Naisten tasa-arvo, palkka Suomessa ja Euroopan unionin vaikutus

Suomessa on liian suuri kuilu naisten ja miesten palkkojen välillä. Se on totta ja tästä on huomauttanut myös Euroopan unioni. Sen aiheuttajaa on haettu eri teorioilla ja selityksillä. Minä lähestyn asiaa paljon yksinkertaisemmalla tavalla. Näen ongelman ratkaisemiseksi kaksi eri vaihtoehtoa. Naisten palkkoja tulee nostaa tai miesten palkkoja tulee laskea. Kummallakin tavalla kiritään kiinni palkka tasa-arvoa.

Seuraa rahaa

Kuten jo viittasin teorioita on monia. Se on ihan sama miten asiaa pyörittelet niin päädyt aina siihen, että rahaa tarvitaan lisää. Kyse ei ole tasa-arvosta, naisten oikeuksista vaan rahasta eli palkkaa pitää nostaa.

Palkka ja työn arvostus

En usko, että Suomessa on suuria väärinkäytöksiä. On varmasti mutta ei niin paljon, että ne kaivaisi sen kuilun mikä meillä nyt on. Minun tutkimusten, jotka ei ole mitään tiedettä, on suurin aiheuttaja naisvaltaiset alat. Niiden työn arvostus ja sitä kautta palkkaus.

Nimittäin palkka seuraa aina työn tai tehtävän arvostusta. Naiset hoitaa käytännössä kuntien sairaanhoidossa olevia ammatteja ja kunta-alalla muutenkin. Eli siis jos mies tulee näille aloille niin palkka on sama. Naisilla on toki työuralla keskeytyksiä eli yleisesti raskaudet ja naiset hoitavat vielä hyvin yleisesti lapsia. Naiset tekevät siis tunneissa vähemmän työtä kuin miehet. Se lienee kovin ymmärrettävää ja kunnioitettavaa.

Miksi naisvaltaisia aloja ei arvosteta?

Jos kysyt keneltä vain niin kaikki sanovat, että kyllä minä arvostan kaikkia niitä työtehtäviä joita naiset tekee. Mutta emme silti ole valmiita maksamaan vaikka arvostamme. Joskus se vain on niin, että arvostus tulee ottaa jos sitä ei saa. Siinä tulee väliin sukupuolien välinen ero. Miehet on luonnostaan kovempia eivätkä kanna niin raskasta vastuuta kuin naiset.

Yksi iso yhteiskunnallinen asia meidän tulee ottaa huomioon ennen kuin jatkamme. Yhteiskuntamme arvostaa enemmän tuloksen tekemistä kuin henkien pelastamista ja ihmisten hoivaa. Sen arvon takia myöskään sairaanhoitajien työtä ei arvosteta automaattisesti niin paljon.

Jatketaan. Koska yhteiskunnan arvot on mitkä ovat niin sairaanhoitajien työ ja moni muu jää sinne asteikon alapäähän kun puhutaan palkoista. Jos yhteiskuntamme arvostaisi hyvää hoitoa ja hoivaa niin silloin sairaanhoitajien palkka olisi automaattisesti korkeampi.

Onko naiset tasa-arvoisia?

Kysyn, että missä? Suomessa tilanne on ihan kohtuullinen. Kyllä siinä tekemistä mutta se sama pätee ihan kaikkiin ryhmiin. Ihmiskunta ei ole syntynyt tasa-arvoiseksi, eikä se sellainen luonnostaan ole. Tasa-arvo on jatkuvaa työskentelyä sen edistämiseksi ja sen pysymiseksi. Automaattisesti kaikille tasa-arvoista tilannetta me tuskin koskaan saavutamme. Valitettavasti. Se näkyy juuri nyt. On puhetta abortteja koskevasta lainsäädännöstä ja monesta muusta jotka ovat viemässä meitä takaisin jonnekin hyvin kauas menneisyyteen. Tasa-arvo lähtee siitä, että pystyt ja olet oikeutettu päättämään itseäsi koskevista asioista. Monissa maissa, Suomessakin, kehitys kulkee nyt osin taaksepäin. Perinteiset arvot merkitsee hyvin usein sitä, että naiset on kotona ja hoitaa lapsia. Sitä minä en pidä tasa-arvona vaan sitä, että suhteessa voidaan päättää kuka tekee ja mitä. Jos lailla ohjataan tasa-arvon toteutumista niin sitä voidaan käyttää myös siihen, että miehet voisi jäädä pidemmäksi aikaa kotiin. Onhan monissa maissa naisen tilanne ja tasa-arvo kammottava, pahaa tekee. Me emme voi toisia kulttuureja muuttaa täältä. Se mitä voimme tehdä on näyttää suuntaa ja kehittää edelleen Suomea jossa tasa-arvon eteen tehdään koko ajan työtä.

