Ajatuksia ja linjauksia turvapaikanhakijoista sekä maahanmuutosta yleensä

Nyt käsittelyyni nouseva aihe on hankala koska se on niin laaja ja siihen sisältyy paljon uskomuksia sekä ideologisia taustoja. Mutta yritän kirjoittaa omia ajatuksia sekä linjauksia mahdollisimman selkeästi ja rehellisesti. Katsotaan saadaanko aikaiseksi uusi ennätys niin sanotusta vihapostista, josta en jaksa välittää. Onhan sekin yksi tapa ilmaista itseään jos ei muuten ole siihen kykyä. Aihe on myös sen takia hankala, että maali liikkuu koko ajan. Tarkoitan tällä sitä, että poliittiset voimasuhteet muuttavat käytössä olevaa politiikaa jatkuvasti. Tällä taas viittaan siihen ettei Suomella tai EUlla ole riittävän selkeää ja voimakasta maahanmuuttopolitiikkaa joka toimisi.

Käsitteet selkeiksi

Aiheesta keskustellessa menee hyvin usein käsitteet sekaisin ja se aiheuttaa sekaannusta sekä turhaa kinastelua. Turvapaikanhaku on tarkoitettu henkilöille jotka kokevat vainoa ja ovat näin pakotettuja lähtemään etsimään turvaa muista maista. Työperäisessä maahanmuutossa henkilö lähtee hakemaan parempaa elämää tai elämänmuutosta jostakin muusta maasta ja toimii kohdemaan lain ohjaamien käytäntöjen mukaan. Se mikä kansaa korpeaa tämän hetken tilanteessa on se, että turvapaikanhakuoikeutta käytetään väärin. Vaikka lähtömaiden tilanne ei ole Suomeen verrattuna hyvä, ei se kuitenkaan usein oikeuta turvapaikkaan vaan olisi enemmän työperäisen maahanmuuton asia. On siis vaikea erottaa aitoja avuntarvitsijoita niistä jotka hakevat vain omaa hyötyään häikäilettömästi.

Kukkahattu vai rasisti? 

Koko keskustelua on melko haastava käydä asiallisesti ja ilman ideologiaa. Yksi haluaa pelastaa koko maailman ja yksi haluaa pelosta käpertyä nurkkaan. Koita siinä sitten keskustella ja hakea ratkaisua. Tehdään yksi asia selväksi. Suomalaiset ei ole rasisteja. Suomalaiset ovat jäyhiä ja osin ennakkoluuloisia mutta kovin uteliaita. Suomalaisten arvostuksen saa kun yrittää ja osoittaa, että lapio pysyy kädessä ja asenne on kohdillaan. Suomalaisten yksi suurin arvo on työnteko ja jos siihen ei ole valmis niin et koskaan saavuta Suomalaisen luottamusta. Suomalaiset arvostavat myös nöyryyttä mutta samaan aikaan arvostavat myös suoraselkäisyyttä sekä rehellisyyttä ja uskallusta tuoda ajatuksensa julki. Mielestäni rasistiksi leimataan aivan liian kevyin perustein, kuten myös kukkahatuksi. Ihmisen käyttäytymistä ohjaa aina epäluulot ja pelot, se on osa ihmisen vahvaa selviytymisvaistoa. Niin sanotut kukkahatut taas katselee maailmaa Suomen turvallisesti kehdosta jossa on turvallinen olla ja on helppo olla maailmanpelastaja. Samaan aikaan nyt turvapaikan hakijoiden määrän kasvaessa on keskustelu naurettavan tekopyhää. Maailma on aina ollut erittäin epätasa-arvoinen paikka eikä ne kaikista köyhimmät ole koskaan päässeet tänne asti koska heillä ei ole rahaa tulla tänne. Mutta kun keskustelun lähtökohta on se, että molemmat ääripäät ovat väärässä niin ei voida olettaa, että siitä päästään yhteiseen näkemykseen. Lisäksi keskustelu kokonaisuudessaan on poliittisesti räjähdysherkkä. Yksi väärä lause ja olet rasisti sekä ihmisvihaaja.Keskustelussa sekoitetaan ihmisten elämäntilanne ja ihmisyyteen liittyvät arvot.

