Veropopulismi on kevään ensi kukka


Politiikkaa tehdään hyvin paljon mielikuvilla ja maalaamalla niiden kautta uhkakuvia. Näiden vaalien yhdeksi suureksi aiheeksi on noussut verotus ja siihen liittyvät mielikuvat. Kysymys on itse asiassa vanhasta kunnon vasemmisto – oikeisto asettelusta. Mitään järkeä tässä keskustelussa ei tässä muodossa ole, mutta silti suuri joukko tekee äänestyspäätöksiä keskustelun ja varsinkin uhkakuvien perusteella. Kun arvuuteltiin tuleeko näistä hoivavaalit, sotevaalit niin ei tullut kumpaakaan. Tuli oikeisto – vasemmisto vaalit ja sitä kautta verovaalit.

Kissa ja hiiri

Niin sanottu oikeisto ja vasemmisto on tällä hetkellä kuin kissa ja hiiri. Oikeisto kertoo rajua veropopulismia jossa vasemmisto verottaa kaikki hengiltä. Sipilä kutsui Antti Rinnettä haastattelussa “himoverottajaksi”. Jos totta puhutaan niin hyvin harva ymmärtää verotuksen kokonaisuuden ja mitä se tarkoittaa meidän taloudelle tai yksilön tuloille. Verotus on laaja kokonaisuus joka toimii tai on toimimatta vain kokonaisuutena. Pienet kosmeettiset vaalilupaukset veronkevennyksistä ei siis vaikuta talouden kasvuun millään tavalla. Ne on suuresti suunnattu tietylle ryhmälle äänten toivossa.

SDP on tässä ollut eniten tulilinjalla paljon siitä syystä, että Antti Rinne on kovaa kyytiä menossa kohti pääministerin salkkua. SDP ja Antti Rinne on taas koittanut puolustautua “himoverotusta” vastaan puhumalla tiiviistä veropohjasta ja kokonaisuudesta. Keinona se on oikea mutta jää hyvin usein jalkoihin koska veropopulismin tarkoitus on puhua otsikkotasolla ja luoda mielikuvia.

Kaikki verottaa, myös Kokoomus

Keskustelu on siitä mielenvikainen koska Kokoomus pyrkii luomaan mielikuvaa, että he eivät verota oikeastaan ollenkaaan ja jos verottavat niin tupakkaa ja muita haitallisia aineita. Tässä on hyvä pitää mielessä, että jokaisen puolueen keino saada tuloja on verotus. Yksikään puolue ei maksa itse mitään vaikka välillä muulta asia tuntuu.

Mikä verotuksessa on sitten tärkeää? Kuten jo totesin pienet kosmeettiset kohdennukset puhuttelee ainoastaan pientä ryhmää. Verotuksen tärkein asia on tiiviys ja oikeudenmukaisuus. Tiiviydellä tarkoitetaan sitä, että vero kannetaan kaikilta tasapuolisesti jolloin taakka ei nouse kenellekään liian suureksi. Oikeudenmukaiseksi verotuksen tekee siitä saatava vastike. Eli se, että vero todellakin tuottaa meille turvallisen ja toimivan yhteiskunnan sekä tukee meitä silloin kun apua tarvitsee. Jos nämä kaksi asiaa ovat tasapainossa niin verotus toimii. Kun populismin avulla pyritään puhuttelemaan pientä joukkoa se tuhoaa verotuksen tasapainon.

Verot vai leikkaukset

Kokoomus ja Keskusta lyö keskustelun sököpöytään käsitteen jossa SDP ja vasemmisto ylipäänsä nostaa heti kaikki verot tappiin. Itse he markkinoivat veronkevennyksiä joka luonnollisesti puhuttelee monia kuuntelijoita mutta vain tunnetasolla. Varsinaista tietoa vaikutuksista on hyvin vähän tässä vaalikiiman kostuttamassa pöydässä. Se on huolestuttavaa koska nimenomaan verotuksen osalta keskustelua pitäisi aina käydä tiedon ja vaikutusten pohjalta.

