Kymmenen totuutta sote- ja maakuntauudistuksesta

Niko Eskelinen

Kukaan Suomessa ei ole voinut välttyä näkemästä tai osallistumasta sote- ja maakuntauudistukseen liittyvään keskusteluun. Mitä pidemmälle keskustelussa ja asioiden avaamisessa mennään, niin sitä epämääräisimmiksi asiat muuttuvat. Jos myrskyn ytimessä olevat olevat poliitikot eivät löydä yhteistä säveltä, niin miten ihmeessä se on mahdollista tavan kansalaiselle? Ei sote- ja maakuntauudistuksessa suinkaan kaikki asiat ole huonosti tai vinksallaan. On luonnollinen asia, että uudistuksia tarvitaan. Joku on joskus sanonut, että huonoin vaihtoehto on tehdä liian pitkään hyviä asioita. Me olemme tehneet hyviä asioita pitkään ja uudistuminen on jäänyt taka-alalle. En tarkoita sitä, ettei sairaanhoidossa ole uudistuksia tapahtunut, kyllä niitä on tapahtunut mutta tekemällä liian pitkään hyviä asioita organisaatiot luutuvat ja byrokratia lisääntyy.

Kehitys on mielenkiintoinen asia, noin yleisellä tasolla. Tässäkin keskustelussa on helppo havaita mielipiteiden takana omat ja etupiirien intressit. Osin kansanedustajista on tullut puolue-edustajia eikä Suomen ja kansalaisten etu olekaan päätarkoitus. Kehitys ja kehittäminen on mielenkiintoinen prosessi. Se on prosessi jonka keskiössä tulisi olla aina työtä toteuttavat ihmiset ja palvelun kohde eli tässä tapauksessa potilaat. Nyt näin ei ole, vaan uudistus koskee lähinnä valta- ja hallintoprosesseja. Koko hallituksen taivalta on värittänyt poliittinen lehmänkauppa jossa Kokoomus saa terveydenhoidon yksityistämisen ja Keskusta saa kauan himoitsemansa maakunnat. Uudistus on siis lähtökohdiltaan mätä ja täynnä huonoja kompromisseja.

Koska sote- ja maakuntauudistuksesta on vaikea ottaa selvää mikä se oikeasti on ja mitä se tarkoittaa niin kokosin kymmenen kohdan selkeän listan mitä se varmasti on. Asiat ovat yksinkertaisempia kun ne lohkotaan ja asiat ovat yleensä sitä miltä ne näyttävät. Koitin nostaa kaikista merkitsevimpiä asioita ylös, kohtia olisi saanut helposti lisääkin. 

Haastan kaikki tämän lukijat kumoamaan esittämäni väitteet?

  1. Poliittisen valmistelun lähtökohta on väärä eikä se palvele kansalaisia.

Kukaan ei kiellä sitä, että sote ei kaipaisi uudistusta ja rahoituspohjan yhtenäistämistä. Kuitenkin tämän hallituksen valmistelu perustuu siihen, että kaksi puoluetta saa läpi oman puoluepolitiikan kannalta tärkeät asiat. Kun tähän lisätään se, että Kokoomus, tai mikään muu puolue, ei kannata maakuntauudistusta tässä muodossaan. Eikä Keskusta kannata terveydenhuollon yksityistämistä niin lähtökohta on ristiriitainen ja täynnä kansalaisten kannalta vääriä kompromisseja. Tämän koko tilanteen on mahdollistanut hallituspohja, jonka ei voida katsoa olevan demokratian hengen mukainen.

  1. Sote- ja maakuntauudistus tulee nostamaan kustannuksia.

Jos muistatte niin koko uudistuksen alkuperäinen lähtökohta oli palveluiden tasa-arvoisuus ja kustannusten säästö. Kustannusten säästöstä puhuminen on jo jäänyt taka-alalle ja nyt säästö saadaankin tulevaisuudessa, kymmenien vuosien sisään, jos maakunnat tekevät viisaita asioita. Vaiettu fakta on myös se, että suuri osa säästöistä on laskettu tulevan palveluiden heikentämisellä jotka koskettavat erityisesti vanhuspalveluita, vammaisia sekä muita yhteiskunnassa eniten apua tarvitsevia. Eli kustannusten säästö ei perustu tehokkuuteen vaan leikkauksiin. Lisäksi kukaan, toistan kukaan, ei tiedä tulevia kustannuksia ja niiden jakautumista. Mutta jos ajattelet asiaa niin, että tuottajina tulee olemaan voittoa tavoittelevat yritykset ja julkisen terveydenhoidon piiriin palaa ne jotka ovat aikaisemmin ostaneet itse lisäturvaa niin tarvitseeko tässä sanoa muuta? Ja syitä toki voidaan kaivaa lisääkin. Toki löytyy perusteluita myös kustannusten laskemisen puolesta mutta ne perustuvat puhtaasti arvailuun.