Kansojen massamuutto

Tätä on aina ollut ja aina tulee olemaan. Yhdysvallat on rakennettu massamuuton työllä ja hiellä eikä yhdysvallat olisi se valtio mikä se nyt on ilman massamuuttoa. On luonnollista, että ihmiset liikkuvat ja se tulisi pystyä sallimaan koska se on hyväksi koko ihmiskunnalle. On hyvä muistaa, että Suomalaisetkin ovat lähteneet hakemaan maastamme paremman elämän toivossa. Suomalaisten tiet ovat kulkeneet eniten Ruotsiin ja Yhdysvaltoihin. Mutta miksi turvapaikanhakijoita on nyt niin paljon ja miksi aihe on kuuma ja tulee olemaan? Siihen sisältyy ensinäkin se, että tieto liikkuu paremmin. Internet ja tiedon vapaa liikkuminen tuo eri maihin tietoa elinolosuhteista ja siellä olevista etuuksista. Monelle meidän sosiaaliturva ja tasa-arvoinen yhteiskunta on täysin käsittämätön ja tuntuu sadulta. Ihan kuten niille oikeille avuntarvitsijoille tuntuu aivan utopistiselta, että me voimme uida järvessä ja juoda sen vettä. Tässä tulee lähtömaiden ja tilanteiden erot, joku etsii parempaa elämää laadullisesti ja osa sitten ei saa tarpeeksi puhdasta vettä jotta voisi elättää itsensä ja lapsensa. On tuskallista ajatella, että ihmisen syntymäpaikka määrää hänen elämänsä laadun ja pituuden. On todellakin lottovoitto syntyä Suomeen vaikka täällä kaikesta valitetaankin. Samaan aikaan tulee hyväksyä se, että kaikilla ei ole niin hyvin. Samaan aikaan tulee arvostaa sitä mitä meillä on tuntea yhtenäisyyttä. Eurooppaan suuntautuva massojen liikehdintä on vasta alkamassa. Sitä tulee kiihdyttämään tiedon lisääntyminen sekä elinolosuhteiden heikentyminen. Ymmärrän oikein hyvin, että ihmisten on pakko lähteä jos alue ei tarjoa mitään elämiseen tarvittavia mahdollisuuksia. Sodat, kuivuus, saasteet ja monet muut tulevat laukaisemaan yhden historian suurimmista massamuutoista ellemme toimi aidosti niin, että eri maiden olosuhteita voidaan parantaa. Epäilen, että kehitys on jo liian pitkällä, että tämä on edes mahdollista mutta sen eteen tulee joka tapauksessa tehdä yhteisesti lujasti työtä. Ne maat joissa asiat ovat hyvin ovat minun ajatuksissa velvollisia kehittämään uusia teknologioita ja tapoja elää alueilla jotka ovat muuttumassa elinkelvottomiksi. Samaan aikaan meillä on velvollisuus pitää itsestämme ja maastamme huolta. Emme voi auttaa toisia jos itse emme voi hyvin ja menesty.

Asia politiikassa ja eduskunnan tehtävä 

Parempaa elämää etsijöistä on tullut vallan, politiikan ja rikoksen tekemisen kärsijöitä. On tuskallista, että nämä ihmiset joutuvat maksamaan rikollisille valtavia summia ja altistumaan epävarman matkan aikana hyväksikäytölle sekä ihmioikeuksia rikkoville teoille. Tästäkään huolimatta ei ole varmuutta siitä, että he saavat turvapaikan ja pääsevät paremman elämän alkuun. Tämä on muuten yksi syy miksi turvapaikanhakijat ovat yleensä nuoria miehiä. Perhe kerää rahaa ja lähettää vahvimman matkaan. Se lienee melko selvää, että näin kannattaa tehdä mutta samaan aikaan se lisää vastaanottavien maiden ihmisten epäluuloa. Poliittisesti asia on hoidettu päin seiniä. Asiasta hyssyttely on aiheuttanut sen, että äärioikeisto nousee joka maassa ja käyttää poliittisesti hyväkseen ihmisten pelkoja. Käytän sanaa pelko vaikka hyvin usein asiat joita lausutaan on totta, ongelma on vain siinä, että äärioikeisto sinänsä ei tarjoa ratkaisua vaan ainoastaan ongelmia ja pelkoja. Ja pelot, hyvät ihmiset, ovat miltei tärkein ja käytetyin poliittisen vallan väline. Miltei jokaiselta maalta puuttuu toimiva ja selkeä politiikka miten käsitellä turvapaikanhakua ja massamuuttoa. Poliittisesti meillä on vastassa tilanne jossa joudumme sulkemaan rajat jos haluamme ylläpitää omaa elintasoa ja sitä mitä me olemme yhdessä rakentaneet. Tämä on kylmä totuus ellemme todella pysty yhteisesti, koko maailma, alkaa työskentelemään yhdessä epätasa-arvon ja elinolojen parantamiseksi kaikille. Ilmeisesti tilanteen pitää todella räjähtää käsiin ennen kuin asiaa voidaan oikeasti käsitellä poliittisesti.

