Velallisten asema Suomessa ja Euroopassa

Euroopan unioni hakee monissa asioissa yhtenäisyyttä ja tapoja yhdistää jäsenvaltioiden tasa-arvoa ja elintasoa. Työ Euroopan unionin tasavertaisuuteen on hidasta ja siihen tarvitaan lakeja, sekä säätelyä. Tähän vaikuttaa moni asia joita kohtaamme joka päivä arjessamme. Kotitalouksien ja yksityishenkilöiden velkaantuminen on asia jota tulee Euroopan unionin tasolla pohtia. Meidän tulee yhdessä selvittää parhaat ratkaisut ylivelkaantumisen vähentämiseksi, sekä velkaantuneiden ihmisten auttamiseksi.

Oma moka

Suomenkin politiikassa on neuvottu velkaantuneita hoitamaan tilanteensa maksamalla velkansa. Tämä lausunto kuvaa hyvin sitä miten velkaantumisesta usein ajatellaan. Itse olet velan ottanut ja se on oma virhe.

Velkaantumiseen liittyy usein häpeä ja voimattomuus. Varsinkin jos velkaantuminen on tapahtunut pikavipeillä. Voimattomuus valtaa usein koko elämän. Kun taloudellista liikkumavaraa ei ole yhtään niin se heijastuu koko elämään. Kuilu syvenee mitä enemmän asian ratkaisua ja avun hakemista viivyttää.

Mistä velkaantuminen johtuu eli kenen syy

Suomessa pelkästään on noin 500 000 henkilöä ulosotossa. Se on valtava määrä ihmisiä. Iso osa summista on suhteellisen pieniä ja itse asiassa yksi suurin perinnän kohde  Suomessa terveydenhoidosta aiheutuvat kustannukset. Jos vähävarainen ihminen sairastuu ja häntä hoidetaan pitkään sairaalassa niin jo kymmenien eurojen lisäkustannukset aiheuttavat talouteen vaikeasti korvattavan vähenemisen.

On totta kai selvä, että osa velallisista on käyttäytynyt velkaa ottaessaan ajattelematta. Vältän samaa vastuuttomasti koska, vaikka osa hankkisikin esimerkiksi kulutuselektroniikkaa velaksi niin kyse on usein kokemattomuudesta ja lainan helposta saatavuudesta. Vain pieni osa käyttäytyy niin, että se voidaan katsoa tietoiseksi velkaantumiseksi vailla halua ja kykyä maksaa velka pois.

Toinen asia kokonaan on esimerkiksi konkurssin aiheuttama velka joka on usein suuri ja asettaa maksamiselle valtavia haasteita. Näissä tapauksissa tarvitaan täysin erilaista tukea kuin esimerkiksi pikavippien tai terveydenhoitokuluista selviämisestä. Konkurssin aiheuttamaan velkaantumiseen suhtaudutaan Suomessa hyvin samalla tavalla kuin pienempiin velkoihin. Häpeä ja epäonnistumisen tunne on näissäkin läsnä.

Velkaantuminen ja velanhoidon ongelma on syventynyt vaikka talous on kohentunut. Kun talous kohenee niin velkaa on saatavilla enemmän ja monelle tulee tarve olla menestynyt.

Silti kotitalouksien ja yksityishenkilöiden jatkuva velkaantuminen kertoo siitä, että osa talouskasvusta on rakennettu velan päälle ja se ei ole kestävää.

Mistä velka muodostuu

Velan hoitamisessa ei usein ole kiinni pääomasta vaan koroista ja kuluista. On selvää, että mitä pienempi summa niin sitä suurempi kulu ja korko. Pikavippejä tarjoavat yritykset eivät tienaa lainaamalla vaan perinnällä. Pikavipeillä velkaantuneet ihmiset maksavat yleensä suuria kuluja ja korkoja, eikä velkasumma lyhene ollenkaan. Pieni summa muodostuu kohtuuttoman suureksi, eikä siitä pääse eroon oikeastaan kuin maksamalla koko lainasumma kerralla pois. Se taas on miltei mahdotonta monelle tässä tilanteessa olevalle.

Ihmisarvoista asioiden hoitoa

Velkaantuminen on meidän yhteiskunnalle ja Euroopan unionille riski ja aggressiivista lainojen markkinointia tulee säännellä. Erityisesti suoramarkkinointia tulee suitsia ja se tulee kieltää. Meidän tulisi rohkaista velkaantuneita hakemaan tukea ja apua mahdollisimman nopeasti kun hän itse ymmärtää tilanteensa.

Velkaantuminen voi tapahtua kenelle vain. Velkaantuneiden joukossa on koko yhteiskuntamme kirjo. On tietysti selvä, että pienten pikavippien pääkohde on yhteiskuntamme vähiten ansaitsevat mutta kyllä tämä velkaantuminen koskee silti kaikkia tuloryhmiä.

Hyvin usein velan ottanut ei ole ymmärtänyt ehtoja ja maksettavan kokonaissumman määrää. Joku voi sanoa, että olisit lukenut ehdot mutta syyllistäminen pahentaa tilannetta. Virhe on tapahtunut ja pitää keskittyä sen hoitamiseen, ei syyllistämiseen.

Mitä meidän tulee tehdä

Suurin ongelma on pikavipit. Pankkilaitoksista otetut lainat ovat usein suurempia ja niiden saaminen vaatii takuita ja maksusuunnitelman.

Meidän tulee siis säännellä erityisesti pikavippejä. Meidän tulee Euroopan unionin tasolla luoda selkeät säännöt markkinointiin. Minä kieltäisin markkinoinnin kohdistamisen yksityishenkilöön. Lisäksi tekisin selkeän katon kuluille, sekä korolle ja se tulee nykyistä paljon tiukempi. Pikavippejä tarjoaville yrityksille tulisi lisäksi säätää merkittävä sakkorangaistus sääntöjen rikkomisesta.

Terveydenhoidosta aiheutunut velka tulisi ottaa kokonaan korottomaksi ja kuluttomaksi. Jos yksilöt alkavat lykkäämään taloudellisen tilanteen takia terveydenhoitoa niin loppujen lopuksi kustannus tulee yhteiskunnan maksettavaksi. Henkilö sairastuu sitä pahemmin mitä enemmän hän odottaa ja sitä kalliimmaksi hoito tulee. Mielestäni esimerkiksi alle 1 000 euron velkasumma tulisi antaa anteeksi tapauskohtaisesti.

Neuvontaan ja auttamiseen tulee ohjata lisää resursseja. Tulee olla matalan kynnyksen palvelu johon voi hakeutua hakemaan apua. Sama paikka voi toimia myös lainaajana jolla irrotetaan velkaantunut ylisuurista kustannuksista ja hoidetaan ainoastaan pääomaa.

Velka on aina myytävissä. Varsinkin suuremmissa summissa myytävät velat aiheuttavat ongelmia koska velanantaja vaihtuu ja tilalle tulee koroista ansaitseva yhtiö. Minä voisin harkita sitä, että yksityishenkilöille annettua velkaa ei saa myydä perittäväksi. Tämä on hankalampi ja vaatisi lisää tutkimista.