Miksi äänestäisit minut Hyvinkään kaupunginvaltuustoon?

Hyviä ehdokkaita on eri puolueiden listoilla ilahduttavan runsaasti. On erittäin hyvä, että ihmisiä kiinnostaa asettua ehdolle ja toivottavasti myös äänestysaktiivisuus kasvaa ehdokkaiden mukana. Jos ei ole tuttua ehdokasta niin on hyvin hankala tutustua ehdokkaisiin ja päättää ketä äänestää valtuustoon päättämään yhteisistä asioista. Miksi sitten äänestäisit minut valtuustoon? Annan viisi hyvää ja rehellistä syytä miksi sinun kannattaa äänestää minua!

1.
Sanotaan, että asiantuntijuus alkaa siitä kun ymmärtää kuinka vähän loppujen lopuksi tietää  sekä  käsittää miten kaikki vaikuttaa kaikkeen välillä yllättävällä tavalla. Olen työskennellyt asiantuntijatehtävissä pitkään ja allekirjoitan juuri tuon. Tietyn aihealueen osaaminen hyvin ei ole kurssi tai arvosana vaan se on jatkuvaa työtä ja oppimista. Tietty nöyryys on myös tarpeellista ettei asiat mene yhden henkilön pätemiseen. Lisäksi pitää ymmärtää miksi asioita tehdään, kenelle ja kuka niistä hyötyy. Minulla on laajaa osaamista opetuksen uudistamisesta kokonaisvaltaisesti ottaen huomioon sen, että lopullinen hyöty pitää olla oppijoilla sekä opettajilla. Lisäksi olen luonut eri prosesseja ja tietoteknisiä ratkaisuja useiden organisaatioiden käyttöön.

Äänestämällä minua saat valtuustoon valtavasti lisää kokemusta, kovaa työtä arvostavan ihmisen joka on nöyrä annetun tehtävän edessä.

2.
Meidän yhteiskunnallinen tilanne vaatii yhä enemmän yhteistyötä ja asioiden ymmärtämistä kokonaisuuksien kannalta. Yhden asian edistäjien aika on ohi. Yhteiskunta ei voi, eikä saa, toimia tavalla jossa hyvinvointia rakennetaan kulloinkin vahvimman käsityksen mukaan. Olen työssäni tottunut toimimaan erilaisten ihmisten ja ryhmien kanssa joilla on eri intressit asioiden suhteen. Tilanteet vaativat ajoittain päättäväisyyttä sekä jämeryyttä mutta hyvin usein yhteisesti paras lopputulos saavutetaan yksinkertaisesti asettumalla toisen osaan. Empatia ja toisen ymmärtäminen on avain onnistumiseen. Käytännön kautta olen oppinut, että pyrimme mihin tahansa on yhteinen tavoite tärkeä.

Äänestämällä minua saat valtuustoon lisää yhteistyötä ja asioiden läpivientiä kokonaisuuksien kannalta parhaalla tavalla.

3.
Olen ensimmäisestä työpaikasta lähtien ollut toimissa joissa kaupallisuus sekä taloudellinen menestys on ollut merkittävä osa tehtäviäni. Kaupallisuus tai taloudellinen menestys ei tarkoita suinkaan jatkuvaa myyntiä ja suurta kasvua. Se merkitsee yhtä lailla realiteettien ymmärtämistä ja talouden tarkastelua niin, että hoidetaan tärkeät asiat ensin. Minulle tärkeimpiä asioita ovat ihmiset ja yhteinen hyvinvointi. Kaupungin taloutta tulee tarkastella terveillä arvoilla sekä ymmärryksellä miten eri päätökset vaikuttavat ihmisten elämään. Samaan aikaan meidän tulee kehittää kilpailukykyä sekä luoda yrityksille parhaat edellytykset luoda liiketoimintaa sekä työpaikkoja Hyvinkäälle.

Äänestämällä minua saat valtuustoon ihmisen joka on tottunut toimimaan kaupallisuuden sekä talouskasvun parissa mutta tarkastelee näitä terveillä arvoilla.

4.
Sanotaan, että kaikki on hyvin jos terveys on kunnossa. Voin tämän sanonnan allekirjoittaa. Olen itse kohdannut parikin vakavaa sairautta. Sairastunut ihminen tarvitsee tukea ja ymmärrystä tilanteessa jossa kaikki voimat menevät parantumiseen. Minä olen saanut erittäin hyvää hoitoa Hyvinkäällä ja jokaisessa sairaalassa jossa olen ollut. Minä olen sairauteni selättänyt ja elän täyttä elämää jokaista päivää arvostaen. Sairaudet, vaikka ne ikäviä olivatkin, opettivat minulle paljon elämän ja ihmisyyden arvostamisesta. Meillä on Suomessa erittäin hyvä terveydenhoito. Vaikka uuden soten mukana päätäntä lähtee kunnilta pois se säilyy edelleen tärkeänä osana meidän jokaisen elämää. Terveyttä ylläpitävien mahdollisuuksien lisääminen säilyy edelleen kunnilla. Lisäksi uuden soten tullessa on siinä pitkä siirtymä jonka aikana tehdään merkittäviä päätöksiä.

Äänestämällä minut valtuustoon saat lisää ymmärrystä vaikeissa tilanteissa olevien ymmärtämiseen sekä terveyttä edistävien toimien ajamista kaikkien yhteiseksi eduksi.

5.
Olen aina ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista mutta en ole ollut kovin aktiivinen toimija. Ymmärrän oikein hyvin äänestyksessä nukkuvia vaikkakin olen ehdottomasti äänestämisen kannalla. Meidän järjestelmä toimii jos päättäjät ovat asiantuntevia sekä aktiivisia. Kaupunkilaisten tulee taas vaatia avointa, selkeää sekä perusteltua päätösten tekoa. Olen itse melko kyllästynyt kapulakieleen ja lauseisiin jotka ei tarkoita mitään. On totta, että hyvin usein ei voida asioista kertoa yksityiskohtia mutta aina voidaan viestiä avoimesti sekä ymmärrettävästi. Minun mielestä politiikka on yhteisten asioiden hoitoa joka on samalla valtava vastuu. En ole halunnut antaa mitään raflaavia vaalilupauksia tai ylikorostaa asioita. En myöskään hae asioista nostetta itselleni hakemalla toisten virheitä tai negatiivisten asioiden kautta. Asioita tulee silti käsitellä niiden oikeilla merkityksillä sekä suoralla puheella. Minulla on sanonta, että “mikään ei muutu jos joku ei suutu”.

Äänestämällä minut valtuustoon saat sinne tervettä järkeä, avoimuutta, iloa sekä suoraa puhetta.

]]>