitaan myös rangaistuksia ja sen takia osana keinovalikoimaa on aloitettu lainvalmistelu opetukseen epäämisestä. Tällä halutaan varmistaa se, että kiusauksen, häirinnän tai väkivallan uhrit eivät joudu kärsimään lisää vaan rikkomuksia tehneeltä oppijalta voidaan epätä opetus määräajaksi erillisen suunnitelman mukaan. Lisäksi muutetaan lakia niin, että ammatillisessa oppilaitoksessa tapahtuneesta väkivallasta ja kiusaamisesta tulee ilmoitusvelvollisuus syyllistyneen ja kohteeksi joutuneen huoltajille.

Kiusaamisen uhri ei ole ainoa joka kärsii vaan usein myös vanhemmat ja ystävät tuntevat voimattomuutta asian edessä. Usein tunnetaan tarvetta saada tietoa ja päästä keskustelemaan tapahtuneesta niin, että asia voidaan käsitellä ja saada kiusaaja ymmärtämään tekonsa seuraukset toisille ihmisille ja varsinkin kohteelle. Tämän takia osana toimenpiteitä lisätään suuressa määrin työkaluja yhteisöllisyyteen ja aikaiseen puuttumiseen. Tätä lisätään niin opettajan koulutuksessa, täydennyskoulutuksessa ja yhdistämällä opiskelijoiden arkeen useita jo toiminnassa olevia ohjelmia. Kuten ankkuritoiminta, joka yhdistää useiden eri viranomaisten ja sosiaalihuollon ammattilaiset ehkäisemään rikoksiin ryhtymistä ja syrjäytymistä.

Vaikka nyt julkaistavalla toimenpideohjelmalla tuodaan useita eri keinoja joilla kiusaamiseen, häirintään ja väkivaltaan voidaan puuttua on silti jokaisen velvollisuus puuttua ja ehkäistä näitä arjessa. Mitään näistä ei saa hyväksyä missään muotoa ja niihin tulee kaikkien puuttua heti. Joskus väheiseltäkin tuntuva häirintä saattaa olla kohteeksi joutuneelle traumaattinen ja kehitystä estävä kokemus. Joskus voi olla vaikea tunnistaa häirintää ja kiusaamista, sekä varsinkaan puhua niistä. Kohteeksi joutunut ja läheiset saattavat tuntea häpeää ja syrjäytymistä. Jotta opimme paremmin tunnistamaan, keskustelemaan aiheesta ja hakemaan apua osana toimenpideohjelmaa julkaistaan verkkosivusto joka kokoaa tiedot yhteen helposti käytettäväksi kokonaisuudeksi.

Lisätietoja toimenpideohjelmasta valtioneuvoston sivuilta https://valtioneuvosto.fi/-/1410845/toimenpideohjelma-kiusaamisen-ehkaisemiseksi-keskiossa-resurssit-koulutus-ja-lainsaadannon-paivittaminen

Uskonnonopetus perusopetuksessa tulee korvata yhteisellä elämänkatsomuksella

Suomeen kohdistuu lisääntyvässä määrin maahanmuuttoa ja se tarkoittaa sitä, että eri äidinkielten lisäksi myös harjoitettavien uskontojen määrä kasvaa. Me olemme rakentaneet toimivan ja tasa-arvoisen perusopetusinstituution, jonka yksi tärkeä tavoite on yhdistää nuoret lisäämällä tietoa ja ymmärrystä eri kulttuureista. Tämä tavoite on erittäin tärkeä koska rasismin torjunta ja suvaitsevaisuus rakennetaan nuoruudessa. Opitut mallit vahvistuvat ihmisen vanhentuessa ja osalla ne ulkoisten paineiden johdosta kärjistyvät. Tällä hetkellä on vaarana, että jokaiselle nuorelle annettava oman uskontokunnan opetus eriyttää lapsia ja nuoria luoden pohjan rasismille ja syrjinnälle. 

Ehdotan siis, että uskonnonopetus korvataan kaikille yhteisellä elämänkatsomuksella jossa käydään läpi myös eri uskonnot ja keskustellaan niistä yhdessä.

Näin toimien perusopetuksen jo tiukalla olevat resurssit kestävät ja oppilaitosten arki helpottuu huomattavasti kun eri uskontojen opettajia ei tarvitse järjestellä pitämään opetusta pienille ryhmille. Suurin vaikutus on silti se, että nuoret ovat yhdessä riippumatta mitä uskontoa he ja heidän perheensä harjoittaa. Silloin opetamme heille, että voimme olla ja toimia yhdessä eri uskonnosta huolimatta. Kun kaikki uskonnot käydään yhdessä läpi hälvenee myös useat pelot ja ymmärrys uskontojen historiasta ja uskoa tunnustavien arjesta lisääntyy.

