Onko sananvapaus menetetty?

Harva on pystynyt välttämään keskustelua sananvapaudesta ja siihen liittyvistä uskomuksista. Koska olen kiihkoton poliitikko ja lähestyn kaikkea kiinnostuneena olen käyttänyt aikaa tutkiakseni ilmiötä hiukan tarkemmin. Luonnollisesti olen myös huolestunut siitä, että sananvapautta ei Suomessa menetetä, koska se on äärimmäisen tärkeä meille kaikille. Nyt kuitenkin näyttää siltä, että sananvapaus tarkoittaa toisille eri asiaa kuin toisille. Sananvapauden ja keskinäisen yhtenäisyyden takia olisi tärkeä yhdessä ymmärtää mitä sananvapaus oikeuttaa ja toisaalta velvoittaa. Tämä kirjoitus on tiivistelmä ja sarja johtopäätöksiä muistiinpanojeni perusteella. Voit olla vapaasti eri mieltä, sinulla on siihen täysi oikeus mutta toivon perusteltuja kommentteja.  

Mitä sananvapaus tarkoittaa? 

Sananvapaus on määritelty muun muassa perustuslaissa ja rikoslaissa. Rikoslain toteutumisen kannalta näyttäisi siltä, että Suomessa pyritään suojelemaan henkilöä.

En tässä lähde käymään läpi perustuslakia tai rikoslakia mutta totean, että lakien osalta Suomen sananvapaus on laaja koskettaen myös ennakkoon estämistä. Omien havaintojen mukaan sananvapaus myös toteutuu Suomessa kiitettävästi. 

Itse tulkitsen lakia niin, että se antaa laajan vapauden, mutta samalla vastuuttaa meistä jokaisen pitämään toista kunnioittavaa ja perusteltuihin väittämiin pohjautuvaa keskustelua yllä. 

Mikä sitten on vikana? 

Kun toimintaamme säätelevät lait mahdollistavat laajan sananvapauden niin miksi sitten käymme jatkuvaa keskustelua sananvapauden menettämisestä? Tätä lähdin selvittämään lukemalla lukuisia blogeja, tutkimalla langetettuja rangaistuksia ja keskustelemalla ihmisten kanssa kasvokkain, sekä kymmenissä verkossa tapahtuneissa keskusteluissa. 

Yleistä keskustelua sananvapauden menettämisestä ylläpitää lähinnä Perussuomalaiset ja äärioikeisto. Tämäkin on mielenkiintoinen ja merkillepantava, sekä myös hyvin vaikuttava huomio. Näiden kahden ryhmän ulkopuolella keskustelu sananvapaudesta on hyvin pitkälle lähdesuojasta, toimittajan oikeudesta ja henkilön loukkaamisesta tietyssä asiayhteydessä. 

Saatuani kartoitettua ryhmät jotka sananvapauden menetyksestä puhuvat lähdin selvittämään mitä sananvapauden menetyksellä näitä ryhmiä edustavien henkilöiden mielestä tarkoitetaan. Korostan tässä vaiheessa, että tekemäni työ ei missään tapauksessa edusta kovin laajaa otantaa näistä ryhmistä, eikä ryhmien johdon mielipidettä. 

Lähestyin asiaa hyvin konkreettisesti. Kun kohtaisin henkilöitä jotka tästä puhuvat niin pyysin esimerkkiä joka kuvaisi parhaiten menetettyä sananvapautta konkreettisesti. Konkreettisesti tarkoitan sitä, että teosta on langetettu tuomio tai muu sanktio. Sosiaalista mediaa käsittelen kokonaan omassa kappaleessa. Olen saanut tähän mennessä vain kaksi konkreettista esimerkkiä. Toinen on Jussi Halla-Ahon tuomio ja toinen Ilja Janitskin tuomio. Jussi Halla-Ahon tuomio langetettiin uskonrauhan rikkomisesta ja kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Tuomio kilpistyi Halla-Ahon kahteen eri väitteeseen joka toinen koski Islamin uskontoa ja toinen totesi ryöstelyn ja loisimisen olevan Somalien luonteenpiirre ja jopa geneettinen ominaisuus. Islamin uskonnon Halla-Aho oli todennut olevan pedofiliauskonto. Löydät tiedot tuomiosta klikkaamalla tätä linkkiä

Ilja Janitskin osalta syytteitä oli paljon. Törkeä yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen, tekijänoikeusrikoksia, kiihottaminen kansanryhmää vastaan.Ilja Janitskin sai osasta syytteistä vankeustuomion mutta tätä kirjoittaessa syytteitä on nostettu lisää. Lisää tietoa tilanteesta tästä Helsingin Sanomien jutusta. 

