Digitalisaatio sote-uudistuksessa

Olette varmasti huomannut, että sote-uudistuksen yhteydessä on käytetty paljon termiä digitalisaatio ja usein on viitattu sen korvaavan osaa palveluista. Digitalisaatio terminä tarkoittaa minkä tahansa palvelun sähköistämistä eli siirtämistä verkkoon ja toisaalta se tarkoittaa tiedon tallentamista ja tiedon käyttämistä. Termistä saa helposti sen kuvan, että se korvaa ihmisen tai tekee ihmisen jopa tarpeettomaksi. Näin ei kuitenkaan ole ja siksi minä puhunkin inhimillisestä digitalisaatiosta. Koitan hivenen avata tätä termiä soten osalta tässä kirjoituksessa. 

Inhimillisyys on korvaamaton

Digitalisaatiota käytetään luomaan tehokuuttaa eli korvaamaan ihminen niissä tilanteissa joissa ihmisen tekemään työtä voidaan kohdistaa tärkeämpiin tehtäviin. Otetaan esimerkkinä vaikkapa ajanvaraus. Sen voi tehdä kätevästi verkossa ilman, että ihminen käyttää aikaa varauksen tekemiseen esimerkiksi puhelimitse. Ja toisena esimerkkinä voisi poimia vaikkapa verikokeen tuloksen joka valmistuessaan tulee automaattisesti näkyville potilaan tietoihin. 

Yllä olevat esimerkit on digitalisaation osaa jolla vapautetaan ihmisen työtä niihin vaiheisiin joissa sitä tarvitaan enemmän ja työtehtävä on haastavampi. Nämä on perinteisesti hoitotilanteita tai esimerkiksi kuntoutukseen liittyviä tehtäviä. Mutta digitalisaatio tuo pian muutakin, se tuo automatisoituja tehtäviä kuten tarkastuksiin tai hoitoihin kutsuminen perustuen potilaan tietoihin ilman ihmisen työtä. Nämä tekee tietojärjestelmät ja ne voivat tiedon kertyessä myös luoda ennusteita terveydestä tai omahoitosuunnitelmia aina ravinnosta liikuntaan. 

Digitalisaatio ja tiedon käyttäminen tulee vapauttamaan aikaa perustehtävistä hoidollisiin ja tietojärjestelmät tulevat ehkäisemään tautien syntymistä ja luomaan toimivia hoitosuunnitelmia. Se mitä emme voi korvata digitalisaation tai tietojärjestelmien avulla on ihmisen kohtaaminen ja hoitotyö. Digitalisaation ja tietojärjestelmien avulla pyritään siis edistämään terveyttä ja järjestämään lisää aikaa niin hoitajille, laitoshoitajille kuin lääkäreillekin keskittyä hoitamaan ihmistä. 

Digitalisaatio tuo myös ihmisen lähelle ja tavoitettavaksi. Otetaan vaikkapa tilanne jossa sinulle tulee pikaista kysyttävää terveydestä ja olet ehkä vähän hätääntynyt. Otat älypuhelimen, tabletin tai tietokoneen avulla yhteyden etälääkäriin joka selvittää tilanteen ja antaa ohjeet. Älypuhelin voi myös antaa sinulle päivittäiset tarpeet ravinnon, nesteen tai vaikkapa lääkityksen suhteen ja voit älypuhelimesta tai kellosta tarkkailla vaikkapa sydämen tilaa. 

Tieto on terveyttä 

Meistä on kerätty valtavasti terveystietoja moniin eri rekistereihin jo syntymästä alkaen. Aikanaan sitä kerättiin kirjoitetussa muodossa mutta jo pitkään sitä on kerätty sähköisenä ja osa kirjoitetusta muodosta on muutettu sähköiseksi. Meillä on sukupolvien tiedon aina syntymästä kuolemaan ja tietoa kertyy valtavaa tahtia lisää koska arvioimme terveydentilaa yhä useammilla mittareilla ja tallennamme ne sähköisesti. Tietojen avulla voidaan selvittää sairauksien syitä ja syntyperiä vertaamalla miljoonien ihmisten tietoja ja hakien niistä yhdenmukaisuutta. Valtavan tietomassan ja supertietokoneiden avulla luodaan siis terveyttä ja kehitetään hoitomuotojen lisäksi elintapojen muutoksia joilla ehkäistään sairauksia. 

Paikka- ja aikariippumatonta hoitoa 

Sote-uudistuksen yhteydessä meille syntyy tarve tiivistää palveluita ja se tarkoittaa suunnitellusti tiettyjen kiinteiden palvelupisteiden sulkemista. Tarve syntyy siitä, että väestö keskittyy kasvukeskuksiin ja niiden kehyskuntiin. On siis taloudellisesti todella kallista pitää yllä pisteitä joiden ympärillä oleva väestömäärä on pieni. Näin toimimalla saadaan myös henkilöstöä keskitettyä ja hoitoon pääsy nopeutumaa. Esimerkiksi 20 pisteen sijasta on 10 pistettä niin niihin riittää resurssit paljon paremmin. Tämä keskustelu koetaan usein negatiiviseksi mutta se koituu kaikkien parhaaksi koska tärkein on päästä hoitoon kun sitä tarvitsee. Tämän hetken jonot eri palveluissa on pahin mahdollinen tilanne. Lisäksi henkilöstön tilannetta tulee keventää ja tiivistäminen tuo siihenkin keinoja. 

Palveluiden tuottaminen on lakisääteistä joten mistään ei palvelut katoa vaan ne muuttavat muotoaan osassa maata. Syrjemmälle voi tulla esimerkiksi terveysbussi jossa lääkäri ottaa vastaan ja tai rekka jossa tehdään magneettikuvauksia. Lisäksi jo mainitut etäpalvelut luovat nopean yhteyden hoitajaan tai lääkäriin. Kun uudistus tehdään hyvin tavoitettavuus paranee ja hoitotakuu toimii. 

Entäs kun en osaa käyttää tietokonetta? 

Digitalisaatio ei ole vain teknologiaa, ohjelmia ja tietoa vaan se muodostuu yhä enemmän edellä mainittujen ja ihmisten käyttäytymisen yhdistelmänä. Puhutaan yleisesti toimintakulttuurista. Ihminen on aina digitalisaatiossa paitsi tärkein asia mutta myös vaikein. Teknologian saa aina toimimaan suunnitellulla tavalla mutta jos sen toiminta ei ole suunniteltu oikein kyseiseen tarpeeseen tai ihminen ei osaa sitä käyttää näyttäytyy se huonosti ja vaikeasti käytettävänä. Näistä meillä on jo valitettavasti paljon kokemusta. Digitalisaatio pitää siis suunnitella ihmislähtöisesti sekä muutokset joita se tuottaa työhön ja työtehtäviin tulee suunnitella hyvin. Digitalisaatiosta suuri osa on suunnittelua, prosessointia, koulutuksia ja yhteishengen luomista. 

On totta, että monet eivät pärjää tietotekniikan kanssa ja ajanvaraus tai etälääkärin käyttö on vaikeaa tai mahdotonta. Nämä ryhmät tulee erityisesti huomioida kun digitalisaatiota sote-uudistuksessa suunnitellaan. Vapaaehtoisjärjestöt ja hyvinvointialueet voivat järjestää koulutuksia ja vaihtoehtoisia tapoja ottaa yhteys ja hoitaa asioita. Digitalisaatio luo onnistuessaan resurssia myös tähän koska aikaa vapautuu automatisoinnin kautta ihmisen kohtaamiseen ja palveluun.