Tämä muutos on tehtävä nyt. Jos annamme uskontoon perustuvan kuilun syventyä lasten ja nuorten välillä olemme menettäneet yhteen sukupolveen vaikuttamismahdollisuuden. Lisäksi perusopetus tarvitsee toimintamalleja joissa resursseja käytetään tehokkaasti ja oppilaiden parhaaksi.

Suhtautuminen perussuomalaisiin isoina lapsina tulee lopettaa 

Trump ja Brexit on osoittanut mihin oikeistopopulismi johtaa yhteiskunnassa. Kaaokseen, lamaan ja väkivaltaan. Oikeistopopulismin tavoite on totalitarismi, valta yksissä käsissä. Oikeistopopulismi on globaali-ilmiö ja sen toimintamalli on samantyyppinen jokaisessa maassa. 

Oikeistopopulismin ensimmäinen tavoite on vähentää luottamusta yhteiskunnassa. Saada kansalaiset epäilemään poliisia, poliitikkoja ja virkakoneistoa. Seuraava vaihe on etsiä vihollinen ja kuten tiedätte se on oikeistopopulismissa pakolaiset ja maahanmuutto. Vihollisen aiheuttaman uhan avulla luodaan pelko väkivallasta ja menetyksestä. Sen takia perussuomalaiset raportoivat tarkasti jokaisen ulkomaalaisen tekemän rikoksen mutta eivät niitä joita tekee syntyperäinen. Menetys tulee taas taloudesta. Uskotellaan, että Suomessa johtuvat ongelmat liittyvät ainoastaan kehitysapuun ja maahanmuuttajiin. Annetaan ihmisille kuva, että nämä lopettamalla jokainen suomalainen saa heti kaiken mitä haluaa.  Kolmas vaihe on viha. Kun yhteiskunnassa vallitsee epäluottamus ja se koetaan epäreiluksi oikeistopopulismi pyrkii eriyttämään kansan ja saamaan kansalaiset toisiaan vastaan. Sen takia myöskään politiikan ei tarvitse olla rakentavaa. Pääasia, että se suututtaa ja herättää paljon keskustelua ja tunteita. 

Trump sai läpi kaikki vaiheet ja pääsi vaikuttamaan demokraattisesti.

Kun demokratiaan päästään vaikuttamaan voidaan äänestysten avulla vaikuttaa siihen mitä maa tekee ja miten demokratiaa ylläpidetään. Perussuomalaiset on ollut avoimesti vapaata tiedonvälitystä vastaan, toki kannatettavia on ollut MV-lehden tapaiset julkaisut jotka tukevat kaaoksen aiheuttamista. Perussuomalaiset ovat moittineet ja hyökänneet poliisia, oikeuslaitosta ja jopa eduskuntaa vastaan. Perussuomalaisten viestinnässä on ollut avoimesti rasismia, kansallissosialismia ja kehotuksia yleisen rauhan rikkomiseen. 

Perussuomalaiset ovat  julkisesti ilmaisseet täyden tukensa Trumpille ja oikeistopopulismille. Perussuomalaisten politiikka on avoimesti oikeistopopulistista, se sisältää aivan ne samat ainekset kuin mitkä johti Yhdysvaltojen kaaokseen. 

Nämä ovat kaikki faktoja. Ei mielipiteitä tai ajatuksia vaan faktoja. Perussuomalaiset ovat tähän mennessä kuitanneet kaikki rasismi, fasismi ja kansallissosialismiin liittyvät kohut “läppänä” ja yksittäistapauksina. Totuus on se, että perussuomalaisia on kohdeltu kuin isoja lapsia. He eivät ihan vielä osaa tai pysty ottamaan vastuuta mutta ymmärretään vielä hetki ja autetaan heitä. Olemme kuulleet lukemattomia kertoja kun jonkun täysin fasistista ulostuloa selitellään hymy huulilla ja sitten se unohdetaan. “Mauri nyt oli vähän rasisti, hihii”. 

