Marinin hallitukselta nollatoleranssi kiusaamiselle, häirinnälle ja väkivallalle varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa.

Ilmiö on kaikille valitettavan tuttu ja lähes kaikki tuntevat jonkun jota on kiusattu koulussa tai oppilaitoksessa. Kiusaaminen on saanut yhä huolestuttavampi muotoja ja jopa suoranaista väkivaltaa on nähty aivan liikaa. Lasten ja nuorten koko opiskelupolun turvallisuus tulee taata aina varhaiskasvatuksesta ylempiin asteisiin. Kiusaaminen ilmiönä on haasteellinen ja sen pois kitkeminen vaatii useita eri tyyppisiä toimia, joista jotkut ovat nopeavaikutteisia ja joidenkin vaikutukset näkyvät vasta vuosien päästä. Työ kiusaamisen kitkemiseksi tulee olla määrätietoista, jatkuvaa ja tinkimätöntä. Marinin hallitus tarttuu tämän erittäin ikävän ja tuhoisan ilmiön taltuttamiseen toimenpideohjelmalla, joka sisältää 14 eri toimenpidettä, jotka yhdessä luovat keinot ja tarjoavat työkaluja niin kasvattajille, opettajille eri asteissa, kohteeksi joutuneille ja heidän huoltajilleen, sekä viranomaisille.

Kiusaaminen, häirintä ja väkivalta on usein oire jostakin ja useissa tapauksista kiusaaja on myös itse avun tarpeessa. Kyseessä voi olla ongelma joka on lähtöisin kodista, joka purkautuu koulussa kiusaamisen muodossa. Marinin hallituksen keinoissa on siis huomioitu tarve lisätä yhteisöllisyyttä, oikea-aikaista puuttumista ja valistusta. Valitettavasti nämä ei kaikkien kohdalla riitä ja tarvitaan myös rangaistuksia ja sen takia osana keinovalikoimaa on aloitettu lainvalmistelu opetukseen epäämisestä. Tällä halutaan varmistaa se, että kiusauksen, häirinnän tai väkivallan uhrit eivät joudu kärsimään lisää vaan rikkomuksia tehneeltä oppijalta voidaan epätä opetus määräajaksi erillisen suunnitelman mukaan. Lisäksi muutetaan lakia niin, että ammatillisessa oppilaitoksessa tapahtuneesta väkivallasta ja kiusaamisesta tulee ilmoitusvelvollisuus syyllistyneen ja kohteeksi joutuneen huoltajille.

Kiusaamisen uhri ei ole ainoa joka kärsii vaan usein myös vanhemmat ja ystävät tuntevat voimattomuutta asian edessä. Usein tunnetaan tarvetta saada tietoa ja päästä keskustelemaan tapahtuneesta niin, että asia voidaan käsitellä ja saada kiusaaja ymmärtämään tekonsa seuraukset toisille ihmisille ja varsinkin kohteelle. Tämän takia osana toimenpiteitä lisätään suuressa määrin työkaluja yhteisöllisyyteen ja aikaiseen puuttumiseen. Tätä lisätään niin opettajan koulutuksessa, täydennyskoulutuksessa ja yhdistämällä opiskelijoiden arkeen useita jo toiminnassa olevia ohjelmia. Kuten ankkuritoiminta, joka yhdistää useiden eri viranomaisten ja sosiaalihuollon ammattilaiset ehkäisemään rikoksiin ryhtymistä ja syrjäytymistä.

Vaikka nyt julkaistavalla toimenpideohjelmalla tuodaan useita eri keinoja joilla kiusaamiseen, häirintään ja väkivaltaan voidaan puuttua on silti jokaisen velvollisuus puuttua ja ehkäistä näitä arjessa. Mitään näistä ei saa hyväksyä missään muotoa ja niihin tulee kaikkien puuttua heti. Joskus väheiseltäkin tuntuva häirintä saattaa olla kohteeksi joutuneelle traumaattinen ja kehitystä estävä kokemus. Joskus voi olla vaikea tunnistaa häirintää ja kiusaamista, sekä varsinkaan puhua niistä. Kohteeksi joutunut ja läheiset saattavat tuntea häpeää ja syrjäytymistä. Jotta opimme paremmin tunnistamaan, keskustelemaan aiheesta ja hakemaan apua osana toimenpideohjelmaa julkaistaan verkkosivusto joka kokoaa tiedot yhteen helposti käytettäväksi kokonaisuudeksi.

Lisätietoja toimenpideohjelmasta valtioneuvoston sivuilta https://valtioneuvosto.fi/-/1410845/toimenpideohjelma-kiusaamisen-ehkaisemiseksi-keskiossa-resurssit-koulutus-ja-lainsaadannon-paivittaminen