  1. Byrokratia ja sen kustannukset tulevat nousemaan.

Maakuntauudistus toisi meille uuden poliittisen ulottuvuuden nimittäin maakuntavaltuuston. Maakuntavaltuustoissa tulisi olemaan yli 1 000 edustaja. Jos nyt ihan järjellä ajattelee niin näin suuren puhtaasti poliittisen instannin rakentaminen tulee nostamaan byrokratiaa sekä kustannuksia. Hallitustavoitteissa on byrokratian vähentäminen eli tämä on hallitusohjelman vastainen toimi. Maakuntauudistuksen tiedot eivät ole sisältäneet selkeitä tietoja siitä miten maakuntavaltuustot purkaisivat olemassa olevia rakenteita eli jälleen toimimme olettamusten ja hallituksen peräänkuuluttamien viisaiden päätösten varassa. Vanha kansa sanoo, että ”jaettu vastuu ei ole kenenkään vastuu”. Hallituksen viesti on, että uudistuksen hyödyt ovat siitä kiinni millaisia päätöksiä maakuntavaltuustot tekevät. Hallitus pesee siis jo nyt käsiään uudistuksen epäonnistumisesta vaikka vielä istuvat, melko mielenvikaista. 

  1. Suomen terveydenhuolto ei ole tehoton, meillä ei ole kriisiä.

Suomessa on hyvä terveydenhoito ja siinä toimivat henkilöt ovat todella välittäviä ammattilaisia. Meillä on ollut ongelmia päästä perusterveydenhuoltoon mutta sen on aiheuttanut lähinnä lääkärien vähyys, erikoissairaanhoidon ja terveydenhuollon nivellyksen tehottomuus sekä rahoituspohja. Ei tämän korjaamiseen tarvita suurta uudistusta vaan ongelmat on kohtuullisen pieniä ja voidaan korjata paikallisesti. Meillä on syytä olla ylpeitä meidän terveydenhuollon ammattilaisten osaamisesta sekä heidän suhtautumisestaan työhönsä.

  1. Tämä ei ole ainoa vaihtoehto, eikä tätä ole pakko tehdä nyt.

Aina, korostan aina kun kuulet poliitikon sanovan ettei “meillä ole vaihtoehtoja” tai “tämä on pakko tehdä nyt” tai mitä tahansa näihin verrattavia sananparsia niin voit olla varma, että vaihtoehtoja on. Tämä esitetty malli ei todellakaan ole ainoa vaihtoehto mitä meillä on, eikä sitä todellakaan tarvitse tehdä nyt. Hallituksen suulla on todettu, että uudistus vastaa niihin kustannusten kasvuihin joita kohtaamme tulevaisuudessa, ei meillä nyt ole suurta ongelmaa eli kiirettä ei ole. Totuus kiireestä on nykyinen hallituspohja. Mikään muu hallituspohja ei tule hyväksymään maakuntia tai julkisen terveydenhuollon laajaa yksityistämistä. 

  1. Kansalaisille tarjottavat palvelut tulevat vähentymään ja heikentymään.

Maakuntien määrä on aivan liian suuri. Jo nyt maakunnat suunnittelevat liittoutumista toisten maakuntien kanssa. Tämä kertoo omaa korutonta kieltään siitä, että uudistuksen lähtökohta on väärä. Koska terveydenhuoltoon “tarvitaan suuremmat hartiat” kustannuspohjan takia niin tämä tarkoittaa sitä, että palvelut tulevat keskittymään maantieteellisesti sinne missä ihmisiä on eniten eli kaupunkeihin.  Voittoa tavoittelevat yritykset eivät voi palvella haja-asutusalueilla koska se on tappiollista toimintaa. Hallituksen kantava ajatus on lisätä voimakkaasti kotiin tarjottavia palveluita sekä avohoitoa. Tässä on ajatus, että eri teknologiset ratkaisut tulevat nostamaan tuottavuutta sekä tavoitettavuutta. Kyllä, teknologiasta tulee olemaan suunnaton hyöty myös terveydenhuollossa mutta se ei poista sitä riskiä, että palveluista katoaa inhimillisyys. Tämä taas lisää yksinäisyyttä, syrjäytyneisyyttä ja lisää sitä kautta kustannuksia.

