Koronapandemia ja hybridistrategia

Hallitus on tällä hetkellä suurennuslasin alla koronapandemiaan liittyvien ratkaisujen kanssa. Kovin paha tilanne meillä ei vielä ole kun oppositio ja osa kansasta ehtii keskittymään joihinkin väärin myönnettyihin tukiin ja muihin sinänsä pieniin mutta poliittisesti käyttökelpoisiin yksityiskohtiin koronaviruspandemian hoidossa. Teille sanon, hävetkää. 
Kesä on tulossa ja kansalaiset haluaa ymmärrettävästi tietää voiko jo rentoutua ja nauttia lämpimistä ilmoista? Suomessa on ihmisiä menehtynyt jopa normaalia vähemmän, joten itse asiassa tilanne on kokonaisuuden kannalta meillä hyvä. Eli voimmeko juosta nyt terassille ja alkaa kesäisen soidinmenon?

Katso taakse ja ymmärrät mitä edessä tapahtuu 

Influenssavirusten aiheuttamia tautipiikkejä on joka vuosi. Lisäksi epidemioita ja pandemioita esiintyy noin 40-vuoden välein. Esimerkiksi viime vuonna influenssaan Suomessa menehtyi noin 1000 ihmistä. Sama toistuu influenssan kanssa joka vuosi. Influenssaan meillä on suurella osalla ainakin osittainen vastustus. Lisäksi meillä on rokote ja hyvä käypä hoito. Mutta joka vuosi influenssa aiheuttaa tautipiikin.  Olemme siihen jo tottuneet, eikä siitä uutisointi aiheuta mitään suurempia keskusteluita yleisesti. Tosin sairaanhoitomme tekee sen parissa jatkuvasti työtä.  

Influenssavirukset on mestareita muuntautumaan. Se on sinänsä kovin ymmärrettävää, koska viruksen tavoite on jakautua eli levitä mahdollisimman tehokkaasti. Influenssavirus aiheuttaa ylempien hengitysteiden tulehduksen jonka vaikutukset voivat olla kehossa laajoja. Usein keuhkokuume on vaikutusten tappavin tauti tai oire. H1N1 pandemiassa eli Espanjantaudissa viruksen aiheuttamat keuhko-oireet tulivat todella nopeasti surmaten sairastuneen. Hivenen samaa olemme nähneet nyt koronaviruksen aiheuttamissa vaikutuksissa. Ihmiskunnalla on tällä hetkellä paremmat valmiudet taistella vaikutuksia vastaan kuin Espanjantaudin aikaan.

Uhka jonka kanssa nyt painimme on siis meille hyvinkin tuttu. Siitä huolimatta emme voi pandemian alussa tuntea hyvin viruksen kykyä levitä ja sen aiheuttamaa taudinkuvaa ihmisessä. Tämän takia myös strategia tautia vastaan on vaikea tehdä. Jos rajoittaminen lopetetaan nopeasti ja kokonaan niin toinen tai kolmas aalto voi olla populaatiolle todella kohtalokas. Jos taas rajoituksia pidetään tiukkana niin talous ja ihmisten elämän tasapaino kärsii niin paljon, että haittavaikutuksia tulee jopa enemmän kuin jos niitä verrattaisiin epidemian vaikutuksiin. Siitäpä syystä ainoa mahdollisuus on seurata jatkuvasti tilannetta ja sopeutua siihen nopeasti. Samalla on hyvä muistaa, että nyt puhutaan pandemiasta joka siis tarkoittaa maailmanlaajuista. Ei ole siis ratkaisu sulkea koko maata koska niin kauan kuin koronavirus on kykenevä leviämään se myös löytää tiensä meidän kansan pariin. Ei siis ole näkyvissä helppoja päätöksiä tai varmoja päätöksiä vaan hallitus joutuu tekemään valtavasti valintoja ja vaikeita valintoja. Kenelläkään, ei kenelläkään ole varmasti oikeaa ja vähiten haitallisia vaikutuksia tuottavaa vaihtoehto tämän tilanteen ratkaisemiseksi. On hämmentävää, että osa poliitikoista ja kansalaisista tarttuu jatkuvasti pelon ja oman hyödyn tavoittelemisen vuoksi tehtyihin toimiin ja pieniin virhearvioihin joita on tapahtunut ja tulee tapahtumaan. 

