Omalääkäri helpottamaan hoitoonpääsyä ja luomaan ennakoivaa terveydenhuoltoa

Oma terveydentila ja keholliset asiat ovat monille vaikea ja herkkiä asioita puhua. Moni pyrkii pitämään ongelmia piilossa tai lykkäämään niiden hoitoa koska häpeää tilannetta tai pelkää hoitotilannetta. Terveydenhoitoa voidaan ajatella palveluna jossa lääkäri on asiantuntija joka osaamisen ja kokemuksen avulla tulkitsee oireet ja paikallistaa sairauden ja hoitaa sen. Vaihtoehtoisesti terveydenhoitoa voidaan ajatella jatkuvana suhteena jossa potilas on asiakas josta pidetään kokonaisvaltaisesti huolta. 

Kun ajatellaan terveydenhuoltoa ja siitä syntyviä kustannuksia niin ainoa keino alentaa kustannuksia on ennakoiva terveydenhuolto. Tämä johtuu terveydenhuollon kehityksestä. Pystymme hoitamaan yhä vaikeampia sairauksia mutta hoitojen kustannukset nousevat koko ajan. Kehitys on totta kai positiivinen asia ja sitä tulee jatkaa mutta nousevien kustannusten vastapainoksi tulee kehittää kustannuksia alentavia elementtejä, jotta ei jouduta jatkuvasti tekemään eettisesti vaikeita päätöksiä hoidon antamisesta. 

Omalääkäri ja siihen liittyvä järjestelmä voisi olla yksi keino jalkauttaa ennakoiva terveydenhuolto ja lisätä hoitotapahtuman sujuvuutta. Omalääkärillä tulisi olla mahdollisuus tutustua jokaisen yksilölliseen tilanteeseen ja tarpeisiin. Se vaatii siis resursseja eli riittävästi lääkäreitä mutta myös hoitohenkilökuntaa niin, että hoitaja on ensisijainen kontakti joka arvioi tilanteen ja helpottaa näin myös lääkärin työtä. Tämä varmistaa sujuvan ja luottamukseen pohjautuvan oikea aikaisen hoitoonpääsyn mutta omalääkärijärjestelmän avulla kyettäisiin jalkauttamaan myös ennakoiva terveydenhuolto. Määräaikaiset tarkastukset, jossa huomioidaan asiakkaan kunto ja elintavat luo pohjaa ennakoivalle terveydenhuollolle. Se ei tule olla holhousta vaan sen tulee selkeällä tavalla osoittaa miten muuttamalla elintapojaan voi vaikuttaa omaan hyvinvointiin. Tässä olisi esimerkillinen kohta toimia yhdessä yhdistysten kanssa johon ohjata henkilöitä eri tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan esimerkiksi eri liikuntamuotoihin. 

Usein puhutaan terveydenhuollon säästöistä ja se keskustelu on hyvin haastava. Terveydenhuolto on yhteiskuntamme kulmakivi ja siitä ei saa säästää mutta pitää kaikin keinoin miettiä miten saamme kustannuksia vähennettyä ja kun tästä keskustellaan niin vastassa on aina ennakoiva terveydenhuolto ja ihmisen vastuu omasta hyvinvoinnista silloin kun akuutteja sairauksia ei ole.