Niin, vasemmisto verottaa. Se on totta. Vasemmiston keino hankkia rahaa valtiolle todellakin on rehellisesti ja aidosti verottaminen. Ei siitä kannata kenellekään valehdella koska verotulot on se jolla valtio ja kunnat rakentavat hyvinvointia. Se koskee kaikkia. Tiiviillä ja oikeudenmukaisella veropohjalla rakennetaan vahvaa valtiota joka tarjoaa meille niitä palveluita, sekä ympäristön johon me olemme tottuneet. Veroilla myös koulutetaan meidän lapset jotka taas rakentavat tulevaisuuden, meille kaikille.

Totuus on se, että niin sanotun oikeiston keino pitää yllä valtiota on leikkaukset. Oikeisto leikkaa palveluista ja vähentää näin kuluja mutta myös palveluita. Jos ette usko niin tutkikaa niin sanottujen porvarihallitusten päätöksiä. Kun palveluista leikataan niin se on vain keino rapauttaa palvelut ja sitä kautta saada ne yksityistettyä eli siis siirtää yritykset tuottamaan alunperin yhteiskunnalle suunnatun palvelun. Ja se, hyvät herrat ja rouvat, on valtava tulonsiirto yhteiskunnalta yrityksille. Tulonsiirto ei johdu palveluntuottamisesta, se on erittäin hyvää toimintaa. Me tarvitsemme ja olemme riippuvaisia yrityksistä joten on kannatettavaa käyttää yrityksiä yhteiskunnan palveluiden tuottajana. Se tulonsiirto syntyy siitä, että valtion ja kuntien omaisuutta pyritään siirtämään yritysten omistukseen, tavalla tai toisella. Tästä on lukemattomia esimerkkejä. Sote, rautatiet, tieverkosto ja paljon muuta. Kun leikkauksilla rapautetaan palvelut niin kansa hyväksyy tulonsiirron, sitä pidetään jopa hyvänä. Tämän takia oikeiston politiikka perustuu aina kepillä hakkaamiseen, eikä yhtenäistämiseen. Veropopulismi on vain keino saada hyväksyntä toiminnalle. Oikeistolle liiketoimintaa ei ole Suomessa vaan Suomi on liiketoimintaa. Toki on poikkeuksia, puolueet ovat tuhansien ihmisten ryppäitä joissa on ja usein myös sallitaan hyvin erilaiset mielipiteet.Tunnen monia Kokoomuslaisia ja Keskustalaisia jotka ovat fiksuja, ihania sekä yhteiskunnasta välittäviä ihmisiä. Vaikka kirjoituksissa joudun välillä kärjistämään niin en halua hyökätä ketään vastaan vaan yhdistää, sekä herättää ajatuksia.

Millaisen valtion me haluamme?

Tämän asian ajattelua helpottaa kun palastelet asian pienemmiksi osiksi. Meidän tulot on pääasiassa veroja ja se vaatii vahvan talouden, sekä edellytykset yrityksille toimia koska yritykset rakentavat hyvinvoinnin ja valtio ainoastaan edellytykset. Meidän menot taas koostuvat siitä yhteiskunnan kuvasta jota me rakennamme. Mitä palveluita Suomen kansalaiselle kuuluu valtion puolesta?

Oikeisto ja vasemmisto klassisesti jakaa tässä eri näkemyksen. Oikeisto haluaa matalat verot ja sen, että kansalaiset maksaa palveluista itse yrityksille jotka niitä tuottavat. Vasemmisto taas ajaa vahvaa valtiota jossa peruspalvelut tuottaa valtio ja ne rahoitetaan verotuksella eli yhteisesti.

Homma toimisi hyvin jos meillä olisi tästä sama näkemys kaikkien puolueiden osalta. Minä olen joskus kaipaillut, että perustuslaki olisi määritellyt valtion tuottamat palvelut tarkemmin jolloin tätä taistelua ei tässä populistisessa muodossa olisi.