Mihin koronapandemia päättyy 

On mahdoton sanoa mihin tämä päättyy. Zikavirus sammui, eikä aiheuttanut suuria määriä taudin uhreja, espanjantauti hiljeni hetkeksi ja aiheutti vielä neljä tappavaa tautiaaltoa joista kolmas oli Suomessa tuhoisin. Mutta näkemyksiä toki on ja näkemysten luonne vaihtelee siitä minkä koulutuksen tai aseman kautta tilannetta tarkkailee. Katsotaan nopeasti mitä vaihtoehdot voisi olla koronaviruksen käyttämisen osalta. 

  1. Koronavirus sammuu kevään ja alkukesän 2020 aikana. 

Tässä vaihtoehdossa koronavirus sammuu lämmön ja monen muun asian vaikutuksesta. Se jää elämään ja aiheuttaa satunnaisia sairastumisia jatkossakin. Jää siis  piileväksi ja menettää toistaiseksi  kyvyn levitä nopeasti ja laajasti. Näin kävi muun muassa MERS -virukselle. 

  1. Koronavirus hiljenee kesäksi 2020 mutta syttyy uudelleen aiheuttaen useita aaltoja 

Tässä vaihtoehdossa tauti hiipuu kevään 2020 aikana ja se aletaan tulkitsemaan sammuneeksi. Syksyllä 2020 virus lähtee jälleen leviämään mahdollisesti vaarallisempana muotona. Tässä vaihtoehdossa virus synnyttää useita aaltoja ja piinaa yhteiskuntia useita vuosia. 

  1. Koronavirus ei sammu vaan jää leimahtelemaan 

 Tämä skenaario on hyvin pitkälle tämä tilanne jota nyt elämme. Koronavirus pysyy hallinnassa kun pidetään yllä useita rajoitustoimia mutta ilman niitä alkaa heti leviämään rajusti. 

Tuossa on karkeasti ottaen vaihtoehdot miten koronavirus voi käyttäytyä itsessään. Sitten jää vielä punnittavaksi se mitä meidän tulisi yksilönä, perhekuntana, sidosryhminä, yhteiskuntana ja ihmiskuntana tehdä. Tilanne näyttäytyy erilaisena riippuen maasta ja kulttuurista. Maasta riippuen on eristäytymisen vaikutukset ihmiseen ja elinkeinoihin hyvin erityyppiset. Maissa on myös hyvin eri tilanteessa oleva terveydenhuolto, vanhustenhoiva, lasten päivähoito ja moni muu näihin verrattava asia. Näin ollen yhtä oikeaa ratkaisua joka sopisi kaikille ei ole. On myös tavallaan hyvä, että eri maat laatii eri strategian koska silloin näemme toimien vaikutukset ja voimme ottaa hyväksi havaittuja käyttöön muihin maihin. Syvennytään seuraavassa kappaleessa siihen mitä eri vaihtoehtoja meillä on nyt ja mistä muodostuu hallituksen hybridistrategia. 

Hybridistrategian vaihtoehdot 

Kuten hallitus totesi nyt aletaan toteuttamaan hybridistrategiaa. Noin selkokielisenä se tarkoittaa sitä, että katsotaan tilannetta ja tehostetaan niitä toimia jotka tuottaa tietoa ja tuloksia todistetusti. Se ei muuta sitä, että tärkein ja tehokkain tuloksen tuoja eli koronaviruksen leviämisen estäjä on lähikontaktien välttäminen, sekä hyvä hygienia. En puhu sosiaalisten kontaktien välttämisestä koska voimme olla sosiaalisesti hyvin aktiivisia ilman koronaviruksen leviämisen edellyttävää lähikontaktia. 

