Timo Soini äänesti itse oman luottamuksensa puolesta.

20.9.2018 eduskunnassa annettiin epäluottamusehdotus ulkoministeri Timo Soinista. Epäluottamusehdotuksen antoi SDPn Maarit Feld-Ranta.

21.9.2019 ulkoministeri Timo Soinin luottamuksesta järjestettiin äänestys eduskunnassa. Äänestyksen tuloksena Timo Soini nauttii eduskunnan luottamusta äänin 100 – 60.

Timo Soini äänesti oman luottamuksensa puolesta jaa äänellä.

Mitä tähän sanoo perustuslain pykälä 32?

32 §
Kansanedustajan esteellisyys

Kansanedustaja on esteellinen osallistumaan valmisteluun ja päätöksentekoon asiassa, joka koskee häntä henkilökohtaisesti. Hän saa kuitenkin osallistua asiasta täysistunnossa käytävään keskusteluun. Valiokunnassa kansanedustaja ei saa myöskään osallistua virkatointensa tarkastamista koskevan asian käsittelyyn.

]]>