  1. Kuntien talous voi romahtaa, maakunnat ovat jo valmiiksi alijäämäisiä.

Kunnille jää osa yhteiskunnan palveluista sekä toiminnoista. Selkeästi suurimpana kunnille jää koulutus ja sivistys. Sinänsä on hyvä jos kuntien päättäjät voivat keskittyä paremmin tähän erittäin tärkeään kehityskohteeseen. Kunnille voi kuitenkin jäädä valtava rakennusmassa, puolittunut budjetti mutta samat lainat edelleen. Osa kunnista tulee tarvitsemaan pikaisesti valtion rahoitusta selvitäkseen taakasta. Maakuntien niskaan taas tulee koko järjestelmän rakentamisesta aiheutuvat kustannukset, joita ei tiedetä. Maakunnat saavat rahoituksen vain ja ainoastaan valtiolta joten maakuntien tulee päättää vähentävätkö he palveluita vai nostavat terveydenhuollon hintaa kansalaisille. Niin tai näin sekä kunnat, että maakunnat ovat valtion lompakolla hakemassa apua.

  1. Yksityistäminen ei ole paha asia, jos sitä johdetaan oikein.

Ei yritykset ja yksityistäminen ole paha asia, ei ollenkaan. Palvelun ostajan tulee vain pystyä johtamaan palveluita sekä niiden kustannuksia. Tätä tehdään tälläkin hetkellä erittäin laajasti ja ihan onnistuneesti. Kunnat ovat voineet ja ovat kilpailuttaneet palveluita eli tämän osalta mitään uutta ei sinänsä tule, muuta kuin lisääntynyt byrokratia ja hallinnan menettäminen. 

  1. Henkilökohtainen budjetti nostaa osaltaan kustannuksia ja luo tarpeen omalle rahoitukselle.

Tällä hetkellä voimme luottaa siihen, että jokaisen terveydenhuollon ammattilaisen lähtökohta on hoitaa potilas terveeksi. Myönnän, on toki poikkeuksia ja virheitä mutta pääsääntöisesti asia on näin. Uudistuksessa kaavailtu niin sanotun henkilökohtaisen budjetin on ajateltu tuovan potilaalle tai apua tarvitsevalle vapauden hankkia palvelu selkeästi ja mistä haluaa. Henkilökohtaisen budjetin laadinta ja sisältö sisältyy niihin kohtiin joiden käytäntöä ei tunnisteta. Lienee aika selkeä, että jos tuottaja tietää paljonko rahaa on käytettävissä niin se myös käytetään. Kun aikaa kuluu ja kustannukset nousevat niin tämä tarkoittaa sitä, että rahoitukseen tulee löytää omaa rahoitusta jotta saa palvelut. Lisäksi on melko helppo kuvitella paljonko henkilökohtaisen budjetin käsittely lisää virheitä ja byrokratiaa.

  1. Valinnanvapaus on halpa ja populistinen termi.

Tämä kuuluu samaan kategoriaan kuin edellä viittaamani kohta “uudistus on pakko tehdä nyt”. Valinnanvapaus on mainoslause jonka tarkoitus on myydä uudistusta ja markkinoida sitä. Meillä on nyt jo valinnanvapaus, olet voinut valita esimerkiksi eri terveyskekuksen. Valinnanvapaus ei oikeasti ole sairauden kohdatessa mikään arvo vaan nopea ja tehokas hoito ja siihen pääsy. Emme me tarvitse valinnanvapautta, me tarvitsemme toimivia palveluita jotka saadaan kun tehostetaan ja lisätään lääkäreitä paikallisella tasolla. Maakuntiin ei tule muodostumaan palveluita koska ongelma on ihan sama kuin se on nyt. Väestöpohja on liian pieni. Miten siellä voisi toimia yksityinen jos julkisrahoitteisellakin on ongelmia?

Loppuun haluan lisätä kiitoksen niille tuhansille terveydenhuollon ammattilaisille jotka tekevät työtään tämän kaiken keskellä. Toivotan Teille jaksamista ja haluan kertoa, että arvostan Teitä suunnattomasti. Te olette kaksi kertaa pelastanut minun hengen ja olen siitä ikuisesti kiitolinen! 

]]>