Mitä vaihtoehdot sitten karkeasti on? 

  1. Jatketaan vahvasti eristämistä ja rajoitustoimia 

Tämä vaihtoehto on hyvin pitkälle se tilanne jota nyt elämme. Pidätämme tavallaan hengitystä lähteekö koronavirus leviämään ja estämme kaikki kontaktit joissa sen leviäminen nopeutuu. Tämä on ehdottomasti oikea vaihtoehto jos olisi varmassa käsityksessä, että koronavirus on sammumassa. Silloin vielä hetki odotettaisiin ja tilanne olisi ohi. Jos kuvatussa tilanteessa avaisimme yhteiskunnan heti niin todellisuudessa uhraisimme ihmishenkiä sairastumisen lopputuloksena. Tässä vaihtoehdossa siis odotamme koronaviruksen sammumista tai rokotetta jonka avulla saadaan laumasuoja. 

  1. Avataan asteittain yhteiskuntaa 

Tässä vaihtoehdossa avaamme rajoitustoimia ja tarkkailemme jatkuvasti miten koronavirus leviää. Tämä vaihtoehto on sellainen “koitetaan kepillä jäätä”. Se voi olla täysin oikea mutta se voi myös tuottaa sen, että koronavirus pääsee uuteen vauhtiin ja joudumme ottamaan käyttöön yhä rajummat rajoitustoimet. 

  1. Avataan kaikki rajoitustoimet ja tehdään suosituksia 

Tässä vaihtoehdossa annetaan tavallaan “luonnon hoitaa”. Eli tunnustetaan se, että talouden ja normaalin yhteiskunnan toiminnan takia tullaan hyväksymään suurikin määrä koronaviruksen uhreja, koska rajoitustoimet aiheuttaisi vielä enemmän uhreja mutta toisella tavalla. Tämän vaihtoehdon vaikutukset olisivat siis hyvin pitkälle kiinni siitä miten kansalaiset eri maissa käyttäytyvät ja miten koronavirus muuntautuu ja säilyttää kykynsä levitä. 

Niin, eipä tuossa ole hyviä vaihtoehtoja. Sinänsä asian punnitseminen puhtaasti koronaviruksen kannalta ei välttämättä ole niin monimutkaista. Monimutkaisemmaksi asia menee kun punnitaan sitä miten suhtaudutaan taudin aiheuttamiin vakaviin taudinmuotoihin ja kuolemiin. Lisäksi rajoitustoimet aiheuttavat valtavia muutoksia talouteen, ihmisten elämään ja lukuisiin muihin asioihin. On siis hyvin mahdollista, että esimerkiksi lisääntynyt alkoholismi ja mielenterveysongelmat tappaa koko ajan kymmenkertaisen määrän kuin koronavirus. 

Mitkä asiat muuttaa tilanteen? 

Rajoituksilla on pelattu aikaa. Suomi on siinä erässä onnistunut enemmän kuin hyvin. Siitä kiitos kansalaisille, yrityksille ja monille jotka vaikeasta tilanteesta huolimatta ovat hoitaneet toimeaan hyvin. 

Silti emme voi jäädä paikalle istumaan. Meidän tulee päättää ne keinot joihin uskomme ja toteuttaa niitä. Mitkä asiat muuttaa tilanteen ja tuo selkeän strategian mahdollisuuden? 

  1. Koronaviruksen aiheuttamaan covid-19 tautiin löydetään estolääkitys 

Tätä itse seuraan. Osalle ihmisistä koronavirus aiheuttaa nopeasti erittäin vakavia keuhkoperäisiä oireita. Ihan kuten teki H1N1. Jos taudin vakavampien muotojen estämiseksi löydettäisiin lääkitys, olisi kuolemat ja sairastumisen vakavat seuraukset hyvin estettävissä. Näin se antaisi mahdollisuuden avata yhteiskunta ja huolehtia taudin tunnistamisesta, hoitoon pääsystä ja lääkinnästä. Tilanne vaatisi siis edelleen paljon työtä ja tautiketjujen seuraamista mutta yhteiskunta alkaisi nopeasti toimimaan ja toipumaan. 