Eduskunnan ja hallituksen tehtävä. Demokratian viitoittamalla tavalla me olemme eduskunnan valinneet ja me olemme heidät sinne valinneet pitämään yhteisistä asioista huolta. Perustuslaki määrittelee sen, että Suomen tulee valtiona olla mukana parantamassa muiden maiden elinolosuhteita kykyjemme mukaan. Mutta kun nyt totta puhutaan niin jokainen haluaa, että eduskunta työskentelee väsymättä oman maamme ja sen olosuhteiden puolesta. Minä tiivistän asian näin ”Jokaisen vaaleilla valitun edustajan ensisijainen ja ainoa tehtävä on huolehtia Suomen kansan hyvinvoinnista sekä yhteiskunnan kehityksestä perustuslain mukaan. Tämä vastuu on jakamaton ja jokainen vaaleilla valittu kantaa vastuuta henkilökohtaisesti.” En siis hyväksy sitä, että vaaleilla valitut ajavat omaa ideologiaa asemansa turvin. Edustajien, on he sitten kunnassa tai eduskunnassa, tehtävä on vaikea. On aina osattava ja uskallettava asettaa omat muiden edelle. Tämä ei toki tarkoita sitä, että ettemme osaisi antaa ja tiukan paikan tullen antaa paljon pois jotta maailman vakaus säilyy. Kuitenkaan meitä, Suomalaisia, ajattelee vain Suomalaiset ja jos alamme omien etujen vastaisesti ajamaan muiden etuja olemme seuraavia avuntarvitsijoita. Tämä on toki ikävääkin. Olisi upeaa jos maailma olisi paikka jossa yhteisö tulisi aina ennen itseä, näin ei kuitenkaan ole. Toivottavasti joskus olisi näin.

Sopeutuminen ja kulttuuri 

Ensinäkin, ihmiset ovat hyvin samankaltaisia ja omaavat samat tarpeet, ollaan missä tahansa. Jos kulttuuri ei meitä ohjaisi eri suuntaan niin ihmiset olisivat tyytyväisiä melko vähään ja ottaisivat toisia enemmän huomioon. Ihminen on laumaeläin ja sen takia meillä on vaisto joka määrittelee sen, että huolehdimme lauman muista jäsenistä. Ihminen on aika läheistä sukua, käyttäytymisen osalta, sudelle. Joka on muuten minun voimaeläin. Lapsi ei ole kiinnostunut ihmisen väristä vaan ihmisestä. Vasta kulttuuri ja opitut asiat ohjaa lapsen ajatuksia. Sinulle rakas lukija tehtävä, määrittele Suomalainen ja Suomalaisuus. Ei ole helppoa jos vaikka lakiin pitäisi määritellä tarkat arvot kuka voi olla Suomalainen. Meidän kulttuurin suurin synti on yksilön ihannointi ja mammonan ihannointi. Me annamme salaa anteeksi kaikki väärinteot jos yksilö on menestynyt eli hänellä on rahaa ja omaisuutta valtavasti. Arvona se ohjaa ihmiskunnan tuhoon ja epätasa-arvoon. Mitä ihmiset kaikissa kulttuureissa haluaa? Rauhaa, vapaus itsensä ilmaisulle, ravintoa ja nestettä, terveyttä, yhteenkuuluvuutta sekä suvun jatkamista. Miltei jokainen kulttuuri perustuu näille arvoille ja niiden toteutumiselle. Susilauman tavoin ihminen haluaa ja tuntee tarvetta olla johdettu, turvassa. Susilauman tavoin tiettyjä yksilöitä ajaa muita vahvempi tarve johtaa eikä johtajan paikkaa aina ansaita olemalla kiltti vaan olemalla jämäkkä. Samaan aikaan johtamisessa tulee aina mukana valtava vastuu. Alfa susi on riippuvainen laumasta ja sen takia pitää siitä huolta ja turvaa lauman elämää. Meidän poliittisilla johtajilla ei ole vastuuta, muuten kuin nimellisesti. Ja tämä aika valitettavasti ohjaa monia edustajia miettimään enemmän itseä, puoluetta ja etujärjestöjä kuin kansaa jota hänet on valittu edustamaan. Me kyllä aistimme sen, että meitä johdetaan huonosti mutta emme oikein osaa reagoida siihen. Ihmistä on helpompi huijata kuin saada hänet uskomaan, että häntä on huijattu sekä johdetty harhaan.

