Perussuomalaiset mukana globaalissa väestöneristykseen tähtäävässä salajuonessa

Tutkivien journalistien ryhmä on paljastanut populististen puolueryhmien katalan salajuonen joka äkkiä lukien saattaa kuullostaa foliohattujen puheelta keskustelupalstoilla tai pahimmalta fiktiolta. Kymmenissä eri maissa tutkivat journalistit ovat tehneet tutkimusta oikeistopopulistien politiikasta ja pyrkimyksistä paikallisten puolueiden ja ryhmien tavoitteiden osalta. Ryhmä hämmästyi tutkimusten tulosta ja todisteita, mitä he saivat kerättyä viiden vuoden tutkimuksen aikana. Oikeistopopulistien verkosto toimii jokaisessa maailman maassa ja suorittaa verkoston tuella hyvin samankaltaisia väestöä vahingoittavia tekoja. Tämä kirjoitus on vain tiivistelmä koko tutkimuksesta joka sisältää tuhansia sivuja tekstejä, sähköposteja, kirjeenvaihtoa, sekä kymmeniä tuhansia tunteja salassa kuvattuja videota tapaamisista ja oudoista riiteistä joita oikeistopopulistit suorittaa. Tutkijaryhmä tulee julkaisemaan koko materiaalin avoimena verkossa tämän vuoden aikana. Oikeistopopulistien väkivaltaiseen toimintaan erikoistunut osasto sai vihiä tutkijaryhmästä ja tutkimuksesta Suomalaisen populistipoliitikon kuullessa eräässä ravintolassa kahden tutkijaryhmän jäsenen humalaista keskustelua. Vaikka populistipoliitikko oli itsekin tukevassa humalassa hän sai hajanaisia lauseita välitettyä oikeistopopulistien väkivaltaryhmälle. Tällä hetkellä tutkijaryhmä on painunut maan alle ja he pelkäävät henkensä edestä oikeistopopulistien iskua jonka tavoiteena on estää materiaalin julkaisu. Mitään tämän kirjoituksen sisällöstä ei voi tällä hetkellä todistaa ennen tutkijaryhmän materiaalin julkaisua. Tämä kirjoitus perustuu puhelinkeskusteluun yhden ryhmän jäsenen kanssa joka heti puhelun jälkeen joutui Saksassa koirien hyökkäyksen kohteeksi ja menehtyi myöhemmin sairaalassa vammoihinsa. 

Oikeistopopulistien “yksi kansa” -hanke 

Tutkijaryhmä kiinnostui alunperin oikeistopopulistien pyrkimyksistä eristää eri maat ja niiden kansalaiset. Tutkijaryhmän alkuperäinen tavoite oli selvittää onko pyrkimyksen takana ihmisten pelkojen käyttö poliittisen kannatuksen saamiseen mutta se mitä loppujen lopuksi paljastui oli kauhistuttavaa ja ylittää jopa mielikuvituksen. 

Tutkijaryhmä sai todisteita siitä, että oikeistopopulistit ovat hyvin tiiviisti verkostoituneet ja verkosto toimii aktiivisesti jokaisessa maailman maassa. Oikeistopopulistien ryhmää johdetaan Iso-Britanniasta josta se ilmeisesti on myös lähtöisin. Iso-Britannia sai maista ensimmäisenä läpi operaation jossa suurelle kansan osalle saatiin suunnitelmallisesti levitettyä pelkoa ja vihaa toisia maita, sekä maiden välistä yhteistyötä kohtaan. 

Oikeistopopulistien hanke kulkee nimellä “yksi kansa”. Tosin tutkijaryhmä kuuli siitä puhuttavan myös nimellä “lopullinen suunnitelma” mutta tässä kirjoituksessa käytän nimeä “yksi kansa”. “yksi kansa” hanke tähtää siihen, että levittämällä pelkoa ja vihaa saavutetaan tila jossa kansa alistuu rajojen sulkemiseen, sekä liikkumisen ja talouden eristämiseen ainoastaan maiden sisäiseksi. 

Kun tämä on saatu suoritettua onnistuneesti seuraa “yksi kansa” hankkeen toinen vaihe jossa jokaisen maan talous köyhdytetään pienen sisämarkkinan avulla ja väestömäärä vähennetään noin yhteen kolmasosaan alkuperäisestä. Väestömäärän vähentäminen on suunniteltu tapahtuvan useilla eri tavoilla. Köyhdyttämällä perimää jolloin hedelmällisyys vähenee. Tätä tavoitetta toteutetaan lisäämällä rokotuksia ja lentokoneista tehtävillä ruiskutuksilla. Sekä rokotteet ja lentokoneista levitettävä kemikaali sisältävät ainesosia jotka vähentävät kohteen älykkyysosamäärää ja hedelmällisyyttä. Näin alkuperäiset kansat ovat “yksi kansa” hankkeen aikana helpommin käsiteltävissä ja väestö vähenee. “yksi kansa” hankkeen toinen vaihe on tutkimusten suunniteltu kestäväksi noin 15-vuotta. 