  1. Rokote onnistutaan kehittämään

Hyvin epätodennäköistä, että tämä tulee tapahtumaan ainakaan lähimmän vuoden tai kahden aikana. Koronaviruksessa on niin paljon muuttujia, että vaikka se jossain toimisi niin jossakin sen vaikutukset jäävät lähinnä haitalliseksi. Mutta onnistuessaan tämä toisi luonnollisesti laumasuojan ja yhteiskunta voitaisiin avata. 

  1. Opimme elämään koronaviruksen kanssa 

Olemme pakotettuja miettimään monia asioita uudelleen ja opimme elämään niin, että koronaviruksen leviäminen pysyy hallinnassa. Saamme talouden uudella tavalla käyntiin ja kaikki valtiot tukevat uudella tavalla kansaa ja liiketoimintaa. Tähän sisältyy vahvasti se, että opimme saamaan tautiketjut kiinni ja katkaistua nopeasti. Meillä on koko ajan mukana puhelin joka rekisteröi lähikontaktit. Puhelimessa olevien tietojen avulla voidaan eri yhteyksissä todistaa viimeisen testin tulosta tai sairastettu tauti. Elämme siis yhteiskunnassa jossa meidän tulee tietää kenellä on mahdollinen immuniteetti, jos sellainen havaitaan muodostuvan. Testauksia tehtäisiin siis ihan jatkuvasti ihan normaalina toimenpiteenä esimerkiksi kesäleirille osallistumiselle ja meillä olisi kymmeniä tuhansia koko ajan karanteenissa. 

  1. Oireettomia sairastumisia on riittävä määrä jotta laumasuoja on muodostunut 

Vasta-ainetestillä saadaan tieto, että suurin osa kansalaisista on jo sairastanut koronaviruksen aiheuttamaan covid-19 -taudin lieväoireisena tai oireettomana. Näin ollen koronaviruksen leviäminen hidastuu ja sammuu.  

Mitä vain mutta yhteistyössä 

En minä ole tässä asiantuntija miettimään oikeaa ratkaisua, eikä kukaan muukaan tiedä 100% oikeaa ratkaisua. Kuten jo mainitsin moni katsoo tilannetta oman alan ja intressien mukaan. 

Kokonaisvastuu on kuitenkin poliittisessa päätännässä. Demokraattisesti valitut henkilöt joutuvat todella ottamaan vastuuta ja olemaan avoin eri vaihtoehtojen vaikutuksista. Näissä tilanteissa joudutaan päättämään siitä, että kuolonuhrit hyväksytään tietyissä määrin jotta talous ja yhteiskunta ei pysähdy. Näin se on. Kuten poliittisessa päätännässä aina,  suurin velvollisuus katsoa kokonaisuutta ja tehdä päätökset sen perusteella. 

Olen jo aikaisemmin kirjoittanut, että yhteistyö on se mikä ratkaisee meidän kohtalon. Se ratkaisee sen onko jokaisella maalla esimerkiksi suojavarusteita riittävästi. Se ratkaisee sen onko kansalaiset levottomia koska poliittisesti epäkorrektit populistit käyttävät tilaisuuden hyväkseen herättääkseen pelkoa ja epäluottamusta. Siitä riippuu miten torjutaan yksinäisyyttä ja syrjäytyneisyyttä. Ja lukemattomia muita asioita. 

Mutta yhtä varmaa on se, että me selvitään tästä. Yhteistyö on se joka määrittelee sen kuinka paljon historia kirjoittaa kuolonuhreja ja inhimillistä hätää, sekä yhteiskunnan rampautumista. 

Pidä huolta itsestäsi ja läheisistä.