Halla-Ahon ja Janitskin tapaukset ovat mielestäni selkeästi tuomittavia rikosoikeudessa. Ne molemmat rikkoivat perustuslain ja rikosoikeuden meille määrittelemiä oikeuksia vastaan selkeästi. 

Vain nämä kaksi esimerkkiä minulle on esitetty selkeinä todisteina sananvapauden menetyksestä Suomessa. Minä olin siitä melko hämmentynyt ja olen kysellyt lukuisissa keskusteluissa lisää konkreettisia esimerkkejä jotta ymmärtäisin koko keskustelua ja sen syntyperää. Hämmentynyt olin siksi koska nämä molemmat tapaukset täyttävät hyvin selkeästi rangaistavan teon määritelmän mutta silti ne nostetaan toistuvasti perusteluksi. 

Saavatko kaikki rangaistuksen? 

Eli onko laki sama kaikille? Meillä on varmasti tuhansia kirjoituksia joissa varsinkin Halla-Ahon saaman tuomion merkit täyttyvät. Mutta kaikki eivät myöskään jää kiinni ajetusta ylinopeudesta eli aina osa pääsee kuin koira veräjästä. Lisäksi tulee tietysti huomioida kirjoittavan tai lausuvan henkilön asema ja vaikutus yhteiskuntaan. On selvä, että kansanedustajan lausunnot ovat merkitykseltään painavampia kuin esimerkiksi tämän kirjoituksen päätelmät. 

Palataan siihen onko laki sama kaikille? En löytänyt esimerkkejä joissa joku olisi jätetty tuomitsematta vastaavissa tapauksissa, jos ne ovat esille nousseet. Näin voimme päätellä, että laki on, ainakin tämän hetken tiedon perusteella, kaikille sama mutta kaikki eivät jää kiinni tekemästään rikoksesta. 

Sosiaalisen median osuus sananvapaudessa. 

Sosiaalinen media on suhteellisen uusi tulokas yhteiskunnallisen keskustelun alustana. Sosiaalisen median käytön yleistyessä keskustelu oli erittäin vapaata ja sääntöjen toteuttamista ei juuri seurattu yritysten toimesta. Se on tavallaan ymmärrettävää koska se oli yksi tekijä miksi sosiaalisen median käyttö yleistyi. Sosiaalinen media on keino tavoittaa paljon ihmisiä vähällä vaivalla ja käyttäen vahvoja, jopa valheellisia väittämiä. Vasta valtioiden ja EUn painostuksen jälkeen yhtiöt ovat panostaneet sisällön tarkistamiseen. 

Sosiaalisen median, erityisesti Facebookin, yksilöille antamien rajoitteiden johdosta myös näitä käytetään Perussuomalaisten ja äärioikeiston parissa todisteena sananvapauden menettämisestä. Kyseessä on kuitenkin yritys joka toimii luonnollisesti lakien puitteissa mutta on myös vapaa itse määrittelemään normeja joita käyttäjät sitoutuvat noudattamaan. Olen varma siitä, että Facebook on rajoittanut useitakin tapauksia väärin perustein mutta tässä yhteydessä ei silti voida viitata sananvapauden menettämiseen vaan kyseessä on yhtiön tekemä virhearvio tai ohjeistus joka saattaa olla myös epäoikeudenmukainen. 

Sosiaalisen median kanssa tulee siis ottaa huomioon ohjeet joihin on sitoutunut palvelun käyttöönoton yhteydessä. Yhtiöiden kanssa pystyy myös kommunikoimaan eri rajoitusten asettamisesta ja niiden aiheen oikeudellisuudesta. 

Keskustelua käydään aina syystä 

Minun suurin vaikutin yhteiskunnalliseen keskusteluun on yhdistäminen. Olen eniten huolissani siitä, että tällä hetkellä kansoja jaetaan luomalla hyvin eriyttävä keskustelu joka ei perustu faktoihin vaan räikeisiin väittämiin. Nämä väittämät ovat niin ylilyöviä, että niiden avulla voidaan loppujen lopuksi kyseenalaista ihmisarvo ja kansan yhtenäisyys. 

Ylhäällä esittämien huomioiden pohjalta aloin miettimään sananvapauden menettämiseen liittyvän keskustelun tarkoitusperää ja tavoitetta. Mietiskelyni johtopäätös on erittäin huolestuttava. Kyseenalaistamalla sananvapaus pyritään siihen, että julkinen keskustelu saadaan vietyä tasolle joka mahdollistaa suorat loukkaukset ja ryhmien yleistämisen. Tämä on vahva keino vahvistaa riitojen ja erimielisyyksien levittämistä ja vahvistamista maiden sisäisesti ja kansojen kesken. 

