Hyvinvointia tuhoavaa politiikkaa

Niko Eskelinen

Politiikka ja sitä tekevät henkilöt vaikuttavat meidän jokaisen elämään enemmän kuin arvaatkaan. Nimenomaan jokaisen elämään, kiinnosti sinua politiikka tai ei.  Suomessa on ollut pääasiassa enemmistöhallitus. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pääministeripuolueen valitsema suunta vaikuttaa Suomeen ja Suomalaisiin aina eniten. Tämä siitä syystä, että pääministeripuolue käytännössä kokoaa hallituksen ja hallitus taas tekee esitykset jotka sitten eduskunta hyväksyy tai hylkää. 

Riitelevät näkemykset

Suomen politiikkaa värittää kaksi eri ideologiaan nojautuvaa näkemystä. Toisen näkemyksen mukaan meillä tulisi olla vahva julkinen palvelutuotanto ja julkishallinnon tulisi pysyä vahvassa roolissa kaikissa yhteiskunnalle tärkeissä toiminteissa. Tähän näkemykseen liittyy myös vahva sosiaaliturva. Toisen näkemyksen mukaan miltei kaikki yhteiskunnan toiminteet tulisi yksityistää ja alistaa ne vapaalle kilpailulle koska markkinat kehittävät palveluita tehokkaimmin. Tähän näkemykseen liittyy sosiaaliturva joka perustuu vakuutuksiin ja yksilön itse hankkimaan turvaan.

Hallituksen paniikki 

Äkkiä lukien asia on yksinkertainen ja helppo ymmärtää. Se jopa vaikuttaa kovin vaarattomalta ja siltä, että näkemykset voidaan yhdistää keskustelemalla sekä miettimällä maamme parasta. Näin se voisi ollakin jos Suomessa ei olisi enemmistöhallitus. Hallituksen toiminta-aika on lähtökohtaisesti neljä vuotta, politiikassa se ei ole pitkä aika. Hallituksella ja pääministeripuolueella on siis kiire saada ideologiansa mukaiset lakimuutokset ja ehdotukset läpi. Kaikki ymmärtää, että kiire ja päätösten junttaaminen läpi aiheuttaa monia ongelmia. Vaikutuksia ei ehditä arvioimaan riittävästi, lakeja ei valmistella huolella eikä asiantuntijoita kuunnella. Lisäksi hallituksen huomio ei keskitykään kansalaisten hyvinvointiin sekä Suomen kehittämiseen vaan omien ideologisten kantojen läpivientiin.

Jos edes vähän seuraat politiikkaa olet huomannut ja vähintään kuullut, että aina kulloinkin vallassa oleva pääministeripuolue joutuu kohtaamaan voimakasta arvostelua ja kannatus laskee. Oletko miettinyt miksi? Sitä aina selitetään sillä, että pakolliset leikkaukset ja muut kipeät päätökset laskevat suosiota. Mutta se ei ole oikeasti todellinen syy. Väitän, että kaikki hyväksyvät vaikeasta tilanteesta johtuvat säästöpäätökset jotka perustellaan ja niiden korjaava vaikutus näkyy arjessa aikanaan. Todellinen syy on se, että pääministeripuolue ajaa ideologiaan pohjautuvia päätöksiä joiden vaikutukset Suomeen ja Suomalaisten hyvinvointiin eivät ole ilmeisiä tai tarpeellisia. Tai sitten lait ovat kiireen johdosta huonosti valmisteltu ja ne aiheuttavat negatiivista julkista keskustelua.

Venettä soudetaan vain toisella airolla

Suomi nimistä venettä soudetaan siis vain yhdellä airolla vuoroittain. Kun vallassa on porvarihallitus alkaa vimmainen yksityistäminen ja sosiaaliturvan purkaminen. Leikkaukset ovat vain mekanismi muiden joukossa ajaa yksityistämistä läpi.  Kun palvelu ei toimi niin kansalainen hyväksyy helpommin yksityistämisen. Tätä tehdään tällä hetkellä tieverkon kunnossapidossa, koulutuksessa, terveydenhoidossa ja monessa muussa julkisen palvelun alalla.

On selvä, että jossakin vaiheessa tämä toisella airolla soutaminen aiheuttaa niin suuria ongelmia yhteiskunnassamme, että kansalaiset äänestää pääministeripuolueeksi toista näkemystä edustavan puolueen. Näin on tapahtumassa seuraavissa vaaleissa koska Suomen kansa on ajettu paniikinomaisen poliitikan johdosta ahtaalle ja epätoivon partaalle.

Onko se sitten hyvä asia? Hyvä asia on se, että tuleva pääministeripuolue ja hallitus tulee korjaamaan tämän hallituksen selkeimmät ylilyönnit ja virheet. Se on meille kaikille hyvä asia. Mutta sen jälkeen tapahtuu jotain mitä emme ehkä haluaisi. Nimittäin tuleva pääministeripuolue alkaa ajamaan läpi oman ideologian mukaisia muutoksia yhteiskuntaan. Tällä kertaa ne todennäköisesti edustavat vahvaa julkishallinnon ja sosiaaliturvan näkökantaa. Taas soudetaan vain toisella airolla koska vanhoja päätöksiä puretaan ja hallitusta ohjaa sama kiire kuin tämän hetken porvarihallitusta.

Rantaan päästään soutamalla tasavedoin samasta veneestä 

Tämän hetken Suomi vene mutkittelee ja kiertää lähinnä kehää joko oikealle tai vasemmalle. Suomi venettä tulisi soutaa samasta veneestä tasavedoin toisen soutajan hengitystä ja rytmiä kuunnellen. Miten sitten voimme toimia jotta saamme positiivista kehitystä? Voiko äänestäjä vaikuttaa asiaan? Se mitä me tarvitsemme on yli hallituskausien vietyjä päätöksiä jotka ovat kaikkien puolueiden hyväksymiä. Valitettavasti tähän ei voi äänestäjä vaikuttaa koska todellista politiikan tekoa ei koske kuluttajansuoja. Kuten olemme voineet todeta uudistuneen Keskustan ideologiassa ja tavassa johtaa. Kannattaako äänestää pienpuolueita jotta muutos saataisiin? Sekin vaihtoehto on epävarma koska hyvin usein nousevan pienpuolueen kohtalo on sama kuin se mitä tapahtui Persuille.

Ainoa mikä Suomi veneen mutkittelun kääntää on politiikassa toimivat henkilöt. Vaikka puolueiden näkemykset ja arvot eivät kohtaisi se ei tarkoita sitä, että henkilöt eivät voisi tehdä hyvää yhteistyötä. Tämä vaatii sen, että henkilöiden ohjaava päämäärä on Suomen ja Suomalaisten hyvinvointi eikä oma tai puoleen ideologia tai sen saama hyöty.

]]>