Alueelliset palvelut

Hyvinvointialue yhdistää kuntalaisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden ydinpalvelut. Aluetta tulee tarkastella kokonaisuutena ja varmistua koko hyvinvointialueen tasa-arvosta ja palveluiden saatavuudesta. Päätöksiä tulee siis tehdä kunnan sijasta koko alueen näkökannasta. Hyvinvointialue hyötyy myös laajasta yhteistyöstä niin muiden alueiden, valtion ja EU:n kanssa.

Henkilöstön hyvinvointi

Hyvinvointialueella on lukuisien alojen asiantuntijoita ja ammattilaisia. Yhdistävä tekijä näille kaikille aloille on ihmisten auttaminen niin terveyden kuin turvallisuuden suhteen. Aina laitoshoitajan työstä pelastajan työhön. Jotta työssä jaksaa ja sen kokee mielekkääksi tulee työn kuorma olla sopiva ja työntekijäistä tulee pitää huolta. Väsynyt ja turhautunut työntekijä ei jaksa ja se heijastuu myös palveluihin. Lisäksi ansainta on osa arvostusta, kiitoksilla kun ei elä.

Uudet palvelumuodot

Jotta palvelut voidaan turvata koko alueelle tulee ottaa käyttöön uusia palvelumuotoja kuten etälääkäri ja alueellla kiertävät palvelut. Digitaaliset palvelut tulee toteuttaa niin, että ne eivät luo epätasa-arvoa ja tuottavat lisää aikaa ihmisten väliseen kanssakäymiseen. Lisäksi omalääkäri akuuttipotilaille on toimiva palvelumuoto joka luo turvaa ja sujuvoittaa toimintaa eläessä sairauden kanssa.


Tule tapaamaan tai pyydä puhujaksi

Täältä löydät aikataulutetut julkiset tilaisuudet ja ohjeet pyytää puhujaksi.

Blogi

Punnittua ja spontaania ajatteluani pitkän tekstin muodossa. 
Ole hyvä.

Kuka on Niko?

Sopivan yksityiskohtainen infopaketti minusta, harrastuksistani ja elämästäni.