Kuten totesin olen lukuisia kertoja keskusteluissa pyytänyt, suorastaan rukoillut, perusteita ja esimerkkejä. Ja kuten totesin olen konkreettisia esimerkkejä saanut vain kaksi ja molemmat ovat selkeästi tuomittavia. Olen päätellyt, että suurin osa keskustelee aiheesta ohjatusti ja opitusti, eivätkä itse asiassa ole tutkineet millään tavalla väittämiä. Tämä päätelmä on tullut siitä, että suuri osa keskusteluista on “kiertänyt kehää” tai sitten ne ovat loppuneet sanomaan “näin se nyt vain on ja piste”.  Uskon silti, että monet näistä henkilöistä ovat miettineet edes hetken kun olen ohjannut heidät faktojen ja lakien kautta keskustelussa eteenpäin. Suurin osa näistä väitteiden esittäjistä on siis niin sanottuja “hyödyllisiä idiootteja” jotka todellisuudessa toteuttavat syötettyä agendaa. En heitä siitä syytä vaan mietin miten pystyn yhä paremmin ja yksinkertaisemmin esittämään herättäviä asioita joiden pohjalta saisimme aikaan todellisen keskustelun. 

Mutta tänään Hakaniemen torilla sain ensimmäisen kerran keskustelussa kaivettua suuren työn jälkeen muunkin esimerkin. Esimerkin siitä miten erään henkilön mielestä sananvapautta rajoittava keskustelu ilmenee. Olin pitkässä ja jonkun mielestä provosoivassa keskustelussa erään ryhmän kanssa ja pyysin esimerkkejä. Tämän ryhmän eräs miesoletettu sanoi, että on tutkimuksella todistettu tiettyjen maanosien ihmisten olevan älykkyysosamäärältään vähäisempi kuin esimerkiksi länsimaalaisten. Hän kertoi ettei voi keskustella tästä faktasta suoraan. Tämän kaltainen tutkimus todellakin on mutta se ei missään tapauksessa ole kiistaton. Minä sanoin, että aivan varmasti voit keskustella tutkimuksesta jos vain et loukkaa ketään ja käyt keskustelua tuloksista. Tähän mies vastasi ettei varmasti voi sanoa totuutta suoraan. Minä kysyin, että mikä mikä tuollainen totuus sitten sanasta sanaan olisi? Tähän mies vastasi, että “neekerit ovat saatanan tyhmiä ja jos heitä tänne tulee niin meistä tulee yhtä tyhmiä”. Yritin siihen sanoa, että juuri tuossa se ongelma on. Me emme voi keskustelussa yleistää kansojen tai ryhmien ominaisuuksia, se juuri on kiihottamista kansanryhmää vastaan ja täyttää rikoksen merkistön, eikä mitään näistä väitteistä ole voitu kiistatta osoittaa. 

Keskustelu jatkuu 

Vaikka tämä välillä haastavalta tuntuu niin keskustelua tulee jatkaa. Nostin tässä kaksi ryhmää esimerkiksi eli Perussuomalaiset ja äärioikeisto. Olen pahoillani, että joudun rajaamaan keskustelun suurelta osalta näihin ryhmiin. Aivan varmasti jokaisesta ryhmästä, puolueesta ja kaupungista löytyy henkilöitä jotka jakavat useita näiden ryhmien ajatuksia kuulumatta niihin. Mutta samaan aikaan totean, että tämä on se kokemuspohja joka minulla aiheesta on. 

Pidän tärkeänä sitä, että käymme yhdessä keskustelua. Kuuntele, ajattele ja keskustele. Tämä koskee kaikkia. Vaikka kuinka tuntuisi pahalta niin kuuntele ja pyri pitämään keskustelu järkevänä ja sellaisena, että se pohjautuu tietoon. Minä olen oppinut jokaisesta keskustelusta vaikka en varsinaisesti olisi tietoa siitä saanut. Olen oppinut ymmärtämään ihmisten vaikuttimia ja pahaa oloa ja pelkoa joka usein on tämän kaltaisten väittämien taustalla. Ja juuri tähän meidän tulee vastata politiikalla. Politiikan tulee yhdistää mutta olla oikeudenmukaisuudessa ehdoton. Jos minä en onnistu vakuuttamaan henkilöä sinänsä selkeästä asiasta niin en tuomitse tätä henkilöä vaan mietin miten voin olla vielä parempi ja mitä en ymmärrä. Kaikki mitä minä teen tähtää yhtenäisyyteen tavoitteissa ja näkemyksissä poistamatta eri keinoista keskustelua, sekä eri näkemyksiä. 

EDIT 4.8.2019 23:05. Halla-Aho ei ollut puoluejohtaja saadessaan tuomion. Korjattu puoluejohtaja kansanedustajaksi.