“yksi kansa” hankkeen kolmas ja ratkaisevin vaihe on kerättyjen todisteiden mukaan kauhistuttavin osa koko ihmisyyttä vastaan hyökkäävästä hankkeesta. Kolmas vaihe on valmis alkamaan kun väestön tietoisuus ja määrä on tasolla joka vastaa luolamiesten aikaa. 

Useiden dokumenttien sisällöstä “yksi kansa” hanke tähtää tähän sen takia, että oikeistopopulistit haluavat todistaa luomiskertomuksen todeksi. Oikeistopopulistien manifesti sisältää useita otteita luomiskertomuksesta ja suuri osa toiminnasta pohjautuu siihen käsitykseen, että ihminen ei kehity vaan hänet on luotu. Manifesti sisältää myös useita eri keinoja selvittää miten syrjäytettävä eliitti on onnistunut tuhansien vuosien aikana pitämään salassa maapallon oikean muodon eli sen olevan litteä. Tämän takia oikeistopopulistit kehittävät epäinhimillisten kokeiden avulla ihmisen kykyä elää pää alaspäin. Näissä kokeissa on menehtynyt miljoonia ihmisiä eri maissa jo nyt vaikka sitä ei voida todistaa. Lääketieteelliset kokeet tulevat kolmannen vaiheen aikana lisääntymään ja tutkimuksien aihe laajenee koskemaan myös tutkimuksia rajoittaa ihmisten oppimista vain yhteen toimintoon. Tämä pohjautuu oikeistopopulistien uskomukseen siitä, että ihmisarvoa ei ole vaan jokaisen arvo perustuu täydellisesti instrumentaaliseen arvoon. Oikeistopopulistien tarkoitus on siis nostaa ihmisarvoa rajaamalla ihmisen kyky oppia vain esimerkiksi siivoamaan tai viljelemään maata. Dokumentit paljastavat, että ihmisarvon nostaminen palvelisi myös oikeistopopulistien johtoa luomalla halpaa ja helposti hallittavaa työvoimaa. Oikeistopopulistien johto eri maissa on julistanut uhrautuvansa “yksi kansa” hankkeessa säilyttämällä oman ja lähipiirin kehityksen ja hedelmällisyyden. Tätä harjoittaekseen useat eri oikeistopopulistien ryhmien johtajat ovat jo perustaneet salassa useita perheitä ja lisääntyneet useiden naaraiden kanssa luodakseen vahvan lähipiirin eri perheen itselleen. Oikeistopopulistinen perhe saattaa sisältää jopa kymmeniä naaraita joiden osa on palvella, tyydyttää johtajan seksuaalisia fantasioita ja toimia perillisten tuottajina. 

“yksi kansa” hankkeen kolmas osa päättyy siihen, että määrällisesti pienet kansat omissa eristetyissä maissaan toimivat ainoastaan yhden johtajan alaisuudessa. Instrumentaaliseen ihmisarvoon rikastettu kansa tuottaa vain yhden johtajan määrittelemiä tuotteita ja palveluita, joita johtaja vaihtaa muiden maiden johdon kanssa. Dokumenteista paljastuu, että Suomen tuotanto keskittyisi maataloustuotteisiin ja tuottamaan soittimia oikeistopopulistien riitteihin. 

Oikeistopopulistien riitit 

Oikeistopopulistit vahvistavat keskinäistä luottamusta tapaamisten aikaisilla salaisilla riiteillä. Riittien aikana soitetaan kolmella soitimella nopeatempoista ja aggressiota nostavaa musiikkia joka muistuttaa hyvin läheisesti niin sanottua speedmetallia. Basso on kiellettyjen soittimien listalla ja lähinnä huutamalla esitetyn sanojen merkitys on avautua alitajunnassa tuottaen kauhistuttavia haluja ja mielikuvia. Tarkoituksellisesti sanoja ei pysty erottamaan ja niitä ei ole kirjoitettu mihinkään. Tutkimusten mukaan tämä johtuu siitä, että jotkut empivät oikeistopopulistit voisivat kauhistua niiden sisällöstä mutta tutkimukset paljastavat myös osan johtuvan siitä, että oikeistopopulistit eivät ole täysin varmoja mitä oikeastaan haluavat. 

Riittien aikana nautitaan valtavasti alkoholia joka poistaa estoja ja lannistaa naaraat seksuaalisten riittien orjiksi. Näissä kauhistuttavissa seksuaaliriiteissä tartutaan naaraita hiuksista ja puristetaan kurkusta estäen hengitystä. Riitit päättyvät yleensä osallistujien oksenteluun ja tajunnan menetykseen johtuen alkoholimyrkytyksestä. Oksentelun on sanottu puhdistavan johtajien sielun ja tajuttomuuden aikana heidän tapaavan yhdessä suuren johtajan luona saadakseen ohjeita. 

Loppusanat 

Yllä esitetty on puhdasta mielikuvituksen tuotetta. Mikään kirjoituksessa ei ole totta, eikä todistettavissa. Toivon, että ne jotka tätä kirjoitusta vastaavia väitteitä levittävät toteavat myös samoin jotta “yksi kansa” hanke ei koskaan saa pohjaa toteutua missään muodossa.