Trump ja Brexit on osoittanut mihin tämä politiikka johtaa. Lopetetaan perussuomalaisten kohtelu isoina lapsina ja vaaditaan vastuuta puheista ja teoista. Mutta muistetaan, että äänestäjät ja suurin osa aktiiveista on uhreja, valheiden ja oikeistopopulismin uhreja, ei syyllisiä. Syyllisiä ovat johdossa istuvat Suomen sisun jäsenet jotka pyrkivät toiminnalla totalitarismiin demokratian kautta. Hitlerkin äänestettiin valtaan. 

Tulisiko humanitaarinen maahanmuutto lopettaa kokonaan? 

Maahanmuutto on keskustelu joka on politisoitunut ja aiheista sitä käytetään eniten poliittisen vallan saamiseen kansaa jakamalla. Maahanmuutosta puhuttaessa pitää tunnistaa, että maahanmuuttajat ei ole yksi ryhmä, eikä yksi tarina. Maahanmuuttoa tapahtuu opiskelun, työpaikan, perheenyhdistämisen, kiintiöpakolaisuuden ja turvapaikkaoikeuden osilta. Jokaisella maahanmuuttajalla on lisäksi oma tarina ja syy hakeutua Suomeen. Ei siis puhuta massasta vaan yksilöistä aina numeroiden ja prosenttien takana. Kela julkaisi maahanmuuton kustannuksia ja sen mukana nousi taas laaja keskustelu onko maahanmuutto haitallista ja ainoastaan tuottaa kustannuksia ja kasvanutta rikollisuutta. Yritän muodostaa oman näkemyksen ja tiivistää sen tähän tekstiin. 

Maahanmuuton mahdolliset haitat ja kustannukset  

On selvää, että maahanmuutosta on haitallisia vaikutuksia ja se on kustannustekijä. Humanitaarinen ja turvapaikkaan oikeutetut ovat ne ryhmät joiden kotouttaminen on kustannuksiltaan suurin jos katsotaan syypohjaista ryhmää. Syykin lienee melko selkeä. Näissä ryhmissä on usein henkilöt joiden koulutustaso ja kielitaito tarvitsevat eniten tukea. Näin ollen heillä menee eniten aikaa sopeutumiseen ja työllistymiseen. Humanitaariseen ja turvapaikkaan oikeutetut ovat myös usein alueilta joissa on ollut inhimillistä hätää ja sotia. He siis tarvitsevat tukea myös selviytyäkseen traumoista. Se on todella tärkeää tukea mutta samalla se kustantaa ja mielenterveydelliset ongelmat saattavat olla riskitekijä Suomen turvallisuudelle. Tärkein asia traumoissa ja kotouttamisessa olisi pystyä kohtaamaan yksilö ja antamaan yksilöllistä tukea parantumiseen ja kotoutumiseen. 

Julkisuudessa puhutaan haitoista, ehkä eniten rikollisuudesta ja nimenomaan seksuaalirikollisuudesta. Kaikki jakavat luonnollisesti käsityksen, että rikollisuus on aina tuomittavaa on sen syy tai kohde mikä tahansa. Seksuaalirikollisuutta nostetaan julkisuudessa eniten koska se herättää eniten tunteita. Vastaavaa keskustelua emme näe kantaväestön tekemistä seksuaalirikoksista. On silti selvää ja todellista, että tietty ryhmä syyllistyy prosentuaalisesti enemmän seksuaalirikoksiin kuin kantaväestö tai muut maahanmuuttajaryhmät lähtömaan perusteella. Tässä on hyvä muistaa, että julkisuudessa käydyt luvut ovat yleisesti epäilyjä, ei tuomioita. 

Miksi sitten joistakin lähtömaista peräisin olevat syyllistyvät prosentuaalisesti eniten tietyn tyyppisiin rikoksiin kuten esimerkiksi seksuaalirikoksiin tai huumausainerikoksiin? Itse en ole löytänyt yhtä selittävää tekijää vaan kysymys on monien asioiden vaikutuksesta. Vaikutusta on varmasti kulttuurilla ja koko lähtömaan ryhmän ikä ja sukupuolijakauma. Tässä on hyvä muistaa, että 2015 Suomeenkin suuntautui koko Euroopan lailla suuri määrä turvapaikanhakijoita. 2015 tapahtumilla oli suuri merkitys ihmisten suhtautumiseen maahanmuuttoon ja muuttajiin. Kuten kaikki jo varmaan tunnistavat 2015 valtaosalla turvapaikanhakijoista ei ollut oikeutta turvapaikkaan eli siis heillä ei ollut suojeluun tarvetta. 2015 mukana oli myös poikkeuksellisen paljon niitä joiden tarkoitus oli käyttää hyväkseen tilannetta. 2015 nähtiin poliittisesti mielenkiintoinen keskustelu maahanmuuton puolesta ja vastaan. Siitä voisi oikeastaan todeta, että tilannetta käyttivät kaikki hyväkseen. Myötätunto ja auttaminen muuttui poliittiseksi voimavaraksi ja jopa rasistinen, sekä rikokseen yllyttävä vastustaminen toimi samoin poliittisena voimavarana toisella laidalla. Maahanmuutto nousi samalla hetkellä miltei tärkeimmäksi poliittiseksi jakolinjaksi ja sitä se on edelleen, se hautaa alleen järjen ja asiakysymykset. 