Jokainen puolue haluaa työllisyyttä ja yritysten toiminnan edellytykset

Jokaisessa puolueessa on toki äärilaidassa olevia näkemyksiä. Joku haluaa tuotantolaitteet valtiolle, jolloin puhutaan enemmänkin kommunismista kuin mistään muusta. Joku taas haluaa verot miltei kokonaan pois jolloin kysymys on vain yksilön tai yhteisön tuloista. Loppujen lopuksi äärilaitojen näkemykset on siis hyvin ideologisia eikä niitä ole saavutettavissa. Niistä ei siis kannata vauhkoontua.

On silti mielenvikaista väittää, että jokin puolue ei halua, että ihmiset työllistyvät tai talouden voivan hyvin. Totta kai haluavat koska verotus on jokaisen puolueen ainoa keino saada rahaa.

Enemmän puhetta tuottavuudesta

Yrityksissä puhutaan paljon tuottavuudesta. On sama teetkö työtä 4 tuntia vai 16 tuntia. Loppujen lopuksi menestyksen tuo aina tuottavuus, ei käytetty aika tai vaiva. Minä kaipaan enemmän puhetta ja laskelmia siitä miten me nostamme tuottavuutta. Miten me tuemme yrityksiä tuottavuudessa ja miten valtio voi rakentaa parhaat edellytykset tuottavuudelle.

Meidän tulevaisuutta ei ratkaise verot vaan tuottavuus. Mistä tuottavuus sitten syntyy? Se syntyy monista asioista joita, itse asiassa, valtio on meidän käyttöön tuottanut. Koulutus, terveydenhoito, tukeminen vaikeina aikoina ja moni muu on sitä mikä vapauttaa yksilöt tekemään innovoimaan, kehittämään ja sitä kautta syntyy tuottavuus. Meidän tuottavuus ei synny kotimarkkinoilla vaan viennillä ja korkean jalostusasteen tuotteilla. Meidän tuottavuuden ratkaisu ei ole kotimarkkina vaan vienti.

En tiedä oletteko huomanneet, että Kokoomus ei puhu tuottavuudesta vaan puhuttelee ryhmiä lupaamalla lisää rahaa jo syntyneestä tuotosta. Matalat verot on totta kai upea asia ja jokaisen työtehtävän ja yrittämisen tulee olla kannustavaa myös tulojen osalta. Sitäkin kannattaa kaikki puolueet. Eli tarvitaan kannustimia ja yrityksien riskinottoa tulee tukea. Me tarvitsemme menestyneistä ja vauraita ihmisiä Suomeen. Ei tässä taistella rikkautta vastaan vaan köyhyyttä vastaan.

Mitä sitten pitäisi tehdä?

Jotta suuret uudistukset onnistuu niin meidän tulisi taas luoda yhteinen kuva meidän yhteisestä yhteiskunnasta. Mitä kuuluu valtion järjestää ja mitä kuuluu kansalaisten velvollisuuksiin. Tämä asia ei voi olla hallituskautinen vaan sen tulee olla se ohjenuora jolla virkamiehet ja poliitikot tekee työtä vuosikymmeniä.

Meidän tulee uudistaa nopeasti sotu. Eli miten yhteiskunnan tukea voi käyttää joustavasti jatkuvaan työskentelyyn ja opiskeluun. Aina tilanteen edellyttämällä tavalla. Sotu-uudistus on keskeinen kun puhutaan turvallisuudesta perustaa perhe ja hankkia lapsia. Sotu-uudistus on myös keskeinen osa luottamuksen rakentamisessa. Sotu-uudistus luo pohjan luottamukselle, sekä turvallisuuden tunteelle. Nämä kaikki yhdessä ovat edellytys tuottavuudelle joka luo verotulot ja hyvinvointia kaikille Suomeen.