Olen äänesi arvoinen valtuutettu

Politiikka termi juontaa antiikin Kreikan kielisestä sanasta politikos, joka vapaasti käännettynä tarkoittaa kansalaisia koskevaa. Minulle politiikka on juuri sitä. Valinta kaupunginvaltuustoon on minulle ennen kaikkea valtava vastuu hoitaa yhteisiä asioita parhaalla mahdollisella tavalla. Seuraan huolestuneena yleistä keskustelua joka perustuu konflikteihin, vastakkainasetteluun. Mielestäni vastakkainasettelu pitää saada loppumaan ja korvata se avoimuudella sekä keskustelulla. Mielestäni valtuutettujen tulee olla enemmänkin ihmisten yhdistäjiä kuin tietyn ryhmän etujen tai näkemyksien ajajia. On parempi olla oikeassa kokouksen lopussa kuin sen alkaessa. 

Ei tuhlata voimia konfliktien hakemiseen.

Kun seuraa vaalien aikaista keskustelua niin valitettavasti suurimman näkyvyyden saa konfliktit eli selkeä vastakkainasettelu. Meidän on aina helpoin keskittyä olemaan jotain asiaa vastaan ja hakeutua seuraan jossa tuntee hyväksyntää. Samaan aikaan on useissa eri keskusteluissa nostettu esiin politiikan olevan rikki tai se, että me emme koe voivamme vaikuttaa asioihin. Miksi sitten koemme olevamme vailla vaikutusmahdollisuuksia ja miksi äänestysprosentti on alhainen?

Me olemme luoneet itsellemme vahvan sisäisen kilpailun. Me ikäänkuin tappelemme oman veljen tai siskon kanssa ja tuhlaamme siihen valtavasti energiaa. Puolueet puhuvat yleisesti vaalivoitosta, jytkystä tai vastaavasta. Se tarkoittaa samalla sitä, että joku häviää. Ei siinä mitään, usein joku voittaa ja joku häviää mutta tässä tapauksessa häviäjä on perheemme jäsen, Suomalainen. Toteuttamalla sisäistä kilpailua menetämme kilpailukykyämme ulkoisesti ja se hidastaa talouskehitystämme.  Politiikka on meidän yhteinen asia, ei kilpailu jota käymme keskenämme. Minulle valinta kaupunginvaltuustoon ei merkitse voittoa vaan saatua vastuuta. Vastuuta joka velvoittaa suorittamaan tehtävää vastuullisesti sekä ajatellen kuntaa kokonaisuutena. Miksi emme käyttäisi konfliktien vatvomiseen menevää energiaa tekemällä yhteistyötä ja pyrkimällä yhteisesti sovittuihin tavoitteisiin? 

Politiikka tarvitsee avoimuutta sekä osallistumista 

Olen aikaisemmassa kirjoituksessa todennut, että ymmärrän äänestyksessä nukkuvia. Äänestämättä jättäminen on yksi tapa ilmaista mieltään konflikti politiikkaa vastaan. Lisäksi se ilmaisee vahvasti yksilön tuntemusta siitä, ettei hänen äänellä ole mitään merkitystä. Matala äänestysaktiivisuus on luonnollisesti ikävä ilmiö ja toivottavasti onnistumme yhdessä politiikan uudistamaan. Konflikti politiikka on osaltaan luonut populismille tilaa ja tilausta.

Internet on muuttanut tapaa käsitellä maailmaa sekä meitä ympäröiviä asioita. Samalla Internet ja sosiaalinen media tarjoaa nopean pääsyn tietoon sekä keskusteluihin. Moni kuntalainen voisi osallistua tuomalla tärkeitä tietoja päättäjille sekä kommentoimalla päätöksiä. Toisten tukeminen on erittäin tärkeää. Positiivinen kommentti tuottaa aina iloa sekä auttaa päättäjiä työssään.
Minä haluan tuoda oman työni valtuustossa näkyväksi ja helpoksi osallistua. Haluan, että olen helposti tavoitettavissa ja haluan tuoda politiikan taas meidän yhteiseksi asiaksi. 

Lisäys edellisiin vaalilupauksiin 

Haluan taistella konflikti politiikkaa ja populismia vastaan. Haluan uudistaa politiikkaa avoimeksi ja tuoda kuntalaiset aktiivisiksi toimijoiksi. Sen takia lupaan alla olevat asiat kaikille, riippumatta  siitä äänestitkö minua.

 
– Tavoitat minut sosiaalisen median kautta. Vastaan viimeistään 6 tunnin kuluessa.
– Tavoitat minut sähköpostilla. Vastaan viimeistään kolmen työpäivän kuluessa.
– Blogaan jokaisesta valtuuston kokouksesta ja tuon päätöksien taustoja sekä vaikutuksia esiin.

Aloitetaan yhdessä uuden ajan politiikka, politiikka joka on taas kansalaisia koskevaa! 

]]>