 Maahanmuuton mahdolliset hyödyt 

Hyvin harvoin puhutaan maahanmuuton hyödyistä ja jos puhutaankin niin se uutisoidaan useimmiten arvopohjaiseksi. On selvä, että eri maahanmuuton syyt ovat myös välittömien positiivisten vaikutusten osalta eri tyyppisiä. Työperäinen maahanmuutto on usein Suomelle taloudellisesti heti hyödyllistä verojen ja yritysten menestymisen ansiosta. Samoin rikollisuus on luonnollisesti harvinaisempaa niiden kohdalla jotka ovat työllistyneet koska työ on kotouttamisessa yksi tärkein tekijä ja luo heti siteen uuteen maahan. 

Useita niin sanottuja hyvinvointivaltiota koskee yksi yhteinen tekijä ja se on matala syntyvyys. Kun tarkastellaan syntyvyyttä pitkällä aikavälillä niin siinä on aina hajontaa mutta nyt matala syntyvyys aiheuttaa melko pitkän haasteen väestön vähyyden takia ylläpitää yhteiskuntaa. Usein puhutaan  huoltosuhteesta eli mikä osa kansasta on lapsia, opiskelijoita, työssäkäyviä ja eläkeläisiä. Tällä hetkellä maahanmuutto Suomessa, kuten monissa muissakin maissa, pitää yllä väestön kasvua ja elinvoimaa. Työikäinen väestö on äärimmäisen tärkeää myös siinä merkityksessä, että hyvä työvoiman saatavuus houkuttelee investointeja. Tällä hetkellä Suomen yksi investointien este on liian heikko työvoiman saatavuus. Kyllä, tätä kirjoittaessa työttömiä on suuri määrä koronakriisin johdosta mutta jos jätetään se huomioimatta niin Suomessa on haasteita saada oikeaa osaamista oikeaan paikkaan. Puhutaan kohtaanto-ongelmasta. Se on myös seurausta Suomen väestön ikääntymisestä eli sen ratkaisemiseksi ei ole mitään nopeaa ihmelääkettä. Tässäkin on hyvä muistaa, että kyse on ajan kuvasta. 30-vuoden päästä tilanne on kohtaannon ja ikärakenteen kanssa täysin toinen. Nyt käynnissä oleva tilanne on nähty jo kauan sitten mutta siihen reagointi on ollut liian hidasta. 

Maahanmuuton yksi selkeästi suurin hyöty on elinvoima. Kyllä, se on sanana hivenen höttöä mutta jos maassa on aktiivisia ihmisiä jotka toimivat omaksi parhaaksi osana yhteisöä ja yhteiskuntaa niin Suomi menestyy. Mitä elinvoimaisempi Suomi sitä enemmän myös kestetään haittatekijöiden vaikutus ja sitä parempia palveluita voimme tarjota. Maahanmuuttajilta voimme myös oppia uutta ja saada näkemyksiä elämään ja liiketoimintaan. Sekin on osa elinvoimaa. Suomessa maahanmuuttajat tekevät niitä ihan samoja asioita kuin me kantasuomalaisetkin, eli jos mietit tarkemmin hyötyjä niin löydät ne omasta elämästäsi. Maahanmuuttaja ei ole numero tai prosentti. 

