Tietopolitiikka koronaketjujen jäljitys sovelluksen mahdollistajana

Tätä kirjoitettaessa Suomi vielä pidättää hengitystä ja odottaa koronaviruksen aiheuttamien sairastumisten piikkiä. Koronavirus paljasti sen, että varautuminen monella maalla tämän kaltaisiin tilanteisiin on todella heikko. Suomella on huomattavasti parempi tilanne kuin monella muulla maalla. Tosin Suomessakin on vastuita haettu välillä aika kauankin tämän uuden tilanteen edessä. Suomessa on toteutettu hyvin ohjeistuksia ja rajoituksia joiden tarkoitus on taittaa sairastuneiden määrää ja vähentää tautiketjujen määrää. Toivottavasti olemme pian tilanteessa jossa sairastumisten määrä alkaa laskemaan ja voimme siirtyä jäljittämään tautiketjuja. Tautiketjuilla viitataan siis ihmisten kohtaamiseen jossa koronavirus siirtyy ihmiseltä toiselle. Tautiketjujen jäljittäminen ei ole helppoa. Iso osa ihmisistä ei muista tai osaa sanoa lähikontakteja ja se on luonnollisesti ihan normaalia. Tautiketjujen jäljittämisessä tarvitaan monia keinoja ja siinä on suurena apuna myös teknologia. Ihmisen tekemän jäljityksen suurena tukena on matkapuhelimeen asennettava sovellus joka tietoturvallisesti kerää lähikontaktit. 

Tietopolitiikka luo raamit ja huolehtii yksityisyyden suojasta 

Kun hätä on suurin on myös suurin riski tehdä kriisin aikana päätöksiä joiden tulos ei ole pitkällä aikavälillä kestävä tai yksityishenkilöiden osalta turvallinen. Samaan aikaan teknologian luomia mahdollisuuksia ei tule jättää käyttämättä vaan toimia nopeasti. Kun luodaan teknologiaa yhteiskunnallisen hyvinvoinnin varmistamiseksi on kyseessä aina poliittinen päätös johon osallistuu useat eri tahot. Vastuita tietoturvaan ja yksityisyyden suojaan löytyy monista eri virastoista ja ministeriöistä. Lisäksi teknologia tulee laatia itsessään kriteerien mukaan. Ratkaistavia kysymyksiä on siis monia ja monilla eri tahoilla. Lisäksi tämän kaltaisilla kysymyksillä on taipumus politisoitua ja kokonaisuuden ymmärtäminen saattaa olla haastava. 

Tilannetta helpottaakseen on eduskuntapuolueiden tietopoliittinen yhteistyöryhmä laatinut non-paper dokumentin digitaalisesta kontaktiketjujen jäljittämisestä. Kyseinen yhteistyöryhmä pyrkii omalla työllään ja mietinnöillä yksinkertaistamaan, sekä nopeuttamaan teknologian hyödyntämistä Suomen ja kansalaisten hyväksi. Lisää tietoa eduskuntapuolueiden tietopoliittisesta yhteistyöryhmästä löydät tästä linkistä

Sovellus puhelimessa osana koronaviruksen nujertamisessa 

Ministeri Timo Harakka kertoi puhelimeen asennettavasta sovelluksesta Ylen aamun haastattelussa. Ministeri Harakka tuo haastattelussa erittäin hyvin esiin paitsi sovelluksen toiminnan mutta myös yksityisyyden suojan, joka tulee kiireestä huolimatta huomioida. 

Lyhyesti kuvattuna sovellus siis tunnistaa toiset riittävän lähellä olevat puhelimet, joissa on sovellus asennettuna. Laitteille jää siis anonyymi tunniste siitä, että laitteet ovat olleet toistensa lähellä. Sovellus toimii bluetooth -yhteyden avulla, joten laitteiden tulee olla toisistaan vain metrien päässä. Hivenen riippuen tilasta ja tilanteesta. 

Jos henkilö sairastuu koronavirukseen niin lähikontaktit voidaan tavoittaa puhelimeen tallentuneiden tunnisteiden perusteella. Tunnisteet toimii niin, että henkilö on anonyymi, eikä henkilöiden liikettä seurata. Lisäksi sovelluksen lataaminen on luonnollisesti vapaaehtoista ja henkilö päättää toiminnan tilanteessa jossa hän sairastuu. Kaikki perustuu siis vapaaehtoisuuteen.

Yhteinen ponnistus 

Tämä on ennen kaikkea yhteinen ponnistus yhteiskuntamme turvaamisessa. Tämän hetken tilanteeseen sovellus ei tuo välitöntä apua mutta se voi tuoda ratkaisevan tuen siihen vaiheeseen kun rajoitteita aletaan purkamaan ja koronaviruksen toista aaltoa torjutaan. 

Jotta sovellus on mahdollisimman tehokas se tulisi olla mahdollisimman monella käytössä omassa puhelimessaan. Jotta ihmiset uskaltaa luottaa tämän kaltaiseen teknologiaan tulee lanseeraus tehdä avoimesti ja antaa mahdollisimman paljon monen eri tason tietoa sovelluksen hyödyistä, sekä toiminnasta. 

Lisäksi sovellukseen tulisi liittää mahdollisuus seurata tärkeitä ja varmistettuja tietoja tilanteesta, sekä ohjeistuksista. Näin jokainen voi olla varma, että seuraa ja vastaanottaa varmistettua ja ajankohtaista tietoa. 

Kuten jo mainitsin on tämä yhteinen ponnistus. Meillä on mahdollisuus näyttää miten otamme nopeasti käyttöön teknologiaa uhkien torjumiseen. Yksityishenkilöt voivat osallistua lataamalla sovelluksen, yritykset voivat osallistua teknologian kehitykseen ja siitä tiedottamiseen omille asiakkailleen ja olen täysin varma, että uusia ideoita syntyy välittömästi. Vaikka koronaviruksen aiheuttama kriisi tulee sisältämään suunnattomasti inhimillistä tuskaa ja valtavia talouden ongelmia voimme silti oppia koko ajan yhdessä. Tästä voi jäädä pysyvä toimintamalli joka nopeuttaa yhteiskunnallisia palveluita ja luo meille yhä turvallisemman yhteiskunnan monien eri uhkien osalta.