Kriisiajan lainvalmistelua verrataan talouden nousukauden lainvalmisteluun

Sipilän hallitus aloitti tilanteessa jossa talouden nousu oli alkanut jo edellisen hallituksen aikana. Sipilän hallitus pääsi siis harrastamaan kokoomuksen ja perussuomalaisten kanssa leikkauspolitiikkaa, jonka tavoite oli siirtää leikkauksista saadut budjetit veronalennuksiin. Ja jotta kaikki ymmärtäisivät mitä nämä leikkaukset ovat niin ne koskettavat lähes aina ja poikkeuksetta terveydenhoitoa, koulutusta, toimeentuloa eli siis yksinkertaistettuna kansalaisille tarjottavia palveluita jotka katetaan veroilla. Verojen laskeminen taas yleisesti koskettaa yritysveroja, omaisuusveroja, perintöveroja ja yleisesti ottaen niitä veromuotoja joita kannetaan suurituloisilta. Kaikki varmasti muistaa Sipilän puheet talouden heikosta tilanteesta ja siitä miten nyt on pakko leikata ja leikata. 

Rinteen hallitus aloitti sinänsä hyvästä tilanteesta, että talous oli kasvussa ja näkymät hyvät. Rinteen hallituksen ensimmäisiä toimia toki oli purkaa Sipilän hallituksen toimimattomia lakeja kuten aloittaa taksiuudistuksen uudistus, aktiivimalli leikkurin poisto ja huolehtia siitä, että heikoimmassa asemassa saavat tukea. Marinin hallituksen alun rikkoi miltei heti koronakriisi ja aiheutti kriisitilanteen jota elämme edelleen ja jota tulemme tavalla tai toisella elämään vielä ainakin kahden seuraavan hallituskauden ajan. 

On totta, että Sipilän hallituksen lainvalmistelu oli luokatonta. Sipilän hallituksella sen aiheutti sote. Sote-paketissa oli niin suuria yksityistämiseen tähtääviä lakimuutoksia, että mikään muu hallitus ei niitä olisi hyväksynyt. Kokoomus totta kai on yksityistämisen kannalla ja perussuomalaiset ei laajasti edes ymmärrä mistä lakipaketeissa on kyse. Sipilän hallituksella oli siis valtava kiire ja sen takia perustuslakivaliokunnan rajoja venytettiin koko ajan. Loppujen lopuksi tulos oli se, että sote kaatui ja niin kaatui myös Sipilän hallitus. Tästä jäi pahat arvet kokoomukselle ja Sipilän keskustalaisille. 

Marinin hallitus on saanut jo läpi läpi oppivelvollisuuden laajennuksen joka on ensimmäisiä rakenteellisia uudistuksia kymmeniin vuosiin Suomessa. Lisäksi hoivatakuu vanhustenhoivaan saatiin läpi. Eli lainvalmistelu on onnistunutta ja laajamittaista.  

Nyt kriisin keskellä Marinin hallitus esitti perustuslakivaliokunnalle lakia jolla olisi puututtu ihmisten liikkumiseen. Jos tuo laki olisi mennyt läpi olisin ollut pettynyt perustuslakivaliokuntaan koska lakiesitys ei ollut riittävän tarkka, eikä sitä voinut olla. Se mitä tällä saavutettiin oli se, että seuraavana valmiuslaki on helpompi saada voimaan näiltä osin jos tilanne sitä vielä edellyttää. Nyt esitetty laki olisi auttanut siinä, että koko maahan olisi saatu voimaan tiettyjä rajoituksia ja tämä olisi luonut selkeän signaalin ja helpottanut alueellista työtä. 

Kuten jo mainitsin sai kokoomus ja keskustan Sipiläläiset arvet huonosta lainvalmistelusta ja hallituksen kaatumisesta. Se näkyy nyt kun kriisitilanteessa laaditun lakiesityksen takia hyökkäys on valtava ja jälleen kriisinhoito jää puoluepolitiikan jalkoihin.