Miten sitten nostetaan naisten palkkoja?

Kuten sanoin, kyse on rahasta. Tasa-arvo taistelua pitäisin toisena taisteluna. Raha taas tuli siitä arvostuksesta ja arvostus muodostuu siitä mitä työ tuottaa. Eli hyvin miehinen maailma tai oikeammin talouden ohjaama maailmankuva. Mutta ei kiistellä siitä nyt vaan tehdään lisää rahaa naisille.

Jos lähdetään ensin vaikka nostamaan niitä terveydenhoitoalan palkkoja, sopiiko? Antaa lääkärien palkkojen olla poissa tästä puheesta. Joku voisi sanoa, että perseet penkkiin eli lakko. Tässä tulee se ongelma, että naiset on huonoja lakkoilemaan. Nimittäin siitä tulisi melkoinen taistelu ja naiset antaisivat periksi. Naiset on niin vastuuntuntoisia, että oikeasti vaikuttava lakko ei helposti onnistuisi.

Eli meidän tie on arvostuksen nostaminen jolloin yleisesti myös palkka nousee. Arvostusta nostetaan osaamisen kautta. Se on jo nyt korkea mutta se ei näy eikä sitä arvosteta. Sille pitää silti rakentaa. Mukaan tulee terveydenhoidon uudistus ja tekninen vallankumous joka on käynnissä. Se tarjoaa mahdollisuuden nostaa palkkoja ilman pitämällä perseitä penkissä pitkään.

On totta, että terveydenhoidossa on meneillään teknologinen vallankumous joka tulee muuttamaan myös toimintakulttuuria suuresti. Toimintakulttuurin muutos tuo itse asiassa hyvin paljon enemmän vastuuta. Jonkin verran se tulee myös poistamaan työnimikkeitä ja työtä mutta teknologia tuottaa aina myös uutta työtä.

Itse pistäisin ristikon tämän vallankumouksen tuoman muutoksen päälle. Kun kerran osaamista tarvitaan lisää ja työ muuttuu vastuullisemmaksi niin palkkaakin tulee saada enemmän. Tämä tie ei ole nopea mutta kestävä ja tulee varmasti. Sen lupaan.

Euroopan unioni

Jos taas puhutaan tasa-arvosta ja naisten asemasta yhteiskunnassa ja jätetään raha sivuun niin esiin nousee muut asiat. Naisille Euroopan unioni on tärkeä. Se on paikka jossa voidaan tehdä päätöksiä ja lakeja jotka parantavat jokaisessa maassa naisten tilannetta. Ei aina samaan aikaan ja välillä yskien mutta se tekee sen jos EU toimii, eikä vanhoilliset voimat valtaa parlamentin penkkejä. Kuten jo ylhäällä mainitsin niin tasa-arvo ei pysy jos sitä ei pidetä yllä, näin se vaan on.

Sitten viimeisenä vinkkiä naisille. Pyrkikää ottamaan miehiä mukaan toimintaan ja saamaan heitä mukaan aktiivisesti. Se ei onnistu aina niin helposti puhumalla feministisestä politiikasta vaan ratkaisemalla ongelmia. Miehet tykkää ratkaista ongelmia. Ihan kuten minä tein tässä kirjoituksessa. En sotke rahaa ja tasa-arvoa vaan ratkaisen palkkojen välissä olevaa kuilua ja se on rahaa.