Suomeen kohdistuu lisääntyvässä määrin maahanmuuttoa ja se tarkoittaa sitä, että eri äidinkielten lisäksi myös harjoitettavien uskontojen määrä kasvaa. Me olemme rakentaneet toimivan ja tasa-arvoisen perusopetusinstituution, jonka yksi tärkeä tavoite on yhdistää nuoret lisäämällä tietoa ja ymmärrystä eri kulttuureista. Tämä tavoite on erittäin tärkeä koska rasismin torjunta ja suvaitsevaisuus rakennetaan nuoruudessa. Opitut mallit vahvistuvat ihmisen vanhentuessa ja osalla ne ulkoisten paineiden johdosta kärjistyvät. Tällä hetkellä on vaarana, että jokaiselle nuorelle annettava oman uskontokunnan opetus eriyttää lapsia ja nuoria luoden pohjan rasismille ja syrjinnälle. 

Ehdotan siis, että uskonnonopetus korvataan kaikille yhteisellä elämänkatsomuksella jossa käydään läpi myös eri uskonnot ja keskustellaan niistä yhdessä.

Näin toimien perusopetuksen jo tiukalla olevat resurssit kestävät ja oppilaitosten arki helpottuu huomattavasti kun eri uskontojen opettajia ei tarvitse järjestellä pitämään opetusta pienille ryhmille. Suurin vaikutus on silti se, että nuoret ovat yhdessä riippumatta mitä uskontoa he ja heidän perheensä harjoittaa. Silloin opetamme heille, että voimme olla ja toimia yhdessä eri uskonnosta huolimatta. Kun kaikki uskonnot käydään yhdessä läpi hälvenee myös useat pelot ja ymmärrys uskontojen historiasta ja uskoa tunnustavien arjesta lisääntyy.

Tämä muutos on tehtävä nyt. Jos annamme uskontoon perustuvan kuilun syventyä lasten ja nuorten välillä olemme menettäneet yhteen sukupolveen vaikuttamismahdollisuuden. Lisäksi perusopetus tarvitsee toimintamalleja joissa resursseja käytetään tehokkaasti ja oppilaiden parhaaksi.