Miten toteutan vaalilupaukseni?

Minulta on kyselty Facebookin kautta ja eri keskusteluissa miten olet ajatellut toteuttavasi vaalilupauksesi. Jotta asioita on helpompi jäsennellä ja jatkaa keskustelua niin käytän blogin keinoja vastatakseni asiaan. 

En väitä, että minä yksin pystyn lupaamaan kunnan tai eri lautakuntien puolesta mitään tietyn päätöksen tai asian läpimenoa. Se ei olisi edes oikeaa ja rehellistä vaalityötä. Vaaleissa käydään hyvin usein arvokeskustelua lupausten kautta ja se myös antaa usein virheellistä kuvaa yksittäisen valtuutetun mahdollisuuksista. Minulle politiikka merkitsee yhteisten asioiden hoitoa ja kuntalaisten etujen valvomista. Minä en ajattele politiikkaa niinkään järjestelmänä tai eri puoluekantojen kautta. Minä ajattelen politiikan aina ihmisten kautta. Meillä kuntalaisilla on kaikilla vahvuuksia ja heikkouksia. Olemme todella hyviä joissakin asioissa ja olemme niitä saaneet esimerkiksi ammatin kautta harjoittaa. Valtuusto koostuu juuri meistä tavallisista ihmisistä joilla on vahvuuksia ja heikkouksia. En tunne tarvetta päteä tai sanoa, että tietty edistyminen on minun ansiota. Meidän kaupunki ja yhteiskunta toimii jos kaikki saadaan positiivisella tavalla kykyjensä mukaan luomaan hyvinvointia. Päätöksen tekemisessä on aina hyvä saada useita näkökantoja ja osaamista mukaan. Toki jotkut asiat vaativat ”runnomista” mutta ennenkaikkea yhteistä halua sekä selkeän päämäärän.

Miksi sitten olen valinnut juuri ne vaalilupaukset joita esitän? Mitä ne minulle merkitsevät ja miten niitä olen ajatellut edistää sekä tukea. Alla esitän ajatuksiani.

1. Koulut ja päiväkodit tulee olla kunnossa. Niin rakennukset kuin opetuskin. Hyvinkää tarvitsee avoimen ja selkeän suunnitelman kehittämiseen.

 • Tutustun huolellisesti Hyvinkään opetuksen nykytilaan. Sisältäen rakennukset, laitteistot, ohjelmistot, kustannukset yksiköissä sekä niiden sisällä, opettajien taakan sekä tarpeet, oppijoiden tyytyväisyyden ja ongelmat.
 • Tutustun huolellisesti Hyvinkään suunnitelmaan alkaa toteuttamaan uutta opetussuunnitelmaa sekä muihin mahdollisesti jo sovittuihin toimenpiteisiin ja suunnitelmiin.
 • Luodaan havaittujen tietojen perusteella kokonaiskuva tilanteesta sekä kustannuksista.
 • Luodaan pitkäjänteinen kehityssuunnitelma ja selkeä tavoite joka on mittaroitavissa ja avoimesti seurattavissa. Ottaen mukaan jo tehdyt suunnitelmat sekä päätökset ja niiden parissa toimivat henkilöt.
 • Luodaan budjetti kehityssuunnitelman mahdollistamiseksi ja keinoksi viedä päätöksiä valtuuston käsiteltäväksi vaiheittain mutta osana selkeää kokonaisuutta.
 • Luodaan malli jolla kokonaisuunnitelmaa lähdetään viemään eteenpäin ja miten sen edistymistä voidaan helposti viestiä kuntalaisille.
 • Suunnitelman alkuun nostetaan mahdollisesti löytyneet räikeät epäkohdat. Näitä voi olla esimerkiksi terveydelle haitalliset olosuhteet tai muut asiat jotka jotka estävät kehityksen.

Nyt puhutaan suuresta kokonaisuudesta jota ei saada läpi vain päätöksillä vaan jokaisen kohdan toteutuminen sekä hyötyjen realisointi vaatii työtä monessa eri tehtävässä. Yksi tärkeimpiä seikkoja on opettajien sekä oppijoiden osallistuttaminen ja sitouttaminen. Kaikkien tulee ymmärtää mitä, miksi ja koska. Minulla on kokemusta pitkäjänteisten suunnitelmien läpiviennistä opetusalalla ja osaan välttää pahimmat karikot. Koko suunnitelman lähtökohtana on opettajien mahdollisuus kehittyä työssään sekä oppijoiden hyöty niin, että saavat parhaat avut tulevaisuuteen.

Kustannukset ja säästöt tulee suunnitelman mukana. En halua tässä ottaa kantaa yksittäisiin kustannuksiin tai säästöihin koska juuri ne vääristävät kokonaisuuden sekä tuhoavat kehityksen. Kustannuksista voin todeta sen, että hyvin suunnitellut kokonaisuudet ovat poikkeuksetta luoneet säästöjä, tuloksia sekä tyytyväisyyttä. Tämä on minun joka päiväistä työtäni jonka haluan jakaa kunnan käyttöön asettumalla ehdokkaaksi.

