Kokoomus rikkoi perustuslain henkeä

Kansanedustajan luottamustoimi on yksi arvokkaimpia mitä Suomen yhteiskunta voi yksittäiselle henkilölle osoittaa. Kansanedustajan luottamustoimen arvokkuutta lisää se, että hänet on valittu vapailla vaaleille vapaiden ihmisten toimesta. Suomen kansalaiset ovat siis valinneet arvojensa ja luottamuksensa arvoiset edustajat hoitamaan yhteisiä asioita ja kehittämään yhteiskuntaamme. Onko kansanedustaja kuitenkaan vapaa hoitamaan sitä luottamustoimea johon hänet on valittu niillä arvoilla jotka hän on äänestäjille kertonut? 

Perustuslain henkeä rikotaan puoluekurilla 

On selkeätä, että eduskuntaryhmät eduskunnassa ja valtuustoryhmät kunnissa keskustelee asioista ja muodostaa yhteisen näkemyksen puolueen arvojen mukaan. On selkeää, että usein yksittäinen edustaja joutuu joustamaan omista näkemyksistä ja asettumaan ryhmän yhteisen päätöksen taakse. Mutta usein käy myös niin, että ryhmän yhteisen keskustelun avulla aukeaa uusia näkemyksiä joiden perusteella ryhmä saavuttaa niin kovin tärkeän yhtenäisyyden kaikkien näkemyksiä kunnioittaen.

Puoluekurista puhutaan paljon mutta on se mennyt jo liian pitkälle? Onko kansanedustaja vain nappia painava marionetti joka tottelee puoluejohdon näkemyksiä? Katsotaan mitä perustuslaki sanoo kansanedustajan koskemattomuudesta.

Perustuslain pykälät kansanedustajan riippumattomuudesta, koskemattommudesta ja puhevapaudesta

29 §
Kansanedustajan riippumattomuus

Kansanedustaja on velvollinen toimessaan noudattamaan oikeutta ja totuutta. Hän on siinä velvollinen noudattamaan perustuslakia, eivätkä häntä sido muut määräykset.

30 §
Kansanedustajan koskemattomuus

Kansanedustajaa ei saa estää hoitamasta edustajantointaan.

Kansanedustajaa ei saa asettaa syytteeseen eikä hänen vapauttaan riistää hänen valtiopäivillä lausumiensa mielipiteiden tai asian käsittelyssä noudattamansa menettelyn johdosta, ellei eduskunta ole siihen suostunut päätöksellä, jota vähintään viisi kuudesosaa annetuista äänistä on kannattanut.

Kansanedustajan pidättämisestä ja vangitsemisesta on heti ilmoitettava eduskunnan puhemiehelle. Kansanedustajaa ei saa ilman eduskunnan suostumusta pidättää tai vangita ennen oikeudenkäynnin alkamista, ellei häntä painavista syistä epäillä syylliseksi rikokseen, josta säädetty lievin rangaistus on vähintään kuusi kuukautta vankeutta.

31 §
Kansanedustajan puhevapaus ja esiintyminen

Kansanedustajalla on eduskunnassa oikeus vapaasti puhua kaikista keskusteltavana olevista asioista sekä niiden käsittelystä.

Kansanedustajan tulee esiintyä vakaasti ja arvokkaasti sekä loukkaamatta toista henkilöä. Jos kansanedustaja rikkoo tätä vastaan, puhemies voi huomauttaa asiasta tai kieltää edustajaa jatkamasta puhetta. Eduskunta voi antaa toistuvasti järjestystä rikkoneelle kansanedustajalle varoituksen tai pidättää hänet enintään kahdeksi viikoksi eduskunnan istunnoista.

Kokoomus rikkoi perustuslain henkeä 

Julkisuudessa on käsitelty runsaasti eduskunnassa järjestettyä äänestystä joka koski Timo Soinin luottamusta. Kuten kaikki tietävät oli koko äänestys farssi koska hallituspuolueiden johto ei voinut hyväksyä tulosta jossa Timo Soini ei olisi nauttinnut eduskunnan luottamusta. Miksi ei, lue lisää täältä. Julkisuudessa oli useita avauksia siitä, että hallitusryhmien kansanedustajat olisivat halunneet äänestää Timo Soinin luottamusta vastaan. Kolme Kokoomuksen naista rohkeni pitäytyä äänestämästä vaikka olivat paikalla. Mutta hekään eivät uskaltaneet äänestää Timo Soinin luottamusta vastaan.

Miksi niin monet naiset ja miehet äänestivät omaa vakaumustaan ja näkemystään vastaan? Vastaus on puoluekuri ja pelissä oli Sinisten uhkaus hallituksen kaatumiselle jos Timo Soini menettäisi ministerinsalkunsa. Totuus on se, että meidän hallituspuolueiden edustajat taipuivat yksinkertaisen ja omia etujaan ajavan ministerin uhkauksen alla.

On käsittämätöntä, että Petteri Orpo ja Kalle Jokinen puhuvat uutisissa avoimesti ettei kolmea Kokoomuksen naisedustajaa rangaista siitä, että eivät äänestäneet Timo Soinin luottamuksen puolesta tai vastaan. Se on käsittämätöntä sen takia, että näin Kokoomus kertoi avoimesti rikkovansa perustuslain henkeä.

Mitä me teemme kansanedustajilla jotka edustavat puoluetta? 

Onko puoluekuri mennyt jo liian pitkälle? Miksi me äänestäisimme kansanedustajaa joka luottamustoimessa on vain puoluejohdon marionetti ja napinpainaja? Voimmeko luottaa edustuksellisen demokratian toteutumiseen jos todellisuudessa vain muutamat ihmiset päättävät koko puolueen kannan? Kuka silloin Suomea johtaa? Pääministerin kaverit, vaalitukea antavat yritykset, sukulaiset vai ketkä?

Onko syy kansanedustajissa jotka ovat tahdottomia ja pelokkaita koska eivät halua menettää etujaan? Onko syy edustuksellisessa demokratiassa itsessään, onko siinä valuvika? Vai onko syy puoluejohdossa jotka eivät aidosti aja Suomen etuja vaan omia ja sidosryhmien etuja?

Miksi kansan valitsemaa edustajaa painostetaan ja uhkaillaan? Miksi kansanedustaja ei voi tehdä tehtäväänsä omantunnon ja arvojensa mukaisella tavalla, edes niissä kysymyksissä joissa panoksena on jakamattomat ihmisarvot ja Suomen valitsema linja?

]]>