Kun me matkustamme ja näemme vieraita kulttuureja on ne jänniä ja mielenkiintoisia. Kun ne tuodaan meidän omalle takapihalle ne aiheuttavat usein epäluuloja ja sitä kautta on helppo manata esiin pelot. Mutta tässäkään ei saa olla tyhmä ja sinisilmäinen. Kulttuurien kaikki eri tavat ja opitut asiat eivät ole oikein ja niitä vastaan pitää taistella. Hyvin usein paras ase on vuorovaikutus mutta vielä tärkeämpi on koulutus sekä sivistys. Koulutus ja sivistys on ainoa ase jolla voimme poistaa hyväksikäytön ja varmistaa aidon kansanvallan sekä demokratian. Me Suomessa emme saa hyväksyä sitä, että vieraat kulttuurit harjoittavat täällä sivistysvaltioiden tajunnan vastaisia asioita tai tuovat omia lakeja joiden mukaan elävät. Täällä on voimassa Suomen laki ja sitä tulee kaikkien totella. Meidän oikeus ja velvollisuus on tätä kaikilta vaatia. Samaan aikaan voimme oppia valtavasti muista eri kulttuureista.

Minun on vaikea uskoa, että jos ja kun massamuutto alkaa saisimme kaikki sopeutettua toimimaan eri maiden etujen mukaan niin kuin me olemme asian oppineet. Eurooppalainen elämäntapa ja elintaso on erittäin arka rikollisuudelle ja hyväksikäytölle. Lisäksi koulutus ja sivistystaso on niin erilainen, että siitä seuraa ongelmia jotka ei ole ratkaistavissa yhden sukupolven aikana. Mutta toki sekin on mahdollista mutta se vaatii paljon kaikilta. Silloin tulee määritellä selkeästi kulttuuri ja lait joihin kaikkien tulee sopeutua. Näinhän toimii jo esimerkiksi Japani, Australia ja monet muut maat. Maassa muodostunut kulttuuri ei säily jos sitä ei säilytetä. Kieli on näistä yksi tärkeimmistä asioista.

Emme ole kovin hyvin onnistuneet kotouttamaan edes pientä määrää tänne muuttaneita ihmisiä. Olemme lepsuilleet ja peitelleet rikollisuusta sekä lieveilmiöitä ideologian ehdoin. Emme ole osanneet olla rehellisiä edes itsellemme. Olemme olleet kuin huonoja vanhempia, olemme antaneet karkkia mutta emme vaatineet emmekä asettanut rajoja. Ja ne rajat, ne ovat tärkeitä myös meille aikuisille. Miten me tiedämme mikä on oikein ja mikä väärin? Se tulee kulttuurista, ei se sinänsä ole meihin sisään rakennettu tieto. Onko siis kulttuureilla eroja, no on. Tämä on tärkeä tunnistaa rehellisesti.

Uskonto ja uskomukset 

Sinun on hyvä ymmärtää, että en kuulu kirkkoon enkä tunnusta mitään uskontoa. Samoin sinun on hyvä ymmärtää, että olen ollut erittäin uskontojen vastainen. Olen ollut sitä mieltä, että uskonnot ovat se ismi jolla ihmisiä on johdettu harhaan ja mahdollistettu hirmutekoja. Asetin itselleni täksi kesäksi älyllisen haasteen. Pohdin yksilön ja yhteisön välistä suhdetta. Aihe on sama jonka ympärillä lähes kaikki filosofit, tavalla tai toisella, tekevät työtään. Aihe ei koskaan tule vastatuksi, se pitää hyväksyä. Tämän pohdinnan aikana jouduin käsittelemään väistämättä uskontoja sekä kirkkoja. Omaksi ihmeekseni jouduin hyväksymään käsityksen jossa uskonnot sekä kirkot ovat olleet ja ovat erittäin tärkeitä koko ihmiskunnalle. Jouduin hyväksymään sen, että eri uskonnot ovat luoneet moraalikoodiston ja sen minkä me ymmärrämme oikeaksi ja vääräksi. Jouduin hyväksymään sen, että uskonnot ovat omalta osaltaan luoneet sen käsitteen josta me puhumme ihmisyytenä. Tämä ei ollut minulle helppoa, kuten ei ollut myöskään koko aihe. Ei, minusta ei tullut uskovainen enkä edelleenkään usko siihen, että on olemassa taivas tai helvetti. Todellisuudessa osa ihmisistä elää täällä maan päällä helvetissä ja osa taivaassa. Uskonnot ovat luoneet myös yhden erittäin tärkeän käsitteen ja se on armo. Ilman armoa maailma noudattaisi ”pidä se minkä tapat” käsitettä.