Inhimillinen puoli ja maahanmuuton tulevaisuus 

Lukujen perusteella voisi olla relevanttia miettiä humanitaarisen maahanmuuton lopettamisen kokonaan. Ainakin menneiden lukujen koska voimme odottaa, että maahanmuuttajien uudet sukupolvet ovat elinkaareltaan jo paremmin sopeutuneet osaksi kantaväestöä. Jos puhutaan, että humanitaarinen maahanmuutto lopetettaisiin kokonaan niin se tarkoittaisi myös eristäytymistä. Se vaatisi Suomelta eroamisen Euroopan yhteisöstä ja rikkoisi suhteita moniin maihin. Suomi antaisi viestin ettei halua toimia vastuunkantajana ja kääntäisi selkänsä siltä, että laajoja asioita ratkaistaan kansainvälisessä yhteisössä.  Nyt kohdattavat ongelmat ovat yhä suuremmissa määrin sellaisia jotka voidaan ratkaista vain jos jokainen maa kantaa osaltaan vastuuta. Puhun siis väestönkasvusta, ilmastosta, ravinnosta, sodista, teknologisesta kehityksestä, luonnonvarojen riittävyydestä ja vastaavista asioista. Olemme kulkeneet sen rajan yli, että vain yhden tai yhden maanosan muutokset riittäisi. 

Humanitaarisella maahanmuutolla ei voida ratkaista hätää kärsivien maiden ongelmia tai luoda tilannetta jossa pakolaisuus saataisiin loppumaan maailmasta. Se on ihan itsestään selvä asia, eikä siitä tarvitse edes puhua. Humanitaarisen maahanmuuton suurin hyötyjä on pakolainen joka Suomeen tulee. Humanitaarinen maahanmuutto on siis ensisijaisesti inhimillinen toimi joka luo myös omalta osaltaan inhimillisyyttä ja toimintamallia eri maihin jotka voivat kehitystukea toimittaa ja toimia humanitaarisen maahanmuuton vastaanottajana. Kysymys kuuluu, jos emme voi auttaa kaikkia niin onko se syy olla auttamatta niitä joita voimme? 

Maahanmuutto tulee yhä enemmän lisääntymään. Maailma pienenee koko ajan ja työsuhteet ja perhesuhteet leviävät rajoista huolimatta. Lisäksi nälänhätä, ilmastopakolaisuus ja ravinnon puute tulee ajamaan suuria määriä ihmisiä alueiltaan hakemaan suojaa ja turvaa. Jos Suomessa myöhästyttiin toimista väestönrakenteen suhteen niin olemme aivan pian myöhässä maahanmuuttoa koskevassa keskustelussa ja sen vaikutukset tulevat olemaan huomattavasti suuremmat kansainvälisesti. Emme siis voi enää paeta keskustelua jommankumman ääripään väittelyn suojaan. 

Tällä hetkellä ns. maahanmuuttovastaiset antavat ymmärtää, että keskustelua käydään vain humanitaarisen maahanmuuton takia. Luuleeko joku todella, että nämä tahot ovat ainoastaan tästä huolestuneita ja jos lopetamme humanitaarisen niin keskustelu ja populismi loppuu? Ei todellakaan lopu vaan se on ensimmäinen askel siihen mihin osalla vastustajien ryhmästä on tavoite ja ne ovat enemmän rodullisia. Pyrkimällä verhoamaan keskustelu aina kohdistumaan kerrallaan tiettyyn ryhmään saadaan luotua tilanne jossa kantaväestö saadaan tuntemaan turvattomuutta ja menettämisen tunnetta jonka syynä on tietty ryhmä. 

Sama on toki sitten ääripäällä jonka pyrkimys on luoda täysin avoin maailma jossa kaikki elää yhdessä ja esimerkiksi raha vaihdon välineenä muuttaa muotoaan. Selkeästi suurin osa Suomalaisista elää näiden ryhmien välillä joten enemmistön voima seisoo keskellä ja siitä syystä olemme välttyneet suurimmilta levottomuuksilta toistaiseksi. 

Mitä sitten pitäisi tehdä? 

Yritän listata selkeästi alle niitä asioita joihin olen pohdinnoissa päätynyt. Yritän myös perustella niitä yleisellä tasolla. On selvä, että tämän kaltaiset päätökset on aina kiinni toteutuksesta ja esimerkiksi seuraavista päättäjistä ja heidän tekemistä muutoksista. Sen takia maahanmuuttokeskustelussa tulisi löytää selkeä linja jonka kaikki hyväksyy. Muissa tapauksissa tästä ei tule loppua. Muistutan myös, että maahanmuuttoon liittyvät päätökset ovat arvoon liittyviä päätöksiä joten toivoisin yhä enemmän poliittista keskustelua ja nimenomaan ääripäiden lähentymistä. Jos emme pysty tätä yhdessä ratkaisemaan niin häviäjiä ovat kaikki. 

