Eduskunta hyväksyi hoitajamitoituksen

Hoitajamitoituksen lakiin viennissä on kyse historiallisesta vanhustenhoivan parannuksesta. Hoitajamitoitus tulee voimaan porrastetusti niin, että lokakuussa 2020 alkaen velvoite on 0,5. Vuoden 2021 alusta 0,55. Vuoden 2022 alusta 0,6 ja huhtikuussa vuonna 2023 0,7. Porrastuksella saadaan siirtymäaika palveluita tuottaville ja tarjoaville tahoille, sekä myös koulutettua tarvittaessa lisää hoitajia. Osa hoitajamitoituksesta täytetään niin, että palkataan henkilöstöä tukitoimintoihin ja hoitajat saavat aikaa keskittyä asiakkaisiin kun ennen aikaa on mennyt tukitoimintoihin. Porrastus helpottaa ja luo joustoa myös rahoituksen järjestämiselle niin kunnallisesti omistetuissa kuin yksityisissä hoivakodeissa. 

Valtava parannus vanhustenhoivaan 

Nyt hyväksytty hoitajamitoitus on todellakin historiallinen laadullinen parannus vanhustenhoivaan josta olemme saaneet lukea järkyttäviä tarinoita. Hoitajamitoitus luo selkeän lain ja toimintamallin hoitajien määrään eli laatu paranee. Lisäksi laadunvalvonnan toimittaminen ja selkeys paranee.

Yksi iso parannus monien joukossa 

SDP lupasi ennen vaaleja keskittyä uudistuksissa nimenomaan parantamaan kansalaisten elämänlaatua ja luomaan mahdollisuuksia. Nämä liitettiin hallitusohjelmaan johon kaikki hallituksessa olevat sitoutuivat. 

Nyt on jo poistettu erittäin epätasa-arvoinen ja pahoinvointia tuottanut aktiivimalli. Nostettu pienimpiä eläkkeitä. Palautettu päivähoito-oikeus. Yksinhuoltajakorotus ja elatustuen korotus. Kotihoidon henkilöstön pysäköinnin helpottaminen. Lisätty budjettia koulutukseen ja päivähoitoon. Ja paljon muita uudistuksia jotka vaikuttavat ja rakentavat parempaa arkea Suomessa. Ilmastorahasto luo mallia siitä millainen liiketoiminta tulevaisuudessa menestyy kestävällä tavalla. 

Lisää on tulossa 

Työ ei jää tähän vaan lisää seuraa. Kuntatalouden tukeminen ja kehittäminen. Sote-uudistus on hyvässä vauhdissa ja on äärimmäisen tärkeä. Yritysten ja talouden tukeminen on saanut valtavia tukipaketteja ja lisää on tulossa. Tähän luonnollisesti tuo oman valtavan haasteen koronakriisi joka on vielä akuutti ja on taloudessa vielä tämän ja ainakin seuraavan hallituskauden haasteena. Raidehankkeet ja tiestön kestävä parantaminen. Työllisyyden ja työttömyyden tukeminen johon sisältyy sotu-uudistuksen hahmottaminen. 

SDP pääministeri puolueena ja hallitus yhtenäisenä on palauttanut valtion siihen mihin valtio on perustettu. Huolehtimaan ja luomaan mahdollisuuksia, sekä turvaa kansalaisille. Pitkäjänteiset uudistuksen luovat mallia tuleville hallituksille ja helpottavat osaltaan hankkeiden ja kehityksen jatkamista. Yksi hallituskausi on kuitenkin uudistuksien kannalta lyhyt, oli koronakriisiä tai ei. 

Tästä on hyvä jatkaa!