Mutta ei uskonnot ja varsinkaan kirkot ole puhtoisia vaan historian pahimmat ihmiset ovat toimineet uskonnon ja kirkon varjoista. Sinänsä ironista, että se taho joka on saanut eniten aikaan hyvää on myös saanut eniten aikaan pahaa. On totta, että ihminen kamppailee koko elämänsä hyvän ja pahan välillä. Sitä vain käsitellään väärin, oikeasti meidän tulee käsitellä yksiön ja yhteisön välistä suhdetta. Jos haluat pitkän keskustelun aiheesta niin pyydä minut kahville tai oluelle. Ihmisen omassa uskossa ei ole sinänsä mitään pahaa. Olettaen, että uskonto ei loukkaa ihmisyyttä ja se ei sisällä toisiin kohdistuvaa vääryyttä. Se, että ihminen ruoskii itseään on jokaisen oma asia. Yksi mitä uskonnossa en hyväksy on pelko. Uskonnot käyttävät hyväkseen pelkoa ja sitä vahvistetaan pääsemisellä tai pääsemättömyydellä tuonpuoleiseen eli taivas tai helvetti. En hyväksy sitä, että ihmiset harhautetaan elämään elämäänsä jotain muuta tarkoitusta varten kuin tätä hetkeä, itseä ja yhteisöä varten. En hyväksy sitä, että ihmiset harhautetaan elämään pelossa ja kieltämään nautinnot sekä mielihyvän. En hyväksy sitä, että uskontojen pyrkimys on levittäytyä ja saada lisää seuraajia. Koska sokea on ihminen ja mieleltään heikko. Kova on tahto ihmisen kuulua ja saada hyväksyntää. Jopa niin, että ihminen alentaa itsensä ja antaa saappaan sotkea hänet saastaan ja osaksi sitä.

Miksi uskonnot sitten kytkeytyvät niin vahvasti maahanmuuttoon? Suurin syy on islamin usko tai oikeastaan ihan perinteinen ihmisten hyväksikäyttö uskonnon varjolla. Minulle koraani, raamattu ja kaikki pyhät kirjoitukset ovat tavallaan samoja asioita. Kaikki, riippumatta, uskonnosta sisältävät asioita jotka rikkovat nykypäivän tasa-arvoa ja oikeuskäsityksiä. Minulle ne ovat kasa aikansa kirjoituksia joiden tarkoitusperä on luoda moraalikoodisto sekä osaltaan auttaa hallitsemaan. On kiistaton totuus, että islamin uskon varjolla tehdään nyt ihmisyyden vastaisia toimia. Ihan kuten aikanaan tehtiin kristinuskon varjolla ja ehkä vieläkin tehdään jossain. Uskonnot, kaikki, on tavallaan armon mutta myös vallan väline. Ei ole ihmiselle luontaista tehdä itsemurhaiskua tai puukottaa naisia ja lapsia. Sen voi tehdä ainostaan aivopestynä, pelosta ja halusta mielyttää ihmistä tai yhteisöä. Uskonto on suurimmalle osalle uskovaisista ainoastaan tapa tyydyttää tarve yhteisöllisyydelle sekä kuulumisen tarpeen. On varmasti upeaa kun samat arvot jakavat ihmiset kokoontuvat yhteen ja voit olla tavallaan oma itsesi. Samaan aikaan nämä ihmiset, hyväksytysti, rikkovat omia sääntöjä koska ovat ihmisiä. Mutta ei hätää, uskonto tarjoaa katumuksen eli kun almu kirstuun kilahtaa niin sielu taivaaseen vilahtaa. Kadehdin ja kunnioitan munkkeja sekä vastaavia jotka aidosti luopuvat elämän ilosta ja valitsevat hengellisen tien ja sen vaikeuden. Nämä ihmiset eivät ainostaan uhraa elämäänsä vaan myös kehittävät yhteiskuntaa, emme vain kuuntele heitä enää.

