Suomi on johdoltaan köyhä ja arvoiltaan tyhjä.

Hallituksen väkisin runnoma ja teennäisesti puolustama aktiivimalli on ollut keskusteluissa tiiviisti. Aktiivimalli on epäonnistunut malli tukea työllistymistä enkä siihen keskity tässä kirjoituksessa. Kaikki voi lukea eri yksityiskohtia joita nousee joka päivä uutisointiin. Niitä kaikkia värittää se, ettei hallitus itsekään tiedä mitä tuli tehtyä. Se mistä haluan puhua on Suomessa valloillaan oleva arvotyhjiö joka on leimahtanut valloilleen tämän hallituskauden aikana.

Periaatteessa kaikki perustuu loppujen lopuksi arvoihin. Minkä takia teemme päätöksen ja millaisen päätöksen. Me, yhteiskuntana, voimme päättää millaisen elinpiirin haluamme yhteisöllisesti luoda. Kuinka paljon panostamme vanhuksiin, lapsiin, koulutukseen, työllisyyteen ja moneen muuhun yksittäiseen asiaan. On selkeä ja tiedostettu tosiasia, että yhteiskunnassa kaikki eivät ole tuottavia osia vaan ovat kuluja. Meillä kaikilla on elämäntilanteita joissa tarvitsemme tukea. Sairaus ja työttömyys ovat usein odottamattomia tilanteita mutta olemme yhteiskunnalle kulu myös nuoruuden sekä opiskelun ajan. Ihmisen elämänkaari on täynnä sattumia ja toisaalta suunniteltuja asioita.

Kuitenkin me, Suomalaiset, olemme myös niitä jotka ovat tuottavia. Me luomme veroeurot ja hyvinvoinnin. Työelämä on muutoksessa ja robotiikka, automaatio ja digitalisaatio tulee vaikuttamaan yhä enemmän niihin tehtäviin joita teemme. Se on sitä ihan normaalia kehitystä joka on ollut jo valloillaan sähkövalon keksimisestä asti. Ei siinä ole mitään ihmeellistä tai uutta. Jos luette vanhoja lehtiä niin kehityksestä on puhuttu samalla tavalla jo vuosikymmeniä. Eli ei tässä tilanteessa ole mitään uutta tai ihmeellistä. Joidenkin kymmenien vuosien päästä on normaalia tulostaa ruokansa ja tilata tarpeeseen sopiva auto oven eteen.

Kun  kehitys kuitenkin kehittyy niin meidän on tärkeä miettiä mitä haluamme. Miten haluamme elää ja mitä asioita arvostamme. Mitä on ihmisyys ja mitä on hyvinvointi. Millainen on yhteiskunta jossa haluat elää. Olen usein sanonut ettei elämässä ole uusintoja. Jokainen meistä jättää myös jälkensä joka usein elää sukupolvia meidän jälkeen. Kaikki emme ole kirjailijoita tai ajattelijoita mutta jokainen meistä vaikuttaa toisiin ihmisiin. Toisiin ihmisiin vaikuttaminen on suurin perintö jonka voi tänne jättää. Historiasta tunnemme paljon ihmisiä jotka ovat aloittaneet täysin uuden ajattelumallin tai herättäneet ihmiset laajasti ajattelemaan elämäänsä. Meistä saattaa tuntua käsittämättömältä miten esi-isämme ovat ajatelleet ja millainen yhteiskuntajärjestys on vallinnut. Silti maailma on tänä päivänäkin epätasa-arvoinen ja julma. Alueelliset erot on vain suuremmat. Kaikki jotka ovat matkustelleet tietävät, että me ihmiset olemme hyvin samanlaisia. Meillä on samat perustarpeet ja usein melko samanlainen tahto siitä mitä elämältä haluamme. Suuret erot syntyvät opitun kulttuurin sekä tapojen kautta. Ilman vallan ja rahan vaikutusta meidän perustarpeet on yllättävän pienet. Me ihmiset tarvitsemme toisiamme.  Me olemme laumaeläimiä ja olemme yllättävänkin riippuvaisia toisten hyväksynnästä sekä läheisyydestä.

