Populismi ja EU

Populismista on varmasti kaikki kuullut. Suomen kieleen populismi on tullut latinan kielisestä sanasta populus joka tarkoittaa kansaa. Siihen termi myös viittaa. Kansan tahdon mukaista politiikkaa joka on vastavoima päättäjien korruptiolle ja turmeltuneisuudelle. Populismi ei  sisällä varsinaisesti mitään ideologiaa tai ratkaisua. Sen luonne on ainoastaan vastustaa niin sanottua vanhaa valtaa tai ihan mitä vain asiaa mitä voi vastustaa. Populismin voima on siis yksinkertaisesti vastustus ilman ratkaisua. Populismiin on helppo yhtyä ja lähteä mukaan. On kaikista helpoin huutaa muutosta ja vääryyttä. Ilman ratkaisua, kuin lähteä ratkaisemaan ongelmia. Populismin ydin on salaliittoteoriat ja viha jonka kohteeksi voi joutua kuka vain ja mikä vain. Tällä hetkellä yksinkertaisesti tuhoisin populismin väite liittyy ilmastoon ja siihen, että ihmisen toiminta ei vaikuta siihen millään tavalla. Se on ehkä paras esimerkki siitä, että populismin tarkoitus ei ole rakentaa vaan ainoastaan toimia vallan vaihtamisen välineenä. Ongelma on se, että populistit ei yhtään tiedä mitä tekevät jos saavat kansan luottamuksen ja pääsevät päättäville paikoille.

Brexit – Mitä me oikein tehtiin?

Brexit on ehkä paras esimerkki miten populismi voi pahimmillaan toimia. Populistisen politiikan avulla saatiin EU jäsenyys ja sen tuomat hyödyt näyttämään kyseenalaiselta. Sen polttoainetta oli silkka populismi jossa kansalle uskoteltiin, että Englannin maksamat jäsenmaksut olivat riistoa kansalta. EU:sta maalattiin byrokraattinen koneisto joka käyttää aikansa mittaamalla banaaneja ja jonka tarkoitus on viedä jokaisen maan itsenäisyys. Siitä seurasi äänestys jonka tuloksen kaikki tietävät. Uskon, että asian tukijat ja alullepanijat pelästyivät tulosta, koska suunnitelmaa jatkolle ei yksinkertaisesti ollut. Politiikan yksi suurimmista haasteista on näyttää kansakunnille suunta ja merkitys. Sen takia puolueiden yksi tärkein anti on aina ideologia ja malli yhteiskunnasta jota halutaan toteuttaa.

Populismi on politiikan pikaruokaa

Populismilla on poliittisessa toiminnassa paikkansa. Kaikki poliitikot käyttävät silloin tällöin populistisia keinoja eri näkemysten havainnollistamisessa ja huomion herättämiseen. Nämä heitot on poliitikoille yleensä loppujen lopuksi ongelmia koska lehdistö tarttuu niihin ja kärjistää viestiä edelleen. Populismi muuttuu ongelmaksi siinä vaiheessa kun sitä tarjotaan yhteiskunnan suunnaksi kuten esimerkiksi Perussuomalaiset nyt Suomessa tekee. Viesti on lyhyt ja kiteyttää sen miten populismi kansassa toimii. Kerrotaan, että Suomi on Euroopan unionin nettomaksaja. Viesti on siis se, että jäsenyys maksaa meille ja se raha on joltakin pois. Viestiin lisätään tavoite, että Euroopan unionin pitäisi olla “löyhä” kaupallinen yhteenliittymä joka ei maksa mitään mutta joka tuottaa jotenkin ihmeellisesti kaikille hyötyjä.

Onko Euroopan unioni meille hyödyllinen?

Totta kai on. Maksaako Euroopan unionin jäsenyys meille jotain? Totta kai maksaa. On mieletöntä puhua siitä, että se ei maksaisi. On mieletöntä pitää lähtökohtana sitä, että jokaisen maan tulisi olla nettosaaja. Se olisi melko hankala yhtälö. Populistinen politiikka nostaa kepin nokkaan vain jäsenmaksut ja säännöt joita eu parlamentti laatii. Totta kai osa lainsäädännöstä ja säännöstöstä on sellaisia jotka olisi voinut jättää tekemättä tai ne olisi voinut tehdä eri tavalla. Ihan sama poliittinen realismi meillä on vastassa jokaisessa hallintoelimessä joka laatii lakeja. Ihmiset laativat lait ja ihmiset tekevät virheitä.