Sallivuuden nimissä emme saa hyväksyä minkään uskonnon merkeissä tehtyä rikollisuutta tai hallintaa. Emme saa pestä sitä puhtaaksi tai hyväksyä sitä. Se on rikollisuutta sekä toimintaa ihmisyyttä vastaan. Sitä vastaan tulee taistella väsymättä lakien puitteissa ja jokaiseen asiaan tulee puuttua tulee siitä millaista vastustusta tahansa. Tämä on se jonka meidän valitsemat edustajat ovat velvollisia tekemään, välittämättä poliittisesta taustasta tai omasta menestyksestä.

Mitä sitten tulee tehdä? 

Ihmisen ja yhteiskunnan yksi suurimpia utopioita on hallinnan harha. Todellisuudessa me yksilönä ja yhteisönä emme pysty hallitsemaan kovin monia asioita vaan asioita tapahtuu, kaaoksen laki ja sumea logiiikka. Ongelma on se, että politiikassa uskotellaan, että ”meillä on homma hanskassa ja hallitsemme ympäröivää todellisuutta”. Näin se ei ole. Tärkeimpiä asioita on luottamus, se tulee rakentaa kaikkien välille ja myös johdon sekä johdettavan välille. Ilman sitä on tarjolla vain pelkoa ja harhaa.

Meidän tulee ottaa käyttöön rajatarkastukset. Se ei tarkoita sitä, että rajoitamme ihmisten liikkumista vaan se tarkoittaa sitä, että tiedämme miten ihmiset liikkuvat. Tämä ehkäisee rikollisuutta ja hyväksikäyttöä. Meidän tulee erotella ja luoda selkeät säännöt mitä tarkoittaa turvapaikanhakija mitä tarkoittavat muut eri tavat muuttaa eri maahan. Meidän tulee määritellä selkeät ja ehdottomat vaatimukset tänne muuttavilta kansalaisuuden saavuttamiseksi. Meidän tulee ehdottomasti vaatia sivistykseen ja koulutukseen liittyvät tavoitteet jotka tulee saavuttaa. Me emme voi päästää valvomatta rajojen sisälle ihmistä odottamaan turvapaikan saamista, jos kyseessä on turvapaikanhakija. Meidän tulee perustaa keskuksia jossa päätöstä odotellaan. Nämä keskukset tulee olla ihmisarvoa kunnioittavia ja niissä tulee aloittaa jo sääntöjen, vaatimusten sekä arvojen kertominen. Kansainvälisessä mittakaavassa keskuksia tulee perustaa Afrikan alueelle ja niitä on jo siellä jos totta puhutaan. Me voimme asuttaa suuren määrän ihmisiä mutta heidän olisi ensin hyvä käydä läpi valmisteluvaihe. Tämä ehkäisee myös kansainvälistä rikollisuutta sekä sen, että massamuuttoa käytetään politiikan välineenä.

Kansainvälisen yhteisön tulee aloittaa välittömästi ratkaisemaan ravinnon tuotannon ongelmat. Meidän tulee yhdessä ratkaista miten maapallon eri alueet voidaan kuivuudesta huolimatta asuttaa. Se on paljon helpompaa kuin muuttaa Marsiin tai muulle meille vihamieliselle planeetalle. Kansainvälisen yhteisön tulee aloittaa voimakas taistelu korruptiota ja rikollisuutta vastaan. Geenimuunneltu ravinto tulee hyväksyä heti mutta se tulee alistaa myös tiukalle valvonnalle. Lisäksi ravinto ja vesi tulee julistaa ihmisoikeudeksi koko maailmassa. Vesiyhtiöt ja kaikki mikä sisältyy elämän perusehtoihin tulee olla valtioiden omistuksessa ja demokraattisessa ohjauksessa.

Ennen kaikkea meillä tulee olla luottamusta toisia kohtaan. Meidän, kaikkien, tulee olla ehdottomia tässä asiassa ja vaatia sitä myös poliitikoilta. Meidän tulee olla kriittisiä puheille ja sallia eri näkemykset. Politiikan yksi tärkeimpiä tehtäviä on yhdistää, ei viljellä pelkoa ja vastakkainasettelua. Meillä vallitsee demokratia ja se on paras mitä meillä nyt on. Se ei ole täydellinen, eikä aina oikeassa ja sitä voidaan parantaa. Samalla meidän tulee vaatia sitä, että politiikassa toimivat ihmiset toimivat yhteisön ja maan sekä globaalin hyvinvoinnin eteen, asettaen sen omien etujen edelle. Kuten hyvä johtaja tekee ja on velvollinen tekemään.

]]>