Sipilä ulos ja demokratia sisään

Meillä on ollut mielenkiintoinen ja vaiherikas poliittinen kausi Sipilän hallituksen aikana. Joku voisi sanoa, että meillä ollut huono tai epäonnistunut hallitus. Minä sanoisin, että voimme ottaa opiksemme tai sitten hukata aikaa väittelyyn, sekä syyttelyyn. Nimittäin demokratia toimii vain jos kuuntelemme toisiamme ja pyrimme ymmärtämään kaikkien näkemyksiä sekä tarpeita. Äänimäärät toki ratkaisevat hallituksen ja eduskunnan kokoonpanon, mutta varsinainen lopputulos määritetään vasta siitä millä tavalla demokratiaa toteutetaan.

Suomen kansa on rehellistä, työteliästä ja suoraa. Me emme kovin hyvin osaa käsitellä niitä henkilöitä jotka puhuvat muunneltua totuutta tai ajavat vain omia etujaan. Me haluamme uskoa, että jokaista ihmistä ohjaa se kollektiivinen arvomaailma jonka yhdessä voimakkaasti jaamme. Se on yhteisten asioiden hoidossa valtava voimavara, sekä mahdollisuus kehittää yhteiskuntaa. Mutta se on myös valtava vastuu. Suomalainen ei kovin aktiivisesti seuraa politiikkaa vaan keskittyy enemmänkin oman elämän pyörteisiin. Emme ehkä aina ymmärrä miten onnekkaita olemme olleet, meidän maata on johdettu yhteisellä näkemyksellä ja huolehtien koko kansasta. Kun kansalaiset ovat tyytyväisiä on myös tuottavuus korkea ja lieveilmiöt pysyvät pieninä.

En tunne Juha Sipilää mutta uskon, että hän on upea, rehellinen ihminen ja haluaa jättää jälkensä Suomalaiseen yhteiskuntaan. Valitettavasti Sipilän hallitus on ajanut Suomen tilanteeseen joka voi vahingoittaa yhteiskuntaamme vakavasti. Puhumalla Sipilän hallituksesta tarkoitan todellakin koko hallitusta, en vain Keskustaa puolueena. Kokoomuksen suurin synti on ollut pysyä passiivisena, kun Sipilä on yrittänyt ajaa uudistuksia. Poliittisen vallan kannalta Kokoomus on pelannut peliä fiksusti, Suomen kannalta Kokoomus on pelannut peliä täysin väärällä tavalla. Tämän hetken hallitus kun on kahden puolueen hallitus. Sipilä on tottunut johtamaan yrityksiä. Yrityksissä voidaan tehdä nopeita päätöksiä ja niiden perusteella nopeita muutoksia. Demokraattisen Suomen johtaminen on mitä luultavimmin yllättänyt Sipilän ja pahasti. Pahin pettäjä on ollut hallituskumppani Kokoomus. Missä Sipilä sitten meni harhaan? Ensimmäinen virhearvio oli rakentaa liian pieni hallituspohja. Ymmärrän sen tarkoituksen ja tavoitteen. Kapealla pohjalla on helpompi johtaa ja saada päätöksiä läpi. Toinen virhearvio oli maakuntien ja Soten valinnanvapauden vahva liitto. Nimittäin siinä on kysymys perusteiltaan siitä mitä kumpikaan osapuoli ei olisi toiselle halunnut. Kolmas virhe oli uskoa siihen, että kaikki ajavat Suomen yhteistä hyvää.

Mitä nämä virheet sitten aiheuttivat ja mitä ne tulevat aiheuttamaan? Otetaan ensin käsittelyyn hallituspohja. Sipilän hallitus on demokratian kannalta rampa. Sipilän hallitus ei edusta Suomen kansaa vaan hallitus on muuttunut enemmän etujärjestöksi, jolla aikanaan oli yhteinen agenda mutta nyt jäljellä on pinnan alla lymyävät ristiriidat. Sipilän hallitus ja tapa johtaa on vahingoittanut kansalaisten käsitystä demokratiasta joka voi johtaa suuriin muutoksiin äänestyskäyttäytymisessä. Protestiäänien määrä voi nousta ja yleinen äänestysaktiivisuus voi laskea yhä edelleen. Toisaalta, ainakin toivon, että ihmiset ovat oppineet äänestyksen olevan hyödyllinen ja toimiva tapa olla osa yhteiskuntaamme. Sipilä teki valtavan virheet arvioidessaan Kokoomusta. Hän varmasti tuntee poliittista historiaa sekä realiteetteja mutta uskoi, että hän saa asiat toimimaan ja kapea pohja nopeuttaa päätöksiä.