2. Ajan hyvin ylläpidettyjen liikuntapaikkojen lisäämistä Hyvinkääläisten käyttöön.

Minun osalta Hyvinkää on tarjonnut erittäin hyvin mahdollisuuksia harrastaa vapaa-aikana eri lajeja. Minun oma intohimo on frisbeegolf jonka parissa toimii hyvin aktiivinen seura Hyvinkäällä. Haluan tässä osoittaa kiitokseni heille kovasta ja tarpeellisesta työstä jota ovat lajin ja kuntalaisten hyvinvoinnin eteen tehneet.Hyvinkää on  tarjonnut erittäin hyvin mahdollisuuksia lapsilleni harrastaa taiteita sekä liikuntaa. Vaimoni toimii yhtenä järjestäjänä nuorisolle suunnatuissa liikuntapalveluissa.

Jäsentelen liikuntapaikkojen suhteen toimintamalliani seuraavasti:

 • Kunnan tulee tarjota puitteet sekä mahdollisuudet monipuoliselle liikunnan harrastamiselle.
 • Kunnan tulee toimia tiiviissä yhteistyössä seurojen sekä harrastajien kanssa. Toisaalta lisätäkseen ymmärrystä tarpeista mutta myös seurojen tukemisen tehostamiseksi.
 • Kustannukset on tärkeä tekijä. Ei voida ajatella niin, että kaikki perustuu kunnan käyttämään rahaan sekä resursseihin. Yhteisöllisyys ja kunnan ulkopuolelta haettu tuki eri liikuntamuodoille ovat toimia joilla voidaan saavuttaa hyviä tuloksia. Liikuntapaikkojen mahdollisuuksista sekä käyttämisen vastuista tulee viestiä selkeästi kaikille kuntalaisille.
 • Hyvinkään tavoite tulisi olla ”kaikki liikkuvat”. Meidän tulee kartoittaa ne mitä Hyvinkäällä on jo nyt, niiden käyttöaste ja käyttäjien tarpeet sekä tyytyväisyys. Näin toimien voimme nostaa niitä asioita joita käyttäjät eniten toivovat ja keskittyä niiden tukemiseen.
 • Kehittyvä Sveitsin alue on paikka jossa kunnan tulee olla tiivisti mukana luomassa mahdollisuuksia upeisiin puitteisiin.

En halua unohtaa myöskään taiteita ja kädentaitoja. Ne ovat meille ihmiskuntana hyvin tärkeä arvo ja osa sivistystä. Taiteiden ja kädentaitojen kohdalla ajattelen itse hyvin samalla tavalla kuin liikuntapaikkojenkin suhteen. Tarvitsemme yhteistä ymmärrystä, tietoa ja selkeä suunnitelma. Aktiivinen liikunnan harrastaminen, taiteet sekä kädentaidot vaativat kaikki kuntalaisten aktiivisuutta sekä työtä asian eteen. Kunnan tulee olla aktiivinen luomaan mahdollisuuksia ja herkästi reagoimaan muuttuneisiin tarpeisiin sekä tilanteisiin.

3. Kirjaston kehitys niin, että siitä tulee Hyvinkääläisten kohtaamis- ja elinikäisen oppimisen paikka vauvasta vaariin.

Kirjastot ovat opetuksen lailla suuressa muutoksessa. Minun näkökannan mukaan kirjastot muodostavat meidän sivistyksen selkärangan ja niiden tulee olla pääsääntöisesti maksuttomia. Kirjastoihin tulee kuitenkin kehittää uusia palveluita jotka voivat olla maksullisia mahdollistaen niiden järjestämisen.

 • Kirjastojen aukioloajat tulee olla sellaiset, että ne ovat helposti saavutettavissa.
 • Kirjastoihin tulee lisätä järjestettyä toimintaa kuten satupiirejä, lukupiirejä sekä opetusta. Kirjastojen tulee toimia yhteistyössä Hyvinkään oppilaitosten kanssa tarjoten palveluita sekä yhdessä kehittäen uutta.
 • Kirjastot ovat niitä paikkoja joissa varttuneiden digitaalisen osaamisen taitoja voidaan nostaa. Kirjastossa tulee olla myös laitteiden sekä ohjelmistojen lainaustoimintaa.
 • Kirjaston yhteydessä voidaan tarjota kahvila tai vastaavia palveluita. Nämä yhteistyössä paikallisten yrittäjien kanssa, kirjastoa tai julkisia palveluita ei saa kehittää kilpailemaan yritystoiminnan kanssa.
 • Seuraavissa oppilaitosten rakennushankkeissa kirjastojen toiminta tulisi ottaa oppilaitosten toiminnan osaksi ja kiinteäksi kokonaisuudeksi.
 • Kirjastojen perustoiminnasta tulee huolehtia mutta luoda kehitystä niin, että kirjasto pysyy tärkeänä osana meidän kaupunkia sekä yhteiskuntaa.
]]>