1. Lisätään pakolaiskiintiötä  

Määrän voisi kasvattaa noin 2 300 vuosittain mutta se vaatii myös kotouttamisen tehostamisen ja määrä on ehdollinen tälle. Tällä lähettäisimme humanitaarisen viestin koko kansainväliselle yhteisölle ja voisimme olla avuksi niille maille jotka purkavat pakolaisleirejä. Lisäksi pakolaisten tarve uudelle kotimaalle tulee olla ehdoton ja taustat tarkastettu. Väitän, että ns. kiintiöpakolaisista tulee hyödyllisiä yhteiskunnan jäseniä koska pakenevat todellista hätää ja kurjuutta. 

2. Turvapaikkaan liittyvä toiminta tehokkaammaksi 

Turvapaikanhaku on oikeus ja siitä tulee pitää kiinni mutta muistaen, että turvapaikka
ei ole oikeus vaan vaatii näyttää toteen tarpeen. Turvapaikkaprosessi kokonaisuudessaan tulee saada nopeammaksi ja palautukset toimimaan. Turvapaikanhakuoikeutta käytetään myös väärin ja koska käsittely kestää niin kauan 

ehtii tapahtumaan myös Suomelle haitallisia asioita ja Suomeen voi muodostua varjoyhteiskunta. Kun prosessia nopeutetaan niin tällä hetkellä olevat haasteet ei kasaannu. Turvapaikanhakijoilta tulee myös vaatia olemaan läsnä hänelle määrätyssä paikassa. Lisäksi ravinnosta, terveydestä ja toimeliaisuudesta tulee huolehtia koko ajan. 

3. Euroopan yhteisön yhtenäinen tavoite ja tahto 

Meidän tulee pyrkiä tuomaan keskusteluun malli joka sopii kaikille maille edetä yhtenäisesti. Tässä tulee Suomen näyttää esimerkkiä ja pyrkiä maan sisällä saamaan malli joka voidaan vielä Euroopan yhteisölle esimerkkinä joka sopii 

kaikille puolueille. Ääripäiden toimijat ovat verkottuneet joten yksi maa voi se sysäys joka luo mallin jonka kaikki voi hyväksyä 

4. Kehitysyhteistyö määrärahoja tulee nostaa 

Osana mallia kehitysyhteistyön määrärahoja tulee pyrkiä nostamaan tavoiteltuun 0.7 prosenttiin. Tämä on vuosikaudet ollut tavoitteena mutta Suomi ei ole sitä tavoittanut. Tämä antaisi jälleen signaalin ja olisimme tavoitteessa. Samalla meidän tulee vaatia yhä paremmin ohjaamaan kehitysmäärärahojen käyttöä ja pyrkiä ohjaamaan sitä koulutukseen ja terveyteen luonnollisesti välttämättömän ravinnon ja suojan lisäksi. 

5. Rasismiin ja syrjintään tulee puuttua 

Rasismiin ja syrjintään tulee puuttua yhä voimakkaammin ja laatia lakeja jotta opimme yhteisönä tunnistamaan rasismin ja syrjinnän. Tämän hetken tilanne on haasteellinen koska rasismia ja syrjintää on haastava tunnistaa ja se on veteen piirretty viiva. Tämä tulee ehdottomasti tehdä niin, että se ei estä mielipiteen ilmaisua esimerkiksi tunnistettujen lukujen tai havaittavien ilmiöiden perusteella. 

Loppusanat pohdinnoista. Olen oikeastaan itsekin hämmästynyt miten humaaniin päätelmään tulin. En varmasti miellytä kumpaakaan ääripäätä mutta uskoisin, että ehdottamani selkeyttäisi hyvin paljon tilannetta. Tottakai suuri osa esittämistäni asioista on sellaisia joiden toteutuminen vaatii paljon mutta jostain pitää lähteä liikkeelle. Omien kokemusten pohjalta voin sanoa, että kannattaa lähteä luomaan muutosta itsestä.

Kelan maksamien etuuksien suurin ryhmä EU-maista

Kela julkaisi hyvän ja selkeän yhteenvedon maahanmuuttajien etuisuuksien käytöstä vuonna 2018. Kelan otanta tutkimuksessa oli kaikki Suomen väestöön 31.12.2018 kuuluneet 18-vuotta täyttäneet henkilöt. Yhteensä etuisuuksia jaettiin 10,7 miljardia. Etuisuuksia jaettiin noin 16% maahanmuuttajataustaisille eli noin 1,36 miljardia ja Suomessa syntyneille 87% eli noin 9,32 miljardia euroa. Maahanmuuttajaksi selvityksessä laskettiin ulkomailla syntyneet henkilöt, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi. Maahanmuuttajien osuus aineistossa on 6,6%. 