Toinen virhearvio oli maakuntien ja soten valinnanvapauden vahva liitto. Ei tarvitse kovin aktiivisesti seurata politiikkaa kun ymmärtää, että nämä kaksi agendaa toisiinsa kietoutuneena on määrittänyt hallituksen työskentelyn raamit. Kokoomus on ottanut koko leikistä ilon irti, ja tulee ottamaan vielä enemmän kun presidentinvaalit on ohi. Maakunnat on ollut Keskustan unelma jo pitkään. Maakuntien lisääntynyt valta lisäisi Keskustan valtaa. Ei tuo poliittinen agenda oli välttämättä paha, koska siinä toteutuu alueellisesti demokraattinen äänestys. Onnistuessaan maakunnat voisivat todella lisätä alueiden tasa-arvoisuutta sekä elinvoimaa. Tästä uudistuksesta totean vain sen, että sen sisäänajo ei tule olemaan helppo eikä halpa. Kokoomus taas on ajanut häikäilemättömästi soten valinnanvapautta yritysten eduksi. Nimittäin terveydenhuollon yksityistäminen tuottaa aivan käsittämättömästi rahaa yrityksille. Ei yritykset eikä voitto ole huono asia vaan erittäin kannatettava. Ongelma tässä on se, että valinnanvapaus mahdollistaa valtavan tulonsiirron yrityksille. Voimmeko olettaa, että monikansallinen yritys toimii Suomessa eettisesti ja nostamalla kansalaisten edut ensisijaiseksi?

Kolmas virhe oli uskoa, että kaikki haluavat ajaa yhteistä hyvää. Olen jo todennut, että Sipilä on tottunut johtamaan yrityksiä. Yrityksissä kaikki pyrkivät omissa tehtävissään samaan. Politiikassa näin välttämättä ei ole. Sipilä uskoi ja luotti hallituksen kykyyn viedä agendaa yhdessä eteenpäin sovitulla tavalla. Sipilä uskoi myös, että omalla analyyttisellä ajattelu tavallaan saa päätökset ajettua ennätysvauhtia läpi. Kiire johti siihen, että valmistelu oli kapeaa eikä siinä huomioitu oppositiota eikä perustuslakia. Jos koska, niin näinä aikoina voimme olla tyytyväisiä perustuslain olemassaoloon.

Sipilä on todennut, että tulos tai ulos. Tämäkin toteamus on suoraan yritysmaailmasta. Nimittäin hallitus ei niinkään tee tulosta vaan tuloksen tekevät kansalaiset jotka työskentelevät yrityksissä ja julkishallinnossa. Onko Sipilä sitten onnistunut eli tulos vai ulos? Sipilä itse toteaa, että mittaa onnistumistaan talouden nousulla. Lienee selvää, että sekin on suoraan yritysmaailmasta. Yritystä voidaan arvottaa vain talouden mukaan mutta meidän yhteiskuntaa vain sillä mittarilla ei voida mitata. Sipilän lempilapsi kiky olisi voinut olla toimiva jos siihen olisi lähtenyt kaikki mukaan. Loppujen lopuksi kiky kilpistyi julkishallinnon palkkaleikkuriksi vailla todellista tuottavuuden nousua. Jos talouden mittaria uskotaan niin Sipilä saisi yrityksessä jatkaa mutta tiukassa valvonnassa. Entäpä jos arvioidaan tilannetta yhteiskunnallisesti. Hallitus on onnistunut sekoittamaan koulutuksen, hallitus on onnistunut sekoittamaan terveydenhuollon, hallitus on onnistunut sekoittamaan yhteiskunnallisen tietotekniikan, hallitus on aiheuttanut luottamuspulan, hallitus on mitätöinyt perustuslakia, hallitus on onnistunut sekoittamaan keskustelun liikenteestä ja logistiikasta, hallitus on leikannut eniten vähäosaisilta. Uskon, että tästä kaikesta seuraa hyvää. Olemme oppineet paljon. Sipilällä oli tärkeä rooli Suomen politiikassa mutta Sipilän pitää lähteä. Sipilä ulos ja demokratia sisään.  

]]>