Yhteiskunta muodostuu arvoista ja kirjoittamattomista tavoista toimia joiden mukaan toimimme ja joista olemme ylpeitä. Suomalainen sisu ja monet muut asiat värittävät meidän Suomalaisten ajattelua itsestämme. Meillä Suomalaisilla on yksi luonteenpiirre jota haluaisin muuttaa. Me luotamme liikaa johtajiin sekä siihen, että johtajat ajattelevat meitä. Että me jaamme samat arvot.  Emme valita tai halua nostaa itsestämme meteliä. Tämä on asia joka toivottavasti ja todennäköisesti tulee muuttumaan. Elämme nimittäin rahan ja vallan aikaa. Maailman rahat ja valta keskittyy yhä enemmän ja yhä nopeammin myös Suomessa. Itse en näe rikkaita ihmisiä pahoina vaan mielestäni rikkaus on tavoiteltava asia. Rikkaus on hyvä mutta köyhyys on paha. Mutta kun raha ja valta keskittyy yhä enemmän demokraattisen päätännän ulkopuolelle yhä merkittävämmäksi tekijäksi nousee yksilön motiivit. Kun yksi yksittäinen yksilö pystyy päättämään suurista investoinneista tai esimerkiksi tuesta poliittisen tehtävän ehdokkaalle on merkittävä asia se mitä yksilö haluaa. Lisää valtaa ja rahaa vai ansaita sekä tuottaa hyötyä myös yhteiskunnalle. Meillä on paljon hyviä esimerkkejä siitä ettei vallan keskittyminen ole tuottanut onnellisuutta vaan yleensä julmuutta sekä rikoksia ihmisyyttä vastaan.

Maailma ei ole reilu paikka eikä elämä kohtele meitä tasa-arvoisesti. Elämässä on paljon asioita joihin emme voi vaikuttaa mutta enemmän niitä joihin voimme vaikuttaa. Olemme sen ehkä unohtaneet tai olisiko meidät opetettu matkustamaan yhteiskunnan kaarnaveneellä laineiden liplatellessa. Nimittäin me voimme päättää miten elämme ja millainen meidän yhteiskunta on, jos vain toimimme yhdessä. Kyllä kyllä, ihminen on sotaisa ja riitaisa elämänmuoto mutta muistetaan, että suurin osa sodista sekä väkivaltaisuuksista johtuu epätasa-arvosta. Onnellinen ja tarpeensa tyydyttänyt ihminen hyvin harvoin on sotaisa tai riitaisa. Meidän arvot ja yhteiskunnallinen keskustelu lähtevät melko paljon poliittisen johdon puheista ja vielä enemmän teoista. Teot vasta luovat sivistystä, poistavat nälän, tukevat sairasta ja luovat kestävän yhteiskunnan. Meidän tämän hetken hallitus on kuristanut meidän yhteisöllisyyttä ja tuhonnut niitä arvoja joihin olemme luottaneet. Me emme olekaan fiksuja, uudistavia ja työteliäitä. Julkisen keskustelun mukaan olemme pulleita lampaita.

Johtajana oleminen ja arvostus tulee ansaita. Usein johtajana oleminen on yksinäistä ja kiittämätöntä työtä, teet sitä missä tahansa. Meidän poliittisen johdon viesti tällä hetkellä on se, että hallitus on saavuttanut sitä sun tätä ja tällä tavalla. Me, Suomalaiset, ja yritykset ovat lähinnä lampaita. Hallitukselle sellaiset terveiset, että te ette ole ansainnut luottamusta. Te olette asettaneet luottamuksen päällystakin lätäkön päälle ja kävelleet sen yli. Te olette rikkoneet niitä kirjoittamattomia arvoja joihin meidän Suomalaisten elämä on perustunut. Meidän tulee nyt nostaa pää pystyyn ja ymmärtää se, että kaikki mitä meidän yhteiskunnassa tapahtuu muodostuu meistä. Jokainen lapsi, jokainen nainen, jokainen mies ja ihan jokainen vaikuttaa. Kukaan ei merkityksetön tai turha. Jokainen elävä vaikuttaa täällä vain oman aikansa mutta tekojen vaikutukset voi vaikuttaa sukupolvia. Kuka teistä kasvattaisi lapsensa sillä tavalla kun hallitus meille tällä hetkellä viestii? Toiminnasta puuttuu johdonmukaisuus, selkeys, avoimuus ja lähes kaikki joka tekisi siitä ymmärrettävän. Sipilän puheet ovat olleet tulta ja tappuraa sekä maailmanlopun maalailua. Me kaikki tiedämme, että kun ihminen saa vastuuta ja ihmiseen luotetaan hän tekee parhaansa. Kun ihminen saa vastuuta ja lisää tietoa hän kehittyy. Onko meidän yhteiskunnan päätökset sellaisia jotka kehittävät meitä ja luovat uutta? 

Rakkaat ystävät. On meistä kiinni mitä arvoja kunnioitamme ja vaadimme johdolta sekä läheisiltä. Me, jokainen, voimme muuttaa uskomattoman paljon. Me voimme muuttaa maailmaa ystävällisyydellä, välittämisellä, hymyllä ja miljoonilla muilla asioilla. Toisaalta me voimme muuttaa sitä ilkeydellä, julmuudelle sekä välinpitämättömyydellä. Joskus joku on sanonut, että ihmisessä taistelee kaksi puolta. Valo ja pimeys. En usko siihen vaan uskon, että meidän jokaisen tekojen ja arvojen kautta me voimme rakentaa maailman jossa haluamme elää.  

]]>