Hallituksen aktiivimalli selkokielellä

Ennen kuin ikuinen keskustelu siitä, että vasemmisto lupaa kansalaisille kuun taivaalta ja on lupauksissaan populistinen. niin minäpä kerron selkokielellä miksi aktiivimalli on epäonnistunut.

Ensiksi kaiken lähtökohta on aina se, että eduskunnan ja hallituksen tehtävä on aina palvella kansalaisia ja Suomea. Jokaisen vaaleilla valitun ainoa ja kiistaton tehtävä on asettaa Suomen ja kansalaisten edut omien sekä puolueen etujen edelle. Piste.

On aivan yhtä selkeää, että Suomen työllisyyspolitiikka tarvitsee uudistuksia. Ihan yhtä lailla on selkeää, että työllisyyspolitiikka tulee sisältää kohdat jotka estävät tukien väärinkäytön. Työllisyyspolitiikka tarvitsee todellakin uudistuksen, jossa yhä enemmän otetaan huomioon työtön yksilönä. Lähdetään aktiivisesti ratkaisemaan yksilön haasteita työllistymisessä ja tukemaan häntä löytämään mielekäs tapa työskennellä. Tähän haluan lisätä vielä, että minä luotan Suomalaisiin. Me haluamme mielekästä työtä ja olemme kovia tekemään työtä. Luottamus on kaiken toiminnan lähtökohta. 

Miksi sitten hallituksen aktiivimalli on epäonnistunut eikä palvele kansalaisia? Sipilän hallituksen koko taivalta on värittänyt täydellinen välinpitämättömyys asiantuntijalausuntoja sekä lakien kokonaisvaikutuksia kohtaan. Ei Sipilän hallitus sitä pahuuttaan tee vaan meillä on yksinkertaisesti hallitus joka johtaa Suomea kuin yritystä. Sipilä on tottunut johtamaan yrityksiä ja yrityksissä leikkaukset sekä uudistukset ovat suoraviivaisempia ja tehtyjä päätöksiä on helppo korjata toiminnan aikana. Sipilä on myös tottunut siihen, että luvut on kaikki kaikessa, niin kuin ne yrityksissä loppujen lopuksi on. Tässäkin uudistuksessa valitettavasti näkyy se, että nopeasti halutaan siivota lukuja jotta voidaan kertoa uudistuksen toimivan.  

Nyt siis on lähdetty tekemään uudistuksia keskittyen kahteen suurimpaan ongelmaan. Työttömyys ja työttömyyden kustannukset. Eli tähän asti ihan oikein. Mitä sitten sen jälkeen on tapahtunut? Hallitus on tilannut konsulttiselvityksen siitä mitä eri malleja ja vaihtoehtoja uudistukselle on. Konsultti on nostanut niin sanotun Tanskan mallin ja sen tulokset hyvinä ja meille sopivina. Hallitus on ihastunut tähän ja tuloksiin. Tanskan malli kuulostaa kivalta ja on meitä lähellä, helppo myydä kansalle, se siis.

Sen jälkeen hallitus on teettänyt lakiluonnoksen tämän pohjalta. Sen jälkeen luonnos on lähtenyt kierrokselle. Kierroksen aikana on varoiteltu mallista ja nostettu epäkohtia esiin. Epäkohtia ovat olleet muun muassa seuraavat.

  1. Malli ei ole geopoliittisesti tasa-arvoinen. Kaikilla paikkakunnilla ei ole samat mahdollisuudet.
  2. Yksilö ei voi päättää yritysten puolesta omasta työllistymisestä.
  3. Vapaita työpaikkoja on vain yksinkertaisesti liian vähän.
  4. TE-toimistoilla on liian vähän resursseja tukea yksilöllisesti työllistymistä.
  5. Muuttaminen ei ole taloudellisesti tai muiden seikkojen johdosta kaikille mahdollista .
  6. Malli lisää byrokratiaa tavalla jota ei voida ennustaa eikä hallita.
  7. Malli lisää muiden tukimuotojen käyttöä eli siirtää kustannuksia.
  8. Malli rankaisee ja passivoi heitä jotka ovat hakeneet mutta eivät saaneet työtä.
  9. Malli on Kikyn vastainen, koska se on pääasiassa leikkaava, ei tukeva.
  10. Samaan aikaan tehdään leikkauksia työttömyyden hoidosta.

Tuossa ne selkeimmät kohdat. Miksi sitten näin on toimittu? Kuten jo totesin tämän lain lähtökohta ei ole ollut kansalaisten palveleminen tai työttömien ongelmien ratkaisu. Tämän lain lähtökohta on ollut nopea tilastojen siivoaminen ja leikkaukset.  Sipilän hallituksen luottamus on pohjamudissa ja Sipilä tarvitsee nopeasti hyviä uutisia. Sipilän hallitus on ottanut alusta alkaen työllisyyden nostamisen vahvaksi aiheeksi joten se on pakko repiä sieltä. Aktiivimallin avulla saataisiin nopeasti siivottua lukuja. Muistetaan, että aikaa ei ole paljon koska eduskuntavaalit lähestyy uhkaavasti. Toinen, eli kustannukset. On selvää, että tässä kyseessä puhdas leikkuri. Jos et saa työtä eikä TE-toimisto pysty osoittamaan muutakaan niin leikkuri iskee.

Voi siis sanoa, että aktiivimallin syy epäonnistumiselle on todellakin Sipilän hallituksen toimintatavoissa. Lähtökohta ei ole kansalaisten ongelmien ratkaisu vaan puolueen ja henkilökultin kannatus sekä leikkaukset. Sinänsä tämä aktiivimalli tuotti hyvääkin. Nyt kaikki ovat ymmärtäneet, ettei tällä hetkellä tehtävä politiikka ole Suomea tai kansalaisia palveleva. Se oikea ja kansalaisia aidosti palveleva malli tulee löytää yhdessä ja valmistella hyvin, kaikki vaikutukset huomioiden. Vaikka tässä nostan Sipilän hallituksen toimintatapoja esiin ymmärrän hyvin, että vaihtoehtoisia tapoja tulee esittää. Uskon, että jokaisen puolueen esittämissä malleissa on hyviä huomioita ja ajatuksia. Mikään ei estä meitä yhdistellä parhaita ajatuksia ja leipoa malli näistä. Se vain vaatii sen, että aidosti ajamme yhteisen maamme ja kansalaisten asiaa. 

Meidän tulee siis nyt nopeasti lähteä miettimään työllisyyspolitiikkaa kokonaan uudestaan niin, että se palvelee yksilöä. Me emme voi pitkäaikaistyöttömiä työntää vain johonkin putkeen ja toivoa parasta. Jokaiselle on oma tarina ja omat tarpeet jotta voi työllistyä. Meidän pitää TE-toimistojen, tai vastaavien, kautta antaa tarvittavaa tukea ja apua. Jokainen työllistyvä on voitto ja valtava arvo ihmiselle. Lähtökohta tulee olle ihminen ja Suomen menestys, ei politiikka ja omat edut

]]>