Mitä hyötyjä me sitten saamme Euroopan unionista? Katsotaan suurta kuvaa. Suomi on pieni maa jonka sijainti on suhteellisen syrjäinen. Meidän kansa on kekseliästä, hyvin koulutettua ja ahkeraa mutta meitä on lukumääräisesti kovin vähän. Ilman Euroopan unionien kaltaisia instansseja me emme pääsisi osallistumaan suuriin päätöksiin ja olemaan mukana kehityksessä. Euroopan unionin suurimmat hyödyt ovat monelle näkymättömiä. Nyt ja etenkin tulevaisuudessa menestyksen ratkaisee osaaminen ja kyky verkottua, sekä tehdä yhteistyötä. Suomen talous ei voi olla globaali veturi ja sen takia meidän tulee keskittyä omiin vahvuuksiin, eikä populismin tavoin haaveilla jostain mitä me emme ole tai joksi emme voi tulla.

Vuoropuhelua, malttia ja ymmärrystä

Demokratia näyttäytyy monelle pitkästyttävänä ja vaikeasti seurattavana. Poliitikot puhuu usein asioista joita on vaikea hahmottaa ja ymmärtää niiden vaikutusta omaan elinpiiriin. Poliitikot ovat julkisuuden henkilöitä joiden virheet ja henkilökohtaisen elämän käänteet ovat lehtien palstoilla. Osallistuminen poliittiseen keskusteluun ja oman vaikutuksen tuominen siihen on haastavaa ja pitkäjänteistä työtä. Sitä ei voi tehdä ilman näkemystä ja valmiutta antaa osa itsestään julkiseksi.

Demokratia on meille tärkeämpi kuin edes arvaammekaan. Vaikka siinä on ongelmansa niin ilman demokratiaa meidän talous ei kehity ja meillä ei yksinkertaisesti ole hyvinvointia. Ilman demokratiaa hyvinvointi kuuluu vain harvoille ja loput lymyilee maakuopissa. Demokratia on viitekehys ja toimintamalli johon yhdistetään eri puolueiden ideologiat, aatteet ja näkemykset käytännön toimista. Demokratia on jatkuvaa vuoropuhelua ja ratkaisun etsimistä. Demokratiaa kannattava henkilö ei tiedä kaikkea ja ole kaikkien alojen asiantuntija vaan hakee aina vuoropuhelun kautta ratkaisua.

Populistinen päätös

Kuten jo mainitsin niin jokainen politiikassa toimiva käyttää silloin tällöin populismia. Minä päätän tämän kirjoituksen esimerkkinä populismista ja toivon, että mietitte sanomani sisältöä ja sen ristiriitaa.

”Minä pyrin Euroopan unioniin vastustamaan sen päätöksiä. Missä EU, siellä ongelma. Olen sitä mieltä, että osallistuminen jäsenmaksuihin ja vastuun jakamiseen jäsenvaltioden välillä on meiltä suomalaisilta pois. Me voimme osallistua yhteistyöhön mutta vain niiltä osin kuin me itse päätämme, me emme voi sitoutua yhteisiin sääntöihin. Meidän tulee kehittää Euroopan unionia suuntaan jossa jokainen jäsenvaltio päättää itse asioistaan ja sovimme yhteistyöstä joka ei velvoita tai rakenna mitään. Me uskomme siihen, että kyllä kansa tietää ja haluaa itse päättää kaikesta. Vastustan holhousta ja ihmisten paapomista. Kyllä kansa tietää, pulinat pois. Me populistit nousemme Europaan unionissa ja yhdistämme voimamme vastustaa sitä mihin olemme yhdessä pyrkimässä. Yhteinen kehitys ei kuulu kaikille. Jokaisen maan tulee olla vapaa. Kyllä kansa tietää. Me vastustamme vanhojen puolueiden tapaa käydä avointa dialogia. Vanhat puolueet ovat hukassa eikä heillä ole kehitykselle selvää suuntaa. Vain me tarjoamme vaihtoehdon. Äänestä vaihtoehtoa. Vanhat puolueet vain puhuvat ja käyttävät byrokratiaan sinun rahasi. Vain me teemme tekoja, vain me vastustamme ja tarjoamme vaihtoehdon. Kun me pääsemme valtaan niin…..niin….me olemme vaihtoehto”