Kuntavaalien siirto oli epäedullinen päätös

Kaikki varmasti ymmärtää syyn kuntavaalien siirrolle mutta se on eri asia pitää sitä oikeana päätöksenä demokratian ja hallinnon toimivuuden kannalta. Kuntavaalien siirtäminen tehdään siis sen takia, että tautitilanne osassa maata on hälyttävä eli pyritään ehkäisemään taudin leviäminen. Toinen syy on järjestämisen käytännöt eli miten varmistutaan siitä, että yhtäläinen äänioikeus toteutuu esimerkiksi karanteenissa tai sairastaessa.  

Äänioikeus ja vaalit on demokratian ydin. Tässä tilanteessa vaalien siirtoa voi tulkita todella raskaana epäonnistumisena valmisteluissa, koska aikaa on ollut ja mahdolliset eri tilanteet kaikkien tiedossa. Lisäksi siirto kesäkuulle ei edes tarjoa varmaa aikaikkunaa sille, että tautitilanne on varmasti vakaa. 

Itse tulkitsen tätä OM:n (oikeusministeriö) raskaaksi virheeksi ja tekemättä jättämiseksi ellei uusia tietoja paljastu. Toki, kuten jo mainitsin, kaikki ymmärtää syyn. Se on varautuminen tulevaan pahenevaan tautitilanteeseen joka voi olla todella paha kuukauden kuluttua. 

Itse tässä eniten kritisoin sitä, että aikaa olisi ollut vaikka on kiire mutta aina on kiire. Vaalit ja äänioikeus tulee mennä kaiken edelle ja uskon, että turvallisia keinoja olisi pystytty löytämään äänen antamiseen ja sen keräämiseen. Uskoisin, että OM on tehnyt päätöksen täysin pykälien ja lakien mukaan ja olen samaa mieltä, että niitä tulee myös kriisitilanteissa noudattamaan ja sen takia varautuminen olisi ollut erinomaisen tärkeää. 

No, näillä mennään ja pulinat pois. Toivottavasti tästä tulee perinpohjaiset ja ymmärrettävät selitykset jonka tajuaa ilman lakikoulutusta, koska tätä tullaan käyttämään populistisena lyömäaseena demokratian rapauttamiseen. Itse katson hallintoa niin, että siellä tehdään pohditut ja faktoihin perustellut ratkaisut joihin tulee luottaa koska kaikkea tietoa ja käsitystä ei itsellä ole. Nyt sitten tehdään töitä sen eteen, että vaalit todella toteutuu kesäkuussa. Se tästä puuttuisi, että kesäkuussa tilanne on vielä huono vaalien järjestämisen kannalta.