Ketkä saa etuuksia ja miten se rahoitetaan? 

Lienee selvä, että hyvinvointivaltion olemassaolon edellytys on verotus ja jotta verotusta saadaan tulee olla tuottavaa työtä. Tämä siis vaatii toisaalta työvoimaa ja toisaalta yrityksiä joilla on investointirahaa käytettävissä. Maahanmuuttajia kuvataan joiden osalta henkilöiksi jotka hakeutuvat maahamme ainoastaan saamaan etuuksia. Jos tarkastellaan 2018 maahanmuuttajien työllisyyttä niin se ei tue tätä johtopäätöstä. Maahanmuuttajien työllisyysaste oli Suomessa 62%. Joka tosin oli pohjoismaista matalin eli voimme siitä päätellä Suomessa onnistuneen kotouttamisessa heikoiten pohjoismaista. 

Maahanmuuttoa politisoidaan ja maahanmuuttajat niputetaan yhdeksi ryhmäksi ja ihmisten tarve ja elämänkaari samaistetaan aina kulloinkin käsillä olevaan poliittiseen tavoitteeseen. Näin ollessa niin tarkastellaan mistä lähtömaista etuisuuksia saavat henkilöt ovat? 

Otannan määrästä 28% on lähtöisin EU-maista. Venäjältä 21%. Aasiasta 20%. Pakolaisten lähtömaista 16% ja muista maista 15%. Pakolaisten lähtömaista luokiteltuun ryhmään humanitaarinen syy on yli kolmanneksella. Kohta muuta maat sisältävät Jugoslavian-alueen, Yhdysvallat ja Afrikan maita. 

Hyvin usein maahanmuuttajat mielletään nuoriksi miehiksi mutta Kelan tilastojen mukaan miehiä maahanmuuttajista oli 52% ja naisia 48%. Luku on siis hyvin tasainen sukupuolijakauman mukaan koko otannasta. 

Yhteenvetona voi siis sanona, että työttömyys tai avun tarve ei katso lähtömaata tai äidinkieltä. 

Mitkä ovat maahanmuuttajien syyt Suomeen tuloon? 

Miksi sitten maahanmuuttoa Suomeen suuntautuu. Yleisen keskustelun mukaan saamme helposti jälleen kuvan, että lähes kaikki on humanitaarista maahanmuuttoa. Kun taas tutkimme Kelan julkaisemaa aineistoa havaitsemme, että humanitaarisen osuus on 11%. Politiikassa puhutaan harvojen osalta haittamaahanmuutosta ja tämän aineiston perusteella on vaikea selittää mikä on haittamaahanmuuttoa. Mitä ilmeisemmin tässä viitataan humanitaariseen joka on luonnollisesti kustannuksiltaan mutta myös inhimilliseltä arvoltaan suurin. On myös hyvä muistaa, että ulkomaalaistaustaisia Suomessa asui 2018 lopulla noin 409 000 joten Kelan etuuksia sai noin 72%. Luku vaikuttaa suurelta mutta sitä pitää tarkastella sen sisällön mukaan. 

Mitä etuuksia Kela maksaa maahanmuuttajille? 

Kelan maahanmuuttajille maksamat etuudet olivat niitä samoja joita maksetaan myös Suomessa syntyneille kantaväestölle. Tässä tutkimuksessa oli mukana perustoimeentulotuki, työttömyysturva, asumisen tuet, opintotuki, perhe-etuudet, sairauspäivärahaetuudet, kansaneläke ja takuueläke.  

Maahanmuuttajia ihan luonnollisesti tuetaan niillä samoilla etuuksilla kuin kantaväestöä koska maahanmuuttajat ovat oikeutettuja Suomen etuuksiin ja toisaalta velvollisia elämään osana yhteiskuntaa Suomen lakien mukaisella tavalla. 

Kelan tutkimus ja yhteenveto 

Tässä kirjoituksessa on vain lyhyt yhteenveto pääkohdista mielenkiintoisesta tutkimuksesta. Suosittelen tutustumaan itse tutkimukseen, jonka linkin löydät alta. 

On hyvä pitää mielessä, että jokaisen euron ja prosentin takana on ihminen ja tarina. Jotkut niistä tarinoista on surullisia, jotkut onnellisia mutta kaikki ovat omia yksilöllisiä tarinoita.  

Kuten jo tekstin alussa totesin ei maahanmuuttoa voi ajatella yhtenä harmaana massana joka on joko haitallista tai hyödyllistä. On totta, että osa maahanmuuttajista syyllistyy rikoksiin ja osa käyttää hyväkseen meidän järjestelmää. Sen torjuminen 100% luotettavasti on hyvin haastavaa ellei mahdotonta. 

Sosiaalisessa mediassa puhutaan yleisesti joidenkin taholta haitallisesta maahanmuutosta. Kustannusten valossa silloin puhutaan mitä todennäköisimmin humanitaarisesta jonka arvo yleisimmin mielletään inhimillisillä arvoilla. 

Maahanmuutosta keskustelu vaatii lisää juuri tämän kaltaisia tutkimuksia ja tietoa. Tämä tutkimus ei juuri tuo esille maahanmuuton hyötyjä vaan työllisyysasteen lisäksi Kelan maksamat etuudet. Kelan tutkimuksessa ei myöskään luonnollisesti ole muiden tukien ja avun määrää. Tutkimuksen valossa Suomi ei ole onnistunut kovin hyvin kotouttamisessa ja siihen tulee panostaa. Lienee kaikille selvä, että Suomeen tulee muuttamaan yhä enemmän ulkomaalaistaustaisia henkilöitä ja avuntarve maailmalla lisääntyy. On siis koko kansakunnan ja yhteisön etu, että maahanmuutosta puhuminen järkevöityy ja sen käyttö poliittisena keppihevosena päättyy. 

Linkki Kelan tutkimukseen

Negatiivisuudella politiikkaa

Suomessa on hyvä ja vapaa demokratia. Me valitsemme henkilöt joihin luotamme edustamaan itseämme niin kunnallisissa kuin valtakunnallisissa päätöksissä. Yleisesti odotamme, että nämä henkilöt kantavat vastuun ja etsivät kaikille parhaat keinot kehitykseen ja epäkohtien ratkaisuun. Sitä poliittinen vastuu on ja kuuluisi olla, vastuunkantoa toisten puolesta yhteisistä asioista. 

Olen jo vuosia katsonut huolestuneena miten populismilla ja negatiivisuudella tehdään politiikkaa. Kyse ei ole enää vastuunkannosta vaan vastuun pakoilusta. Kampanjasta lähtien teemat nostavat ja perustuvat ainoastaan epäkohtiin ja yleensä niin, että ne kohdistuvat toisiin puolueisiin, eikä yhteiskunnallisiin asioihin. Puolueiden välisiä ristiriitoja nostetaan, niitä korostetaan ja niistä levitetään jopa valheita. On vaikea kuvitella miten tälläinen lähtökohta voisi tuottaa hyvää politiikkaa vaan enemmän kyse on huonosta viihteestä meidän kaikkien hyvinvoinnin kustannuksella. 

Suomalaisten vahvuus on ahkeruuden ja yhteisöllisyyden lisäksi ollut sopiminen. Me olemme pystyneet sopimaan yhdessä vaikeistakin asioista ja näin välttäneet pitkät riidat ja päässeet yhdessä eteenpäin. Loppujen lopuksi kyse on luottamuksesta. Me luotamme toisiimme ja siihen, että toinen ajattelee samaa päämäärää kuin itsekin ja käyttäytyy tietyn normiston mukaan. Me emme ole tottuneet politiikkaan jonka perusta on valheet ja epäsopu  toisia kohtaan. . 

Politiikka termin merkitys on alunperin ollut “kansalaisia koskevaa” ja juuri sitä politiikka on. Eduskunnassa ja valtuustoissa päätetään yhteisistä asioista jotka muodostavat kokonaisuuden. Ne vaikuttavat pääasiassa meidän arkeen ja siihen mitä mahdollisuuksia meille avautuu rakentaa oman näköistä elämää. 

Ensi kerralla kun luet poliitikon sanoja tai julistusta niin mieti miten kerronnan sisältö vaikuttaa sinun arkeen tai elämään. Tulet huomaamaan, että iso osa käsiteltävistä asioista on abstrakteja jotka ei suoraan vaikuta oikeastaan mihinkään mutta sen sijaan tarjoavat hyvän kasvuympäristön väittelylle. Kansalaisten eriytymiselle. Juuri kansalaisten eriytymistä valitettavan moni poliitikko hakee koska vastakkainasettelu tuottaa tunteita ja tunteet tuottavat ääniä. Mutta minkä arvoisia kansalaisille on äänet joiden avulla luodaan yhä enemmän epäsopua ja vastakkainasettelua sopimisen ja yhteisen kehityksen sijaan?