Kokoomuksen hallitusaikana Suomen talouden kehitys romahti.

Olen tottunut tarkastelemaan asioita tuloksien kautta. Tämän johdosta politiikka on minulle joskus vaikeaa, koska suuri osa asioista käsitellään vain mielikuvien kautta.Otetaan vaikka kokoomuksen kova räksytys taloudesta ja velanotosta. Kokoomus käyttäytyy kuin eivät olisi itse olleet koskaan hallituksessa ja syyttävät nykyistä hallitusta huonosta taloudenpidosta ja holtittomasta velanostosta. Tämä on juuri sitä mielikuva politikkaa, josta muodostuu yhteisen menestyksen osalta kestämätöntä.

Aikaa ja mandaatti on ollut

Kokoomus on ollut hallituksessa vuodesta 2007 aina vuoteen 2019 saakka jolloin aloitti Rinteen hallitus jota Marin jatkaa. Kokoomus on ollut tänä aikana pääministeri puolue tai pitänyt valtiovarainministeriön salkkua. Kokoomuksella on siis ollut valtaa ja mahdollisuuksia tehdä niitä asioita joista tänä päivänä puhuvat ja joita osoittavat virheeksi Marinin hallitukselta.

Katsotaanpa tuloksia puheiden takana.

Talous eli bruttokansantuote ei ole kehittynyt ja Suomen tuottavuus on romahtanut. Velanotto lisääntyi kokoomuksen aikana, eikä taloutta saatu tasapainotettua suhteessa velkaan johtuen heikosta talouskehityksestä. Velanottoa saatiin hillittyä rajuilla leikkauksilla koulutuksesta, sosiaaliturvasta ja terveydenhoidosta mutta se loi tilanteen, jossa talouden kehitys hidastui investointien puutteesta ja kansalaisten kasvavien ongelmien johdosta.

Varallisuuden kasvun pysähtyminen

Kansalaisten varallisuus ei ole kasvanut vuoden 2008 jälkeen. Kansalaiset on siis köyhtyneet samalla kun maamme talouden kasvu on pysähtynyt. Suomi elää melko tarkkaan sillä varallisuudella joka on tehty edellisen sukupolven aikana ja uutta varallisuutta ei ole syntynyt laajasti vaan yhä pienemmälle ryhmälle. Tämä tulee aiheuttamaan yhden sukupolven joka elää köyhyydessä ja lisää valtion taloudellisen tuen tarvetta jos emme nopeasti saa taloutta kasvamaan.

Kokoomuksella on hyvin vähän näyttöjä talouspuolueena joka hyödyttäisi koko kansaa. Leikkauksissa on usein kyse tulonsiirroista joissa hyväosaisten veroja tai muita menoja kevennetään. Siirrämme siis yhteisiä verovaroja avuntarvitsijoilta niille joiden varat menevät sijoituksiin ja usein vielä vakuuskuoriin joten ne eivät tuota verotuloja.

Ylihallituskautisesti ja hakien yhteisten tavoitteiden kautta tuloksia mielikuvapolitiikan sijaan

Kokoomuksella on monia hyviä teesejä ja ideologioita omissa ohjelmissaan mutta puolueiden merkitys ei ole toimia hyväosaisten etujärjestöinä vaan katsoa koko kansan ja maan etuja. Toivoisin, että mielikuviin perustuva politiikka lopetttaisiin ja alkaisimme tekemään yhteistyötä koko maan parhaaksi. Meidän on pakko saada talous kasvamaan ja se ei onnistu jos emme muuta sitä miten toimimme.

Talousluokittajat ovat jatkuvasti muistuttaneet Suomen yksi suurimmista riskistä olevan vanhat, kalliit ja toimimattomat rakenteet. Suomen kehitys on ollut pysähdyksissä jo useita kymmeniä vuosia ja lähes kaikkia palveluita tuotamme vuosikymmenien vanhojen tarpeiden perusteella. Nyt onneksi saatiin sote-uudistus, joka oli politiikan takia jumissa vuosikymmeniä. Nyt uudistuksen kynnyksellä kokoomus yrittää edelleen hidastaa kehitystä jotta suuret yhtiöt saisivat suuremman roolin tuottaa kaupallisia palveluita. Yksikään puolue ei vastusta ulkoistuksia mutta se, että annamme maamme elintärkeiden palveluiden tuottamisen yksityisten yritysten vastuulle ei ole hyväksyttävää.

Jotta saamme työllisyyden kasvuun ja hyödynnettyä osatyökykyiset, eläkeläiset, opiskelijat ja monen muun ryhmän aktiivisuuden tarvitsemme kipeästi sotu-uudistuksen. Meidän tulee se tehdä nopeasti ja ylihallituskautisesti. Kaikki suuret uudistukset vaativat monien hallituksien määrätietoisen työn joka on samansuuntaista. Politiikan sijaan tulee keskittyä tavoitteisiin ja tuloksiin, jotka tuottaa talouden kasvua ja hyvinvointia.

Suomen suurin haaste taloudessa ja